Školská rada

Školská rada při Základní škole sv. Voršily v Olomouci, Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

 

 

Funkční období 2015-2017


Zápis o průběhu volby zástupců pedagogického sboru do školské rady

do školské rady při Základní škole sv. Voršily v Olomouci, Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

  • termín konání volby: 5. prosince 2014
  • místo konání volby: sborovna školy
  • průběh volby: volby se zúčastnilo 12 oprávněných voličů
  • zvolení zástupci pedagogického sboru: Vladimíra Brandýsová, Martin Nešpor
  • Členy školské rady za pedagogický sbor se od 1. ledna 2017 na tříleté volební období stávají: Mgr. Vladimíra Brandýsová a Mgr. Martin Nešpor
  • V Olomouci 5. prosince 2014

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

77900 Aksamitova 707/6

ID datové schránky: n8smc28

IČO: 495 880 95

IZO: 049 588 095

č. účtu 377842523/0300

tel. 585 222 689

e-mail: info@zcsol.cz

© 2021 ZŠ sv. Voršily v Olomouci