Základy německého jazyka - 8. třída (skupina znj)

Petra Gruberová

  Vysvětlivky: LB - das Lehrbuch = učebnice, AH - das Arbeitsheft = pracovní sešit, das Vokabelheft = slovníček, das Schulheft = sešit školní,

  HA - die Hausaufgabe = domácí úkol, die Seite = strana, die Übung = cvičení, die Schule = škola, der Schüler = žák, die Lehrerin =  učitelka,

  die mündliche Prüfung - ústní zkoušení, der Test - test, schreiben - psát, lernen - učit se, die Aussprache = výslovnost

   Domácí úkoly:

   Domácí úkol na 21. 9.: HA die Deutsche Aussprache - výslovnost v němčině, Test - Grüße, Wochentage

   Domácí úkol na 19. 9.: HA AH 9/21, mündliche Prüfung, Wochentage, Zungenbrecher, Aussprache

   Domácí úkol na 18. 9.: HA 6/8,9, mündliche Prüfung Grüße, Zungenbrecher, Wochentage

   Domácí úkol na 14. 9.: HA Grüße - pozdravy, Zungenbrecher - jazykolamy - die mündliche Prüfung

   Domácí úkol na 12. 9.: DU PS 5/3,5, abeceda

   Písemné práce:
   Důležité:

  Dnes je pátek 22. září 2017. Svátek má Darina, zítra má svátek Berta.