Školní psycholog

Mgr. Andrea Valová
e-mail: andrea.valova(zavináč)zcsol.cz
tel.: 585 222 689 (sekretariát)
tel.: 585 222 492 (sborovna) - možno nechat vzkaz

Přítomnost školního psychologa na pracovišti:
po: 7:30 – 15:30
út: 7:30 – 15:30

Konzultační hodiny: v pondělí a v úterý, po předchozí domluvě.

Školní psycholog může ve škole pracovat se žáky bez informovaného souhlasu rodičů v takových aktivitách, kdy pracuje se skupinou žáků nebo jednotlivcem a jeho činnost má charakter pedagogický či výchovný. Při takových aktivitách využívá poznatky z pedagogické psychologie stejně jako ostatní pedagogičtí pracovníci.
K případné individuální psychologické práci s dítětem, kdy je potřeba zacházet s důvěrnými a citlivými údaji o dítěti, je nutný informovaný souhlas rodičů. Zpravidla je k tomu přistupováno pouze na přímou žádost rodiče.
Výjimku tvoří krizová intervence, kdy je třeba nejprve zvládnout situaci, která je spojená s ohrožením dítěte, nebo případně někoho dalšího vlivem činnosti dítěte. Pak školní psycholog pracuje nejprve s touto událostí a až následně informuje rodiče.

Náplň práce školního psychologa:
• Spolupráce s učiteli při vyhledávání a podpoře žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných.
• Podílení se (společně s ostatními pedagogy) na vytváření podmínek k optimálnímu využití potenciálu dítěte.
• Podílení se na vytváření strategií a programů zaměřených na podporu rozvoje osobnosti žáků.
• Podpora vytváření bezpečné atmosféry ve škole.
• Průběžné návštěvy ve třídách během výuky i o přestávkách, sledování sociálního klimatu.
• Průběžná skupinová práce s třídními kolektivy (zaměřená na podporu bezpečné atmosféry ve skupině).
• Konzultace s pedagogy.
• Realizace anonymních anket a dotazníků ve třídách.
• Krizová intervence.
• Na žádost rodičů je možné:
- poskytování poradenských konzultací žákům;
- poskytování poradenských konzultací rodičům;
- kariérové poradenství žákům;
- individuální práce s žákem.
• Účast při zápisu do 1. ročníku.
• Konzultace s rodiči na třídních schůzkách.
• Účast na pracovních poradách školy.
• Účast na výchovné komisi.
• Napomáhání koordinaci poskytovaných služeb s ostatními subjekty, zejména PPP, SPC, SVP.
• Dodržování etického kodexu školního psychologa.

Školní psycholog při své práci čerpá z aktuální odborné literatury, která může být inspirativní i pro rodiče.
Výběr z literatury:
Šimanovský Z.: Hry pro rozvoj zdravé osobnosti
Šimanovský Z.: Hry pro zvládání agresivity a neklidu
Hermochová S., Vaňková J.: Hry pro rozvoj skupinové spolupráce
Plummer D. M.: Skupinové hry pro rozvíjení sebeúcty
Vopel K. W.: Skupinové hry pro život
Paterson K.: Motivační tříminutovky. Přes 100 jednoduchých cvičení k aktivizaci skupiny
Ginnis P.: Efektivní výukové nástroje pro učitele – Strategie pro zvýšení úspěšnosti každého žáka
Faber A., Mazlish E.: Jak mluvit, aby se děti lépe učily doma i ve škole
Matějček Z.: Po dobrém, nebo po zlém?
Matějček Z.: Co, kdy a jak ve výchově dětí
Dnes je pátek 23. srpna 2019. Svátek má Sandra, zítra má svátek Bartoloměj.