Číslovky

Určete slovní druh vyznačených slov:

Čekal jsem sotva dvě, tři minuty a už přijela dvojka, která jezdí z Prahy 1 Starého Města až do čtvrti Praha VI Bubeneč. Cesta trvala jen několik minut a já za chvíli stál u na Wolkrově číslo 5 a několikrát zazvonil.

 

Ověřit řešení

Výrazy dvě, tři, 1, VI, několik, 5, několikrát řadíme mezi číslovky.

Slovo dvojka neoznačuje počet, ale pojmenovává věc (např. tramvaj, trolejbus či autobus). Jedná se tedy o podstatné jméno.

Slova chvíle a číslo jsou podstatná jména.

 

Pamatuj

Číslovky jsou ohebná i neohebná slova číselného významu. Označují počet (dva, osm), pořadí (druhý, stý) ad. (viz druhy číslovek).

Rozlišujeme číslovky určité, jež vyjadřují určitý, přesný počet (dva, pět, 6, VII), a číslovky neurčité, které nevyjadřují přesný počet a jež nemůžeme vyjádřit číslicemi (několik žáků, málo ponožek, mnoho starostí, několikrát chyběl).

Mezi číslovky neřadíme slova jako pětka (známka), sedmička (láhev), desítka (pivo), která mají v kontextu funkci podstatného jména. V jiném kontextu však mohou mít význam číselný (A znovu naše známá sedmička. = sedm lidí)

 

Co je Desatero? (1)

 

 

Jaký počet označují číslovky tucet, půltucet, veletucet, kopa, mandel? (2)

Druhy číslovek

 

Číslovky dělíme na základní škole podle významu a určitosti do pěti základních skupin.

 

otázkaurčiténeurčité
základníkolikjeden, sto, tisícněkolik, málo, mnoho, kolik, tolik
řadovékolikátýprvní, druhýněkolikátý, kolikátý
druhovékolikery, kolikerýdvoje, trojí, osmeryněkolikerý, několikery, kolikerý
násobnékolikrát, kolikanásobnýdvakrát, trojnásobnýněkolikrát, mnohokrát, několikanásobný
podílnépo kolikapo dvou, po čtyřechpo několika

 

 

 

 

 

 

 

Jak od sebe rozeznáte číslovku a příslovce (málo četl - málo lidí)? (3)

 

Mezi které číslovky zařadíte slova půle, polovina, čtvrtina, desetina, setina? (4)

Skloňování číslovek (mluvnické významy číslovek)

 

Na základě ohýbání (změny tvaru slova) můžeme rozlišit číslovky:

- ohebné (tři - bez tří, ke třem; tisíc - tisíce, tisíci atd.);

- neohebné, nesklonné, příslovečné (půl, čtvrt, třikrát, několikrát, trojmo, jednou).

Číslovky se v zásadě chovají jako přídavná jména (první, druhý), podstatná jména (dvojka, tisíc) či jako příslovce (dvakrát, trojmo).

 

Ohebné číslovky zařazujeme k jednotlivým vzorům ve shodě s jejich předpokládaným původem či podle tvaru slova (první - vzor jarní, čtvrtý - vzor mladý, sto - vzor město, dvé - vzor mladé, čtvero - vzor město, jednotka - vzor žena atp.).

Pozn.: Číslovky dva a oba nemají vzor, číslovky tři a čtyři skloňujeme podle vzoru kost, číslovky pět až devadesát devět (devětadevadesát) mají jen dva základní tvary a můžeme na ně aplikovat vzor kost a číslovka jeden se skloňuje podle vzoru ten (jeden, jednoho, jednomu - ten, toho, tomu).

 

 

 


 

Podobně lze určit i mluvnické významy (kategorie) číslovek.

Číslovky řadové, druhové a násobné skloňované podle vzorů jarní a mladý se chovají jako přídavná jména. Vyjadřují pád, číslo a rod ve shodě s podstatným jménem (Na pátém podlaží počkejte. - 6. p., č. j., rod střední, vzor mladý, druh řadová číslovka).

Číslovky základní se chovají jako přídavná jména (jeden chlapec, jedna dívka, jedno kuře, dva chlapci atd.) nebo jako podstatná jména (pět, devadesát tři, sto, tisíc, milion, miliarda, trilion atp).

 

 

Co znamenají slova číslo, číslice a číslovka? (5)

Souhrnná cvičení

 

6. Vytvořte číslovku základní, řadovou, druhovou, násobnou a podílnou ze zadané číslice: 1, 2, 78, 100, 1000.

 

7. Určete slovní druhy: Jen desetina všech vlčat měla s sebou půl koruny. Tátovi koupíme Sedmičku, dědovi 100+1 ZZ a nám Čtyřlístek. Třikrát jsem tě prosil, a tys mě pokaždé odbyl. Po pádu několik minut viděl dvojitě. Dnešní děti čtou nemnoho, ba málo. Nemnoho diváků povstalo a polovinu následující desetiminutovky strávilo frenetickým potleskem. Mnohokrát jsme slavili osmadvacátý říjen, a to i v dobách komunismu.

 


Odpovědi a pomůcky:

1. Jako Desatero (s velkým počátečním písmenem) označujeme deset přikázání Božích známých ze Starého zákona (součást Bible).

2. Tucet - 12 kusů, půltucet - 6 kusů, veletucet - 12 tuctů (tj. 144 kusů), kopa - 60 kusů, mandel - 15 kusů.

3. Neurčitou číslovku můžeme nahradit číslovkou určitou (málo lidí - pět lidí), příslovce číslovkou nahradit nelze (málo četl).

4. Tyto číslovky řadíme většinou mezi základní (jedná se o číslovky dílové).

5. Číslo vyjadřuje počet či pořadí, číslovka je znak pro zápis číslovky (1, 2, VII) a číslovky jsou slovní druh (slova s číselným významem).

 

Doporučujme webové stránky Internetové jazykové příručky ÚJČ Značky a čísla a Členění čísel.

 

Zítřejší oběd:
polévka pohanková se zeleninou, krůtí medailonky, dušený špenát, bramborový knedlík, 100% ovocné pyré, mošt, sirup

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

77900 Aksamitova 707/6

ID datové schránky: n8smc28

IČO: 495 880 95

IZO: 049 588 095

č. účtu 377842523/0300

tel. 585 222 689

e-mail: info@zcsol.cz

© 2021 ZŠ sv. Voršily v Olomouci