Zápisový lístek

 

Školský zákon zavádí zápisový lístek jako formu potvrzení zájmu o studium. Zápisové lístky vydává základní škola a jsou jí rovněž evidovány.

Zápisový lístek bude vydán uchazečům o studium oborů s talentovou zkouškou spolu se zkontrolovanou a potvrzenou přihláškou (první půle listopadu), ostatním uchazečům na počátku března spolu se zkontrolovanými a potvrzenými přihláškami.

Do 10 pracovních dnů počítaných ode dne zveřejnění výsledků přijímacího řízení musí zákonný zástupce žáka dnů potvrdit úmysl uchazeče nastoupit na střední školu odevzdáním zápisového lístku řediteli střední školy (za odevzdání se považuje také situace, kdy je zápisový lístek v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb).

Nepotvrdí-li uchazeč odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, vzdává se práva být přijat za žáka dané střední školy a posledním dnem desetidenní lhůty zanikají právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

V případě ztráty zápisového lístku obdrží zákonný zástupce uchazeče o studium nový zápisový lístek poté, co vyplní žádost o vydání náhradního zápisového lístku a čestné prohlášení o jeho ztrátě či zničení a žádost odevzdá na sekretariátě školy. Žádost je ke stažení zde.

 

Podané informace můžete srovnat se zákonem č. 561/2004, tzv. školským zákonem (§ 58 až § 64), a vyhláškou č. 671/2004 Sb. v platném znění novely č. 86/2012 Sb.

Zítřejší oběd:
dýňový krém s bylinkovými krutony, vepřový řízek přírodní, bramborová kaše, kompot ovocný, džus, sirup

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

77900 Aksamitova 707/6

ID datové schránky: n8smc28

IČO: 495 880 95

IZO: 049 588 095

č. účtu 377842523/0300

tel. 585 222 689

e-mail: info@zcsol.cz

© 2023 ZŠ sv. Voršily v Olomouci