Školská rada

Školská rada při Základní škole sv. Voršily v Olomouci, Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

 

 

Funkční období 2006-2008


Zápis o průběhu volby zástupců pedagogického sboru do školské rady

do školské rady při Základní škole sv. Voršily v Olomouci, Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

  • termín konání volby: 15. prosince 2005
  • místo konání volby: sborovna školy
  • složení volební komise: s. Andrea Ondrová, OSU, zástupce zřizovatele školy, Mgr. Marie Černá, zástupkyně ředitele
  • průběh volby: volby se zúčastnilo 15 oprávněných voličů
  • zvolení zástupci pedagogického sboru: Zita Kotková, Vilém Lukáš
Členy školské rady za pedagogický sbor se od 1. ledna 2006 na tříleté volební období stávají: Mgr. Zita Kotková a Mgr. Vilém Lukáš

V Olomouci 15. prosince 2005

Marie Černá, zástupce ředitele

 

Ředitelské volno.

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

77900 Aksamitova 707/6

ID datové schránky: n8smc28

IČO: 495 880 95

IZO: 049 588 095

č. účtu 377842523/0300

tel. 585 222 689

e-mail: info@zcsol.cz

© 2021 ZŠ sv. Voršily v Olomouci