Předložky s (se), z (ze) 2

Co už víme

Předložka s (se) se pojí se 7. pádem (např. se zaujetím, s nervozitou, se švagrem, se Zuzanou).

Předložka z (ze) se pojí s 2. pádem (např. z města, ze stromu, z hlíny, ze dřeva).

 

 


Odůvodněte pravopis slova lýčí. (1)

 

Kdy se užívají delší tvary předložek (se, ze)? (2)

Ve které větě a v jakém tvaru se nachází pomocné sloveso? (3)

V nastalém zmatku spadl se stěny vzácný obraz mladé slečny s růžemi. Dále byla shozena s podstavce prastará čínská váza s čajovníky. Pád z výšky ji zcela zničil.

 

Všimněte si, ve kterých pádech se objevuje předložka s (se). Mohla by ji v některých případech nahradit předložka z (ze)? Kdy vyjadřuje předložka s (se) směr dolů, případně z povrchu pryč?

 

 

 

 

 

Pozn.: Pro ověření najeďte ukazatelem myši na vynechané části řešení.

 

Určete význam spojení být s to, kdo s koho. (4)

Pamatuj

Předložka s (se) ve spojení se 4. pádem se objevuje výhradně v knižních výrazech být s to, kdo s koho.

Pokud chceme naznačit směr pohybu dolů nebo z povrchu pryč, můžeme užít předložku (se) i ve 2. pádě. Předložka z (ze) je ovšem i zde zcela správná (např. sebrat se stolu i ze stolu, spadnout se skříně i ze skříně).

Použití předložky s (se) při naznačení pohybu je na ústupu, její užití v uvedených případech ale chybou není.

Chybou je ale užití předložky s (se) např. v případech typu vzít se zásuvky, neboť se jedná o pohyb zevnitř ven, nikoliv dolů či z povrchu pryč.

 

 

 


Doplňte správné odpovědi

 

 

Shrnutí

Předložka s (se) se pojí se 7. pádem. Ve 4. pádě se objevuje ve spojeních být s to, kdo s koho. Ve 2. pádě ji lze použít při naznačení směru dolů nebo z povrchu pryč.
Předložka z (ze) se pojí vždy s 2. pádem.

Pozn.: Pro ověření najeďte ukazatelem myši na vynechané části tvrzení.

Souhrnná cvičení

 

5. Doplňte předložky s (se), z (ze): Ponorka se vynořila __ moře. Stáhl prsten __ prstu. Poškozená bankovka byla stažena __ oběhu. Vytáhl buchtu __ rance. Setřel prach __ stolu. Nechtěl ustoupit __ svých požadavků. Vyprávěj o postavě __ románu. Přišel __ radostnou zprávou. Vrátil se __ prázdnin do školy. Přines dřevo __ kůlny. Zpívej __ námi! Vezmi to __ sebou. Mám vysvědčení __ vyznamenáním. Dostala jsem šperk __ žlutého kovu. Daroval jsem bonboniéru __ stuhou. Cesta __ lesa se dětem ztratila. Myš vyběhla __ díry, opatrně ukořistila sýr __ pastičky a potom __ ním v tlamičce utíkala zpět. Vybalil __ papíru šálek __ podšálkem.

 

6. Doplňte předložky s (se), z (ze): Čert __ krabičky, nožík __ pilkou, flétna __ plastu, odešel __ školy, přišel __ nápadem, figurka __ porcelánu, řízek __ salátem, šroubek __ mosazi, kdo __ koho, pán __ zámku, buřty __ octem a __ cibulí, být __ to, rohož __ rákosu, sad __ jabloněmi a __ třešněmi, pivo __ pěnou, řízek __ vepřového masa, korálky __ skla, makarony __ sýrem, dědeček __ fajfkou, parfém __ růží.

 

7. Doplňte předložky s (se), z (ze): Strašidlo __ půdy, košile __ límečkem, být __ to, polévka __ brambor, mluvit __ lidmi, vstát __ lůžka, socha __ kamene, mluvím __ kamarádem, strhnout __ stěny, obložení __ plechu, miska __ polévkou, růže __ papíru, sirup __ javoru, kouzlo __ kartami, nit __ hedvábí, cukroví __ medu, krupice __ skořicí, smlouva __ podpisem, květina __ pralesa, život __ rodinou, spadl __ nebe.

 


Odpovědi a pomůcky:

1. Slovo lýčí je odvozené od slova lýko, které najdeme v tzv. vyjmenovaných slovech.

2. Tzv. vokalizované tvary (tvary s vokály - samohláskami) se užívají pro lepší výslovnost (chybně s sestrou - správně se sestrou, chybně z zármutku - správně ze zármutku).

3. Pomocné sloveso je užito ve druhé větě ve tvaru byla (minulý čas).

4. Zastaralé spojení být s to znamená něco dokázat, dosáhnout a spojení kdo s koho užíváme ve významu to se uvidí, budeme soupeřit.

 

Doporučujme webové stránky Internetové jazykové příručky ÚJČ Psaní předložek s, z.

 

Zítřejší oběd:
polévka pohanková se zeleninou, krůtí medailonky, dušený špenát, bramborový knedlík, 100% ovocné pyré, mošt, sirup

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

77900 Aksamitova 707/6

ID datové schránky: n8smc28

IČO: 495 880 95

IZO: 049 588 095

č. účtu 377842523/0300

tel. 585 222 689

e-mail: info@zcsol.cz

© 2021 ZŠ sv. Voršily v Olomouci