Vztažná zájmena

Paní, která stála na mostě, nám zamávala. Pán, který dobíhal na tramvaj, strašlivě funěl.

1. Vyhledejte všechna zájmena a určete jejich druh. 2. Která vztažná zájmena znáte? 3. Jak by věty vypadaly s použitím zájmena jenž místo který?

 

Ověřit řešení

1. která - vztažné, nám - osobní, který - vztažné

2. kdo, co, který, jaký, čí, jenž

3. Paní, jež stála na mostě, nám zamávala. Pán, jenž dobíhal na tramvaj, strašlivě funěl.

 

Pamatuj

Vztažná zájmena spojují stejně jako spojky a vztažná příslovce věty v souvětí. Mezi vztažná zájmena řadíme zájmena kdo, co, který, jaký, čí, jenž.

Vedlejší věty, jež připojujeme vztažnými zájmeny a příslovci, nazýváme věty vztažné (Muž, který včera přijel, ... Navštívila místo, kde se narodila.).

 

Jaké znáte druhy zájmen? (1)

 

Jaký je rozdíl mezi zájmeny který a jaký? (2)

Zájmeno který se skloňuje podle vzoru tvrdých přídavných jmen mladý (který - mladý, kterého - mladého, s kterými - s mladými).

 

slovní druhy

Nezapomeňte rozlišovat životná a neživotná podstatná jména (Poslouchám zpěváka, kterého ... Poslouchám pořad, který ...)

 

 


 

Užívá se více zájmeno který nebo zájmeno jenž? (3)

Pamatuj

Zájmeno jenž má stejný význam jako zájmeno který. Jako jediné vztažné zájmeno není zároveň zájmenem tázacím.

Používá se méně často, zejména v odborných a uměleckých textech, které obsahují větší množství vět přívlastkových (zvláště proto, abychom stále neopakovali tvary zájmena který).

 

Řídké tvary zájmena jenž (jež, již) jsou knižní. Co znamená, když je některé slovo knižní? (4)

Vztažné zájmeno jenž má před specifickým zakončením kromě 1. pádu tvary jako zájmeno on (ona, ono).

 

slovní druhy

 

 

Kdy používáme tvary s n- na počátku (jehož - bez něhož, jímž - s nímž). (5)

 

 


Co znamená slovní spojení hovorová čeština? (6)

Vztažné věty typu To je ta kniha, co se mně tak líbila, které uvozuje zájmeno co, chápeme jako hovorové. Ve spisovném projevu bychom v podobných případech měli užívat pouze zájmena který nebo jenž.

 

Souhrnná cvičení

 

6. Doplňte tvary zájmena který: Psa, __ jsme nalezli na ulici, jsme pojmenovali Alík. Mám rád zvířata, zvláště křečka, __ mám už půl roku. Obdivoval jsem žirafu, __ díky svému krku může okusovat vršky stromů. Pozorovali jsme hada, __ uměl plavat. Zvěrolékař ošetřoval srnku, __ srazilo auto. Mravenci jsou pracovití tvorové, __ unesou několikrát víc, než sami váží. Selata, __ byla pod dohledem bachyně, se válela v bahně. Električtí úhoři jsou zvířata, s __ si nemohu hrát. Blbouny nejapné, __ člověk vyhubil, už známe jen z modelů a obrázků. Starověký vojevůdce Hannibal vsadil na slony, s __ přešel Alpy. Původně jsem choval rybičky, od __ jsem přešel k potkanům. Jsou zvířata, ke __ cítím přirozený respekt. Ztratila se mi moje želva, bez __ nemohu odjet na výlet. Máme doma párek činčil, __ připomínají chlupaté koule s nožičkama. Přála bych si koně, s __ bych jezdila na výlety.

 

7. Doplňte tvary zájmena jenž: Psa, __ jsme nalezli na ulici, jsme pojmenovali Alík. Mám rád zvířata, zvláště křečka, __ mám už půl roku. Obdivoval jsem žirafu, __ díky svému krku může okusovat vršky stromů. Pozorovali jsme hada, __ uměl plavat. Zvěrolékař ošetřoval srnku, __ srazilo auto. Mravenci jsou pracovití tvorové, __ unesou několikrát víc, než sami váží. Selata, __ byla pod dohledem bachyně, se válela v bahně. Električtí úhoři jsou zvířata, s __ si nemohu hrát. Blbouny nejapné, __ člověk vyhubil, už známe jen z modelů a obrázků. Starověký vojevůdce Hannibal vsadil na slony, s __ přešel Alpy. Původně jsem choval rybičky, od __ jsem přešel k potkanům. Jsou zvířata, k __ cítím přirozený respekt. Ztratila se mi moje želva, bez __ nemohu odjet na výlet. Máme doma párek činčil, __ připomínají chlupaté koule s nožičkami. Přála bych si koně, s __ bych jezdila na výlety.

 

8. Doplňte tvary zájmena který: Našel jsem tužku, __ jsem dlouho hledal. Návštěva, __ k nám včera přišla, přinesla kytici a víno. Lidé, __ se pilně učí, snadněji naleznou práci. Auto, __ stojí před domem, patří mým rodičům. Na stole je ubrus, na __ maminka vyšila obrázek. Paní, __ jsme potkali, je Honzova maminka. Mám několik krabic, v __ je má sbírka motýlů. Na Vánoce jsem dostal lyže, __ jsem si moc přál. Pozoroval jsem srny, ke __ mne přivedl můj strýc myslivec. Potkal jsem Pavlu, __ momentálně žije v Německu. Ranní cvičení je rituál, __ začínám každý den. Všichni máme idoly, ke __ vzhlížíme. Mám hračky, kterých se nikdy nevzdám. Ujel mi vlak, __ jsem potřeboval stihnout. Myšlenka, __ nelze zapudit, se úporně vrací.

 

9. Doplňte tvary zájmena jenž: Kamarád, s __ jsem se dohodl na setkání, na místo nedorazil. Keř, __ jsem přesadil, se uchytil. Otevřel jsem zakázanou komnatu, před __ nás učitelé varovali. Závodníci, __ se seřadili na startu závodu, čekali na ránu ze startovací pistole. Stroje, __ se náhle zastavily, měly závažnou poruchu. Světýlka, __ létala nad bažinami, lákala lidi do močálů. Rozhledna, z __ byl nádherný výhled, byla kvůli rekonstrukci uzavřena. Rybník, v __ jsme se koupali, byl krásně čistý. Žákovská knížka, v __ jsem měl poznámku, se záhadným způsobem ztratila. Klaun, __ splašeně pobíhal po manéži, zakopl a spadl do dortu. Prázdniny jsme strávili blízko hradu, __ předci postavili na vysoké skále. Karel Čapek, __ měl velmi rád zvířata, napsal knihu Dášenka, čili život štěněte. Bydlím v domě, __ má patnáct pater. Včely sbírají med, z __ se vyrábí perník. Mám nový smeták, s __ je zametání jedna radost.

 


Odpovědi a pomůcky:

1. Osobní, přivlastňovací, ukazovací, tázací, vztažná, neurčitá, záporná.

2. Zájmenem jaký se ptáme na neznámou vlastnost nebo kvalitu (Jaké má vlasy? Jaké bylo divadelní představení? Jaké má děti?) Zájmenem který se ptáme na konkrétnější, určitější vlastnost nebo pomocí tohoto zájmena určitý předmět nebo osobu ze skupiny vybíráme (Kterého autora máte nejraději. Kterou knihu z těch našich čteš? Které z dětí je nejmladší?).

3. Čeští mluvčí mnohem více užívají zájmeno který.

4. Slova knižní patří do spisovné slovní zásoby. Většinou se již nepoužívají v běžné mluvě, ale najdeme je v literatuře, někdy i v oficiálních nebo slavnostních projevech (např. slova básnická - celovat, nazírat, počin, dlít, chrabrý, jeseň, oř; koncovky sloves - infinitivy na -ti; přechodníky - čísti, psáti, jda, přinesši).

5. Tvar s n- na počátku (vyslovíme jako ň-) se užívá po předložkách.

6. Hovorová čeština je běžně mluvený jazyk, částečně spisovný a částečně užívající nespisovné prvky.

 

Doporučujme webové stránky Internetové jazykové příručky ÚJČ zájmeno jenž (r. mužský životný), zájmeno jenž (r. mužský neživotný), zájmeno jež (ž.), zájmeno jež (s.), stránku ČRo Plzeň Užívání tázacích zájmen jaký a který a článek Vztažné věty s nesklonným co v časopisu Naše řeč.

 

Zítřejší oběd:
vývar s bulgurem, torteliny s boloňskou omáčkou sypané sýrem (bazalka, Ratatoule), jogurt, šlehaný tvaroh s jahodami

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

77900 Aksamitova 707/6

ID datové schránky: n8smc28

IČO: 495 880 95

IZO: 049 588 095

č. účtu 377842523/0300

tel. 585 222 689

e-mail: info@zcsol.cz

© 2021 ZŠ sv. Voršily v Olomouci