Školní rok 2016/2017

 • Nový školní rok 2016/17 začne ve čtvrtek 1. září 2016. V tento den bude vyučování pouze do 8.45, pak mohou žáci jít na oběd. Školní družina a školní klub budou fungovat od 9.00 do 16.00.
 • Slavnostní mše svatá k zahájení školního roku bude 2. 9.2016 v 8.30. Tento den bude vyučování pro žáky I.stupně do 11.40,pro žáky II.stupně ve 12.35.
 • Požadavky na sešity a další pomůcky pro nadcházející školní rok najdete zde.
 • Vážení rodiče,

  od počátku školního roku 2016–2017 převezme na 2. stupni část funkcí žákovské knížky elektronická žákovská knížka (zápis známek do papírové žákovské knížky zcela nahradíme zápisem do elektronické žákovské knížky). Žákovský deník bude sloužit pro komunikaci s rodiči (informace o chování žáka, chodu školy, změna výuky, omluvenky atp.).

  Domníváme se, že Vy, rodiče, tak získáte 100% přehled o známkách svého dítěte (odpadnou např. problémy, zda bylo Vaše dítě v den zápisu známek ve škole nebo zda doma nezapřelo žákovskou knížku). Ze zápisu navíc zjistíte informace o datu, formě a obsahu známky, budete mít přehled o důležitosti udělených známek, neboť elektronická žákovská knížka umožňuje rozlišit tzv. váhu známky podle její důležitosti a zjistíte, kolik písemných prací vaše dítě pro nepřítomnost neabsolvovalo (tím získáte např. představu o pravděpodobnosti zkoušení).

  Do elektronické žákovské knížky budou zapisovány známky ze všech předmětů nejpozději do 2 dnů po hodnocení nebo vždy na konci pracovního týdne v pátek. Třídní učitelé z udělených známek připraví pro rodiče čtvrtletní výpis.

  Elektronická žákovská knížka je dostupná na webových stránkách školy. Přístupová hesla k elektronické žákovské knížce a případné technické problémy řeší Mgr. Vilém Lukáš.

  Věříme, že uvedená změna povede ke zkvalitnění komunikace s rodiči a prohloubení vzájemné spolupráce. V době, kdy naprostá většina z Vás usedá denně k počítači – k internetu či elektronické poště, můžete využít této příležitosti a současně se podívat na informace v elektronické žákovské knížce Vašeho dítěte a mít tím každodenní obraz o jeho vzdělávání a chování, včetně informací, které vám může touto formou škola poskytovat.

  Zdeněk Navrátil

 • Z dopisů rodičů vedení školy

  • Vážený pane řediteli, na konci školního roku jsme si Vás bohužel nestihli osobně "odchytit"... A tak teď, ještě než začne nový školní rok, bychom Vám chtěli s manželem poděkovat......
  • Dobrý den, pane řediteli, dovoluji si Vám oznámit, že se Katce splnilo přání a od 1. 9. nastupuje na Střední policejní školu v Praze. Po mši v závěru roku...

31. 8. 2016
Hlavní prázdniny.
Do konce hlavních prázdnin zbývá 0 dnů.

Dnes je středa 31. srpna 2016. Svátek má Pavlína, zítra má svátek Linda a Samuel.