Školní psycholog

Mgr. Andrea Valová
e-mail: andrea.valova(zavináč)zcsol.cz
tel.: 585 222 689 (sekretariát)
tel.: 585 222 492 (sborovna - možno nechat vzkaz)

Přítomnost školního psychologa na pracovišti:
út: 7:30 – 15:30
čt: 7:30 – 15:30

Konzultační hodiny: v úterý a ve čtvrtek, po předchozí domluvě

Školní psycholog může ve škole pracovat se žáky bez informovaného souhlasu rodičů v takových aktivitách, kdy pracuje se skupinou žáků nebo jednotlivcem a jeho činnost má charakter informační, vzdělávací.

K případné individuální práci s dítětem, kdy je potřeba zacházet s důvěrnými a citlivými údaji o dítěti, je nutný informovaný souhlas rodičů. Výjimku tvoří krizová intervence, kdy je třeba nejprve zvládnout situaci, která je spojená s ohrožením dítěte nebo případně někoho dalšího vlivem činnosti dítěte. Pak školní psycholog pracuje nejprve s touto událostí a až následně informuje rodiče.

Náplň práce školního psychologa:
• Spolupráce s učiteli při vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných.
• Podílení se s pedagogy na vytváření podmínek k optimálnímu využití potenciálu dítěte.
• Podílení se na vytváření strategií a programů zaměřených na podporu rozvoje osobnosti žáků.
• Podpora vytváření bezpečné atmosféry ve škole.
• Průběžné návštěvy ve třídách během výuky i o přestávkách, sledování sociálního klimatu.
• Průběžná skupinová práce s třídními kolektivy.
• Realizace anonymních anket a dotazníků ve třídách.
• Poskytování poradenských konzultací žákům.
• Poskytování poradenských konzultací pedagogům.
• Poskytování poradenských konzultací rodičům.
• Kariérové poradenství žákům.
• Skupinová práce s žáky.
• Individuální práce s žákem.
• Krizová intervence.
• Účast při zápisu do 1. ročníku.
• Konzultace s rodiči na třídních schůzkách.
• Účast na pracovních poradách školy.
• Účast na výchovné komisi.
• Napomáhání koordinaci poskytovaných služeb s ostatními subjekty, zejména PPP, SPC, SVP.
• Dodržování etického kodexu školního psychologa.
Dnes je středa 16. ledna 2019. Svátek má Ctirad, zítra má svátek Drahoslav.