Tvary zájmena já

Pokřikoval na mne, ale tím mě nemohl zastrašit. Zdálo se mi, že mně nevěnuje pozornost. Odešel beze mne, ale tím se mě nijak nedotkl.

 

1. Vyhledejte ve všech větách tvary zájmena já. 2. Určete pád, v kterém jsou zájmena ve větách použita. 3. Porovnejte různé podoby zájmen ve stejných pádech. Je možné tyto tvary zaměnit?

 

Ověřit řešení

1. mne, mě, mi, mně, mne, mě

2. mne - 4. pád, mě - 4. pád, mi - 3. pád, mně - 3. pád, mne - 2. pád, mě - 2. pád

3. Dvojice mne/mě v 2. pádě, mi/mně ve 3. pádě a mne/mě ve 4. pádě můžeme v představených příkladech zaměnit.

 

Vyhledejte ve větách infinitivy. (1)

Pamatuj

Zájmeno má v 2., 3. a 4. pádě dvě varianty.

V jejich užívání není velký rozdíl, jen tvar mi (3. pád) nemůže stát po předložce a při důrazu. Ostatní tvary se mohou používat ve všech případech:

- po předložce: Stojí vedle mne/mě. Zahleděl se na mne/mě. Šel ke mně.

- po důrazu: Mě/mne se to netýká. Mě/mne nespatřil. Mně to nevadí.

- bez důrazu: Bál se mě/mne. Viděl mě/mne. Napsal mně/mi psaní.

 

Tvary zájmena já

1. pád
2. pád, mne
3. pádmně, mi
4. pád, mne
6. pád(o) mně
7. pádmnou

 


 

 

 

 

Pozn.: Pro ověření správnosti vašeho řešení najeďte ukazatelem myši na vynechané části tvrzení.

 

Odpovězte:

Tvar mně se užívá ...

Ve 3. pádě je ještě možný tvar ...

Tento tvar ale nemůže stát ...

 


Vyhledejte slovo citově zabarvené. (2)

Co je mnemotechnická pomůcka? (3)

Pozor na tvary mě/mně, v kterých se často chybuje. Doporučujeme následující mnemotechnické pomůcky:

 

a) mne - mě, mi - mně

- Kde užijeme tvar mne, můžeme užít také mě (Nechej mne/mě.).

- Totéž platí o tvarech mi a mně (Dej mi/mně vše.). Tvar mi však nemůžeme užít po předložce (Šel k(e) mi/mně.) a po důrazu (Mi/mně se to nezdá.).

b) 2. a 4. p. - mě, 3. a 6. p. - mně

- 2. (a 4.) pád - dvě písmena - píšeme mě;

- 3. (a 6.) pád - tři písmena - píšeme mně.

c) tě - mě, tobě - mně

- Kde užijeme tvar tě, můžeme užít tvar mě (Má tě/mě rád.).

- Totéž platí o tvarech tobě a mně (K tobě/mně se nedovolal.).

 


 

 

Shrnutí

Zájmeno má dvojí tvar v 2., 3. a 4. pádě. Tvar 3. pádu mi nemůže stát po předložce a při důrazu. Ostatní tvary se mohou používat ve všech případech, tedy po předložce, po důrazu i bez důrazu.

Souhrnná cvičení

 

4. Doplňte správné tvary zájmene já: Zmítal __ vztek nad výsledkem písemky. Tohle si __ líbit nenechám. Chyť __, jestli to dokážeš! Opravdu jsi __ nesmírně potěšil. Prodejte __ prosím dvacet deka tlačenky. Prosím, nech __ být. Opakujte větu po __. Držte se všichni při __! Pojď si se __ hrát. __ jen tak nic nepřekvapí. __ se vymlouvat nechci. Oběd skončil ve __ za deset minut. Večer __ můžeš zavolat. Probodl __ očima. Azore, ke __! Škaredě se na __ podíval. U vlaku na __ počkejte! Půjdeš se __ do města? Jako by to divadlo bylo o __. Dnes musíte jít beze __.

 

5. Doplňte správné tvary zájmene já: Tobě se o __ zdálo? Věříš __, anebo __ nebereš vážně? Tohle udělám __. Nevíce se __ líbí příběhy o čarodějích. Bolí __ všechny končetiny. Před obědem __ nezastihneš. Vzbuď __ prosím v sedm ráno. Je __ to líto. Těší __, že jsi na __ nezapomněl. Pěkně se __ vyběhli. Půjčil bys __ gumu? Neboj se, __ to zařídím. Dělej si pro __, za __ co chceš. Chtěl bys __ něco říct? Zastavíš se pro __? Ke __ se nikdy nic nedonese. Neboj se __, já nekoušu.

 

6. Doplňte správné tvary zájmene já: Nic se ... nestalo. Potěšil ... tvůj zájem. Je ... to moc líto. Hněváš se na ... ? Zdálo se ... o létě. Víš, kolik je ... let? Dnes ... nic netěší. Já nespím, ... pouze přemýšlím. Vytřel se ... podlahu. V novinách psali o ... a o mém vynálezu.

 

7. Nahraďte tvary zájmene já jiným možným tvarem: Je mi nevolno. Rozbolela mne hlava. Beze mne to nezvládnete. Tvé tvrzení mne zaskočilo. Vyzvali mne ke spolupráci. Dnes mi není moc dobře. Je mi to moc líto. Zdálo se mi, že létám. A mne se nikdo nezeptá? Říkal, že se mi ani nediví.

 

8. Určete pád zájmene já: Mohl bys mi pomoci? Půjdeš se mnou do kina? Nesnaž se mne urazit! Jako by to divadlo bylo o mně. Proč mám já takovou smůlu? Postůj u mne. Přihraj mi míč. Neopovažuj se mne dotknout. Zatancujete si se mnou? Tato kniha se mi moc líbí. Zatancujete si se __? Nesnaž se __ urazit! Přihraj __ míč. Tato kniha se __ moc líbí.

 

9. Doplňte správné tvary zájmene já: Země se __ zachvěla pod nohama. Takové nebezpečné věci dělejte beze __. Nakonec si dal říct a odešel se __ domů. Po pádu __ bolí kyčel. Půjčil bys __ pět korun? V té době na __ dolehla nemoc. Řízek ve __ skončil bleskovou rychlostí. Pomůžeš __ s hlavolamem? Dej na __, radím ti dobře. Zastihl __ v nevhodný okamžik. __ do toho obchodu zaběhnu. Rodiče jsou se __ spokojeni. Tohle __ nejde na rozum. Nestrkej do __. O __ se můžeš kdykoliv opřít. Přišel ke __ neohlášen. Snažil se __ vnutit zázračný výrobek.

 


Odpovědi a pomůcky:

1. Zastrašit, nedotkl.

2. Slovo šprťouchlata je (ve většině případů) kladně citově zabarvené slovo.

3. Mnemotechnické pomůcky pomáhají v zapamatování (třídění, systematizování) informací, poznatků.

 

Doporučujme webové stránky Internetové jazykové příručky ÚJČ Zájmeno já.

 

Zítřejší oběd:
vývar s bulgurem, torteliny s boloňskou omáčkou sypané sýrem (bazalka, Ratatoule), jogurt, šlehaný tvaroh s jahodami

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

77900 Aksamitova 707/6

ID datové schránky: n8smc28

IČO: 495 880 95

IZO: 049 588 095

č. účtu 377842523/0300

tel. 585 222 689

e-mail: info@zcsol.cz

© 2021 ZŠ sv. Voršily v Olomouci