Psaní i/y v koncovkách podstatných jmen

Psaní i/y v koncovkách podstatných jmen se řídí vzory. Zopakujte si výčet vzorů podstatných jmen:

 

Ověřit řešení

rod mužský - pán, hrad (les / jazyk), muž, stroj, předseda, soudce

rod ženský - žena, růže, píseň, kost

rod střední - město, moře, kuře, stavení

 

Z hlediska pravopisu rozdělujeme vzory na tvrdé a měkké. Vyjmenujte tvrdé a měkké vzory:

 

Ověřit řešení

tvrdé vzory

rod mužský - pán, hrad (les / jazyk), předseda

rod ženský - žena

rod střední - město

měkké vzory

rod mužský - muž, stroj, soudce

rod ženský - růže, píseň, kost

rod střední - moře, kuře, stavení

Platí beze zbytku pomůcka "-ami, -emi, -mi píšeme měkké -i"? (1)

 

 

Znáte i jiné vzory podstatných jmen? (2)

 

Pro psaní i/y v koncovkých podstatných jmen doporučujeme následující pomůcku:

 

 


 

 

Pozn.: Pro ověření správnosti vašeho řešení najeďte ukazatelem myši na vynechané části tvrzení.

Koncovky podstatných jmen mužského rodu

 

 

 

Koncovky podstatných jmen ženského rodu

 

 

 

Koncovky podstatných jmen středního rodu

 

 

Pamatuj

U vzorů muž, stroj, soudce, růže, píseň, kost, moře, stavení píšeme v koncovkách pouze měkké i.

U vzorů hrad a město píšeme (kromě koncovky -ích, např. v lesích) pouze tvrdé y.

U vzoru žena píšeme (kromě koncovky -ami, např. ženami) pouze tvrdé y.

U tvrdého vzoru pán píšeme tvrdé y pouze ve ve 4. a 7. p. čísla množného, zatímco měkké i ve všech ostatních případech, tj. 3. a 6. p. č. j., 1., 5. a 6. p. č. mn.

Souhrnná cvičení

 

6. Doplňte i, í nebo y, ý: rychlík__ z Opav__ do Břeclav__, babiččin__ bolavé kloub__, nešetřil nesmysl__, v kotl__ a konv__ch, pláck__ mezi vilam__, sýkork__ pískal__ ve větv__ch, natírá veselými barvam__, topol__ jsou časté větrolam__, pštros__ mezi ptakopysk__, žáb__ utekly před čáp__, vidlem__ nakládáme hnůj, myš__ v pol__ch loví sov__, pěnkav__ sedí v mrkv__, řeč__ mezi přátel__, žác__ vyráběli směs__, mužstvo z Ostrav__ jede do Boleslav__, ps__ a šakal__ patří mezi šelm__, nádob__ mezi pytl__ s potravinam__.

 

7. Doplňte i, í nebo y, ý: zbytek slám__ v otep__, zkušenost__ s mýval__, na mysl__ mu vytanuly jeho slib__, dopravujeme se aut__ a letadl__, vzácní motýl__, mezi Vrchlab__m a Koněprus__, vůně šťáv__ lákala včel__, šel za svými cíl__, zkušenost__ s Rus__, Češ__ hrají se Španěl__, nečistot__ na sklenic__ch, přátelstv__ s učitel__, Francouz__ s Angličan__, košťál__ rostou na mez__, se svými tajemstvím__ za mnou nechoď, obchoduje s horskými kol__, čáp__ nepohrdnou mokrými loukam__ a močál__.

 


Odpovědi a pomůcky:

1. Platí, pokud se týká koncovek; ovšem např. ve spojení s drahokamy či ve větě Dívky přišly samy je koncovka -y (nikoliv -amy nebo -ami).

2. Podstatná jména se mohou skloňovat také podle vzorů přídavných jmen (paní Nováková - vzor mladá, krejčí - vzor jarní) či podle vzorů zájmen (Goldoni, Goldoniho - vzor ten).

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

77900 Aksamitova 707/6

ID datové schránky: n8smc28

IČO: 495 880 95

IZO: 049 588 095

č. účtu 377842523/0300

tel. 585 222 689

e-mail: info@zcsol.cz

© 2021 ZŠ sv. Voršily v Olomouci