Slovesný rod 2 (zvratný tvar)

1. Číšník čepuje limonádu. 2. Limonáda se čepuje.

Vyhledejte v obou větách podmět. Určete, kdo je původcem děje ve větách. U sloves určete osobu, číslo, čas a způsob.

 

Ověřit řešení

1. V první větě slovo číšník, ve druhé větě slovo limonáda.

2. V obou větách je původcem děje hostinský.

3. čepuje - 3. osoba, číslo jednotné, způsob oznamovací, čas přítomný

(se) čepuje - 3. osoba, číslo jednotné, způsob oznamovací, čas přítomný

 

Pamatuj

Slovesný tvar rodu činného vyjadřuje, co činí podmět (Karolína čte pohádku.).

Slovesný tvar rodu trpného vyjadřuje, co činí někdo jiný než podmět. Podmět není původcem děje (Pohádka je čtena Karolínou.).

 

Je významový rozdíl mezi první a druhou větou? (1)

Pamatuj

Trpný rod můžeme vyjádřit dvěma způsoby:

1. opisným tvarem trpným složeným z příčestí trpného a slovesa být, bývat (Univerzita byla založena Karlem IV.).

2. zvratnou podobou slovesa, a to spojením tvaru 3. osoby činného rodu se zvratným zájmenem se (Noviny se vytiskly nad ránem.).

Schůze se pořádá. - Schůze je pořádána. Kterou z vět byste použili? (2)

 

 

 

 

 

Co znamená slovo rekonstrukce? (3)

 

 


Co znamenají věty Žák se pochválil či Tatínek se oholil? (4)

Zájmeno se nemusí automaticky vyjadřovat trpný rod (Limonáda se čepuje. - limonáda nevykonává činnost).

Skupina tzv. sloves pouze zvratných se automaticky pojí se zájmenem se (smát se, ptát se aj.); tvar bez zájmene se neexistuje (chybně Já směji. chybně Ty ptáš na něj?).

Používá se také pro vyjádření předmětu ve 4. pádě, je-li podmět zasažen činností svou vlastní (Karel se hned umyje. - tj. umyje sebe).

 

 

Opakování

Slovesný tvar rodu trpného vyjadřuje, co činí někdo jiný než podmět, který není původcem děje.

Trpný rod opisný se tvoří z kmene minulého plnovýznamového slovesa připojením přípony -en, -n, -t (bude odnesen, byl pokryt).

Trpný rod lze vyjádřit i zvratnou podobou slovesa spojením tvaru 3. osoby činného rodu se zvratným zájmenem se (se odnese, se pokryl).

V kterém typu projevu (např. nařizuje se, žádá se, uděluje se atd.) se nejčastěji užívá trpný rod? (5)

Souhrnná cvičení

 

6. Užijte opisnou variantu trpného rodu: Kovářská výheň (rozdmýchat, minulý čas) měchem. Porušení školního řádu (potrestat, budoucí čas) ředitelem školy. Vítěz turnaje (zahrnout, přítomný čas) poctami. Ticho (přerušovat, přítomný čas) hromem. Kouzelníci (vyzvat, minulý čas) na souboj. Starý lom (zaplavit, budoucí čas) vodou. Okno (rozbít, minulý čas) bouří. Okna (natřít, minulý čas) barvou. Pole (pohnojit, přítomný čas) čerstvou mrvou. Oběžníky (rozeslat, budoucí čas) poštou. Klimatizace (nastavit, přítomný čas) na dvacet stupňů. Reprezentanti (vyslat, budoucí čas) na Pohár národů. Vzducholoď (naplnit, přítomný čas) heliem. Obilí (sklidit, minulý čas) kombajnem. Dorty již (upéct, minulý čas). Zkoušený žák (stihnout, minulý čas) náhlou nevolností. Divák (zaujmout, přítomný čas) filmem. Myš (dostihnout, budoucí čas) kocourem nebo hadem. Louka v létě (pokrýt, budoucí as) květinami. Okna (pokreslit, přítomný čas) ledovými květinami.

 

7. Užijte zvratnou variantu trpného rodu: Potraviny (zdražovat, přítomný čas) každým rokem. Stromy (ohýbat, přítomný čas) ve větru. Střecha (probořit, přítomný čas) tunami sněhem. Obraz (prodat, budoucí čas) aspoň za milion. Divadelní hra (stáhnout, minulý čas) pro neúspěch. Stará nemocnice (zrušit, budoucí čas). Vysloužilé lednice (odnášet, přítomný čas) do sběrného dvora. Pivo (vařit, přítomný čas) v pivovaru. Dorty (zdobit, minulý čas) odjakživa polevou. Vánoční ozdoby (zavěsit, budoucí čas) na stromeček. Len (spřádat, přítomný čas) v přízi. Láhve (vyfukovat, budoucí čas) brzy jen z plastu. Dům (podmáčet, minulý čas) vodou. Nábytek (vyrábět, přítomný čas) ve stolárně. Džemy (vyrábět, budoucí čas) pouze z ovoce a cukru. Jablka (zpracovávat, přítomný čas) v moštárně. Třešně (vypeckovat, budoucí čas). Zlato (tavit, minulý čas) do slitků. Nová šarže (vyprodat, budoucí čas) nejpozději do týdne. Zelí (šlapat, přítomný čas) v kádích.

 

8. Určete slovesný rod: Martin se přezul a odešel. Pachatel byl přistižen při činu. Police se zlomila pod tíhou knih. Nově narozené hříbě bylo celé černé. Při výkopu byla objevena nálož z války. Koš byl střelen basketbalistou. Spotřeba vody se omezila na polovinu. Výrobek byl vrácen prodejci. Divoká kachna byla zraněná a vyčerpaná. Alík se protáhl pod plotem. Horečka byla sražena zábalem. Klára se usmála na Vlastu. Nezodpovědný zaměstnanec byl propuštěn. Výstava obrazů byla krásná a fascinující. Děti se rozběhly za autobusem. Zpráva byla vyhlášena rozhlasem. Budova se nově zateplila. Bonbony byly rozděleny dětem. Provinilec se odhodlal k přiznání. Míček byl odpálen do dálky.

 

9. Užijte opisný tvar trpného rodu.: Zloděj (honit, minulý čas) rozzuřeným psem. Zakousnutý zloděj (předat, minulý čas) policii. Šikovný pes (pochválit, budoucí čas) tlustým majitelem. Malé dítě (postrašit, minulý čas) hračkou lupiče. Jaro (vystřídat, budoucí čas) létem. Pokoj (uklízet, přítomný čas) nešťastnými dětmi. Barva (nanášet, přítomný čas) štětcem. Podlaha (pokrýt, minulý čas) prkny. Stěna (polepit, budoucí čas) veselými tapetami. Strop (podbíjet, přítomný čas) dřevěnými kazetami. Nábytek (naleštit, minulý čas) leštěnkou. Konvice (vyčistit, budoucí čas) citronem. Plakáty (vylepovat, přítomný čas) na sloup. Vlajka (vztyčit, minulý čas) na sloup. Les (vysazovat, přítomný čas) na planině. Horkovzdušný balon (unášet, přítomný čas) větrem. Zboží (objednat, budoucí čas) zítra. Potkan (chytit, minulý čas) do pasti. Dům (prodat, minulý čas) zájemci. Sazenice (opečovávat, budoucí čas) dětmi.

 


Odpovědi a pomůcky:

1. Není, obě věty vyjadřují, že někdo čepuje limonádu.

2. Lze-li užít obě formy trpného rodu, dáváme v běžné mluvě přednost variantě se zvraným zájmenem.

3. Rekonstrukce znanemá obnova, oprava, znovupostavení či uvedení do původního stavu.

4. V obou větách původce činnosti zasahuje činností sám sebe (Žák chválí sám sebe. Tatínek sám sebe oholil.). Nejedná se o rod trpný.

5. Trpný rod se velmi často užívá v úředních sděleních.

 

Zítřejší oběd:
polévka pohanková se zeleninou, krůtí medailonky, dušený špenát, bramborový knedlík, 100% ovocné pyré, mošt, sirup

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

77900 Aksamitova 707/6

ID datové schránky: n8smc28

IČO: 495 880 95

IZO: 049 588 095

č. účtu 377842523/0300

tel. 585 222 689

e-mail: info@zcsol.cz

© 2021 ZŠ sv. Voršily v Olomouci