Školská rada

Školská rada při Základní škole sv. Voršily v Olomouci, Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

 

 

Funkční období 2006-2008


Zápis o průběhu volby zástupců nezletilých žáků do školské rady

do školské rady při Základní škole sv. Voršily v Olomouci, Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

  • termín konání volby: 10. listopadu 2005
  • místo konání volby: jídelna školy
  • složení volební komise: s. Andrea Ondrová, OSU, zástupce zřizovatele školy, Mgr. Aleš Veselík, ředitel školy, Mgr. Marie Černá, zástupkyně ředitele
  • průběh volby: volby se zúčastnilo 160 oprávněných voličů
  • zvolení zástupci rodičů: Mgr. Lucie Bednářová, doc. PhDr. Miroslav Chráska
Členy školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků se od 1. ledna 2006 na tříleté volební období stávají: Mgr. Lucie Bednářová a doc. PhDr. Miroslav Chráska

V Olomouci 10. listopadu 2005

Aleš Veselík, ředitel školy

 

Hlavní prázdniny.

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

77900 Aksamitova 707/6

ID datové schránky: n8smc28

IČO: 495 880 95

IZO: 049 588 095

č. účtu 377842523/0300

tel. 585 222 689

e-mail: info@zcsol.cz

© 2021 ZŠ sv. Voršily v Olomouci