Keramika v konviktu
Keramika v konviktu

T?e?áci a ?tvr?áci z Výtvarného krouku usp?li ve své tvorb? natolik, e v pond?lí p?esko?ili ze základní školy rovnou na vysokou, do univerzitní keramické dílny. Tam, pod zkušeným vedením paní Dokoupilové, zaili základy vytá?ení na hrn?í?ském kruhu. Odm?nou jim byly jejich první to?í?ské prvotiny, které, jako i proces vytá?ení, m?ete obdivn? zhlédnout zde

Hlavní prázdniny.

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

77900 Aksamitova 707/6

ID datové schránky: n8smc28

IČO: 495 880 95

IZO: 049 588 095

č. účtu 377842523/0300

tel. 585 222 689

e-mail: info@zcsol.cz

© 2021 ZŠ sv. Voršily v Olomouci