Osmileté a šestileté gymnázium

 

Informace o oborech otvíraných na osmiletých a šestiletých gymnáziích můžete čerpat z Atlasu školství ČR.

 

Do prvního ročníku osmiletého gymnázia lze přijmout pouze ty uchazeče, kteří v daném školním roce úspěšně ukončí pátý ročník ZŠ, a do prvního ročníku šestiletého gymnázia jen ty uchazeče, kteří v daném školním roce úspěšně ukončí sedmý ročník (a dále uchazeče z druhého ročníku osmiletého gymnázia nebo osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře).

Vzdělávání ve víceletých gymnáziích se člení na nižší a vyšší stupeň. Nižší stupeň je tvořen prvními čtyřmi ročníky osmiletého gymnázia nebo prvními dvěma ročníky šestiletého gymnázia, vyšší stupeň je tvořen dalšími čtyřmi ročníky osmiletého a šestiletého gymnázia.

Do prvního ročníku vyššího stupně víceletého gymnázia lze přijmout uchazeče, kteří úspěšně ukončili nižší stupeň víceletého gymnázia, a další uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku.

 

Při přijímacím řízení na osmiletá a šestiletá gymnázia se postupuje podle stejných principů jako při přijímacím řízení do čtyřletých oborů nebo při odvolacím řízení proti rozhodnutí ředitele střední školy. V rámci přijímacího řízení uchazeči absolvují státní jednotnou zkoušku z českého jazyka a matematiky.

 

Předepsaný tiskopis vydává a vyplněný přijímá v naší škole poradce pro volbu povolání (na prvním stupni jej zastupuje třídní učitel pátého ročníku). Tiskopis vyplňte podle návodu a vzoru, které jsou uvedeny v kapitole Přihláška a její náležitosti. Pro přijetí na běžné gymnázium není nutné lékařské vyšetření.

 


Podané informace můžete srovnat se zákonem č. 561/2004, tzv. školským zákonem (§ 58 až § 62), a vyhláškou č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání.

Zítřejší oběd:
dýňový krém s bylinkovými krutony, vepřový řízek přírodní, bramborová kaše, kompot ovocný, džus, sirup

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

77900 Aksamitova 707/6

ID datové schránky: n8smc28

IČO: 495 880 95

IZO: 049 588 095

č. účtu 377842523/0300

tel. 585 222 689

e-mail: info@zcsol.cz

© 2023 ZŠ sv. Voršily v Olomouci