Podpora implementace Etické výchovy do vzdělávání v ZŠ a v nižších ročnících víceletých gymnázií

Cílem etické výchovy je prosociálnost. Vycházíme z předpokladu, že k základnímu založení člověka je láska k sobě, ale i láska k druhým, snaha udělat něco pro sebe, ale i snaha udělat něco dobrého pro jiné. Tato schopnost je založena na jedné z nejpozoruhodnějších možností člověka, na schopnosti ztotožnit se s druhými a prožívat s nimi radost i bolest.

Etická výchova ovlivňuje postoje a chování dítěte, směřuje k vytváření hodnotového systému a jeho zvnitřnění. Etická výchova je postavena na prožitku, který vede k formulaci postojů a ujasnění hodnot.

Naše škola se přihlásila a uspěla v rozvojovém programu MŠMT Podpora implementace Etické výchovy do vzdělávání v ZŠ a v nižších ročnících víceletých gymnázií. Tento projekt trvá do konce roku 2013.

Cílem tohoto projektu je zařazení a zkvalitnění výuky etické výchovy  na naší škole. Etickou výchovu vyučujeme v rámci prvouky ve 3.ročníku a v rámci občanské výchovy v 6., 7., a 9. ročníku.

Na těchto stránkách zveřejňujeme aktivity a projekty, které s žáky v rámci hodin etické výchovy děláme. Na začátku projektu žáci vyplnili evaluační dotazník týkající se atmosféry a vztahů ve třídě. Na závěr projektu, tedy v prosinci 2013,

budeme stejný evaluační dotazník vyplňovat znovu a vyhodnotíme, zda došlo k posunu  a zlepšení vazeb ve třídě.

 

Etická výchova ve 3. třídě
Etická výchova v 6. třídě
Etická výchova v 7. třídě
Etická výchova v 9. třídě

Etická výchova ve 3. třídě


Etická výchova v 6. třídě


Etická výchova v 7. třídě


Etická výchova v 9. třídě


Dnes je pátek 23. srpna 2019. Svátek má Sandra, zítra má svátek Bartoloměj.