Číslovky (užívání a zápis číslovek)

 

Pamatuj

Číslovky jsou slova číselného významu. Označují počet (dva, osm), pořadí (druhý, stý) ad.

Rozlišujeme číslovky základní (jeden, dva), řadové (první, druhý), druhové (dvojí, dvoje), násobné (jedenkrát, dvojnásobný) a podílné (po jednom, po dvou).

Dále rozlišujeme číslovky určité (dva, 5) a číslovky neurčité (několik, mnoho).

 

Jak od sebe rozeznáte číslovku a příslovce (málo četl - málo lidí)? (1)

Užívání číslovek

 

Ve spojení s podstatnými jmény pomnožnými (sáně, housle, kalhoty) užíváme číslovky druhové:


- pomocí druhových číslovek vyjádříme v tomto případě prostý počet (dvoje sáně - 2 kusy, troje housle, patery kalhoty)

- užití základní číslovky hodnotíme jako jazykovou chybu (dvě sáně, tři housle, pět kalhot)

- podobně užíváme číslovky druhové ve spojení se jmény hromadnými a abstraktními (trojí mužstvo, dvojí stanovisko)

- dále užíváme číslovky druhové ve významu číslovek základních v některých ustálených spojeních (devatero řemesel, devatero pohádek, desatero přikázání)

 


 

Číslovky složené z jednotek a desítek (21-99) mají dvojí podobu:


- podobu základní (dvacet jeden, třicet dva, tři sta třicet tři; čtyřicátý pátý)

- jednoslovnou spřežkovou podobu (jednadvacet, dvaatřicet, tři sta třiatřicet, pětačtyřicátý), ovlivněnou německým počítáním (srv. einundzwanzig, zweiundvierzig)

 


 

Číslovky 1100–1999, zvláště ve významu letopočtu, můžeme číst dvojím způsobem:


- jako souhrn jednotlivých řádů (1222 - tisíc dvě stě dvacet dva, 1178. závodník - tisící stý sedmdesátý osmý závodník)

- jako počet stovek (1222 - dvanáct set dvacet dva, 1178. závodník - jedenáctistý sedmdesátý osmý závodník)

 


 

Letopočet a např. údaje o straně můžeme číst dvojím způsobem:


- jako číslovku základní (roku tisíc devět set devadesát jedna, na straně tři sta padesát dva)

- roku číslovku řadovou (tisícího devítistého devadesátého prvního, na straně tří sté padesáté druhé)

 


 

Při užívání kombinovaných číslovkových výrazů můžeme skloňovat:


- všechny části složené číslovky (bez dvou tisíc tří set dvaceti pěti lidí)

- jen některé části, především označení desítek a jednotek (dva tisíce tři sta dvaceti pěti korun)

 

Jak jsou vytvořeny (motivovány) číslovky jedenáct až devatenáct? (2)

 

Jak jsou vytvořeny číslovky typu 21, 157, 3 540? (3)

 

 

Užívání číslic (pravidla)

 

Římské (latinské) číslice

Zápis číslovek

 

Při zápisu číslovek užíváme především dvě základní podoby:


- slovní podobu (pět, dvacet, tisíc)

- zápis pomocí číslic (5, 6x, 28. žák)

 


 

Při zápisu slovy dbáme na to, aby každé slovo (každá číslovka) bylo zapsáno zvlášť:


- 5 465 243 - pět miliónů čtyři sta šedesát pět tisíc dvě stě čtyřicet tři

- 231. případ - dvou stý třicátý první případ


Pouze na složenky, rozličné platební příkazy či z bezpečnostních důvodů se vyžaduje psaní dohromady.

 


 

Pro číslovky 7 a 8 se připouští dvojí výslovnost [sedm i sedum, osm i osum],


- zapisujeme je výhradně pomocí slov sedm, osm

- tvary sedum, osum jsou hovorové, nespisovné

Souhrnná cvičení

 

1. Určete, zda je výraz s číslicí zapsán správně, či špatně: 23 542,- Kč, 4.782.658, 10./5. 2012, 21. 4. 2011, rodné číslo 690522/0367, 3 / 4 litru, 30 kg, 25m, 12–15 °C, pivo 12 °, v čase 30”, 58% dětí.

 

2. Určete, zda je výraz s číslicí zapsán správně, či špatně: 5/8 2013, 1.5.2012, školní rok 1999 / 2012, 9 kg závaží (devítikilogramové), 8km pochod, 8mi kilometrový, 10° pivo, od 5ti do 8mi hodin, model v poměru 10 : 1, 20+5 = 100, 15 m × 12 m, 10 - 2 = 8.

 

3. Určete, zda je výraz s číslicí zapsán správně, či špatně: 8kilometrový, 9tý závodník, 10. žák, 15 kilogramový chlapec, + 30 až + 45 °C, –1 °C, plocha 3 m × 4 m, přestávka 9.40–10.00, 6V baterie, 430,5 m, 2 , 345 27 g, 20 000,– Kč.

 

4. Vysvětlete frazémy (zaběhaná, frazeologická vyjádření): Kdo šetří má za tři. Dvakrát měř a jednou řež. Jeden je za osmnáct a druhý bez dvou za dvacet. Pletl páté přes deváté. Je páté kolo u vozu. Zvládl vše jedna dvě. Zboží mám z první ruky. Udělala pro něj první poslední. Jedna vlaštovka jaro nedělá. Auto koupil z druhé ruky. Fotbalisté vstřelili gól za pět minut dvanáct. Franta a Vincek, to jsou dva kohouti na jednom smetišti. Sedí na dvou židlích. Agatha hraje první housle. Když se dva perou, třetí se směje. Učitelův výklad mu šel jedním uchem dovnitř a druhým ven. Zabijeme dvě mouchy jednou ranou. První vyhrání z kapsy vyhání. Jednou jsi nahoře a jednou dole. A nyní do třetice všeho dobrého. Stachanovci pracovali ostošest. Stokrát opakovaná lež se stává pravdou. Pro jedno kvítí slunce nesvítí. Táta doma hraje druhé housle. Po obědě si dávám dvacet. Dal si jedna a jedna dohromady. Táhneme za jeden provaz. Byli jeden jako druhý. Jeden je hot a druhý čehý. Učinil jeden krok vpřed a dva kroky vzad. Devatero řemesel, desátá bída. Víc hlav víc ví. Chtěla za málo peněz hodně muziky. Mnoho myslivců - zajícova smrt.

 

5. Doplňte frazeologická vyjádření: Strom byl ___ květ. Vrátím se, než bys do ___ napočítala Mám ___ chutí ti něco udělat. Oběd byl ___ báseň. Vytušil ___ smyslem, co se na něj chystá. Vrátila se zelená jako ___. Tváří se, jako by neuměl do ___ napočítat. Bral to všemi ___. Měl ___ želízka v ohni. Jsou jako ___ bratři. U ___ hromů! Sbal si svých ___ švestek! Je to člověk ___ tváře. Mračil se jako ___ čertů. Pro ___ nemusí být zle. Hospodaří od ___ k ___. Je vás slyšet na ___ honů. Po svatbě byl v ___ nebi. Měřili nám ___ metrem.

 

6. Zapište pomocí číslice a značky: Sešlo se šest set osmdesát sedm tisíc tři sta dvacet jedna dopisů. Pracoval od třetího března do pátého května tohoto roku. Přines tři kilogramy brambor. Šedesátiwattové žárovky se již nevyrábějí. Potřebujete jen pět procent rozpočtu. Sejdeme se o páté hodině. Utkání skončilo dva ku dvěma. Pokoj má rozlohu 3 krát 5 metrů. Koupíme čtvrt litru mléka. Sešli jsme se v patnáct hodin třináct minut. Model jsem zmenšil v poměru čtyři ku jedné. Dnes je pátého ledna. Přiběhl v čase dvě minuty patnáct sekund třicet dva setin sekundy.

 


Odpovědi a pomůcky:

1. Neurčitou číslovku můžeme nahradit číslovkou určitou (málo lidí - pět lidí), příslovce číslovkou nahradit nelze (málo četl).

2. Číslovky 11-19 jsou odvozeny příponou -náct, od původu druhým členem složeného výrazu "na deset" s významem "nad deset".

3. Jsou vytvořeny skládáním.

 

Doporučujme webové stránky Internetové jazykové příručky ÚJČ Kalendářní data, Časové údaje, Peněžní částky, Značky a čísla, Členění čísel a Tvoření a psaní výrazů složených z číslice a dalšího slova.

 

Dnešní oběd:
polévka hovězí s játrovými knedlíčky, Kuřecí maso po čínsku, rýže dušená, rýžové nudle, ovoce, sirup

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

77900 Aksamitova 707/6

ID datové schránky: n8smc28

IČO: 495 880 95

IZO: 049 588 095

č. účtu 377842523/0300

tel. 585 222 689

e-mail: info@zcsol.cz

© 2021 ZŠ sv. Voršily v Olomouci