Vedlejší věta přísudková

 

Vedlejší věta přísudková nahrazuje část přísudku jmenného se sponou (Obloha byla modrá.).

Ve větě hlavní zůstane sponové sloveso (Obloha byla, ...), jmenná část přísudku (modrá) je vyjádřena vedlejší větou (... jako když ji vymete.).

VV přísudková mnohdy vyjadřuje obsah přísudku volněji (Je mi špatně. - Je mi, jako bych měl umřít.).

Na VV přísudkovou často odkazují zájmena (Nejsem takový, jak si myslíš.) a bývá často připojena výrazy jak, jako, příp. jaký, který.

 

 

Jak poznáte přísudek jmenný se sponou? (1)

 

Vyjmenujte česká sponová slovesa. (2)

 

Jakou úlohu mají odkazující výrazy? (3)

 

Pamatuj

Při určování VV přísudkové nedoporučujeme používat otázky, protože by vedly k chybnému určení vedlejší věty (Obloha byla, jako by ji vymetl. Otázka jaká, která by chybně vedla k určení VV přívlastkové.).

Nejjasnějším ukazatelem VV přísudkové je přítomnost sponového slovesa být, bývat, stát se, stávat se ve větě hlavní. Toto sponové sloveso nesmí být použito jako plnovýznamové ve smyslu existence, bytí.

 

Uveďte nejjistější pomůcku při určování VV přísudkové. (4)

Připomínáme, co vyplývá z předchozího cvičení: stačí změnit přísudkové sloveso věty hlavní (sponové sloveso nahradit plnovýznamovým), případně doplnit sponové sloveso jménem a věta přísudková (Marek není ten, kdo se bojí.) se změní v jiný druh věty (Marek nepatří mezi ty, kdo se bojí. Marek není kluk, který by se bál.).

 

 

Určete druhy vět uvedených v poučce. (5)

Pamatuj

Ještě jednou připomínáme, že nejjasnějším ukazatelem VV přísudkové je přítomnost sponového slovesa být, bývat, stát se, stávat se ve větě hlavní (Bylo, jako by měla přijít bouřka.).

 

Souhrnná cvičení

 

5. Určete druhy vedlejších vět: Tváří se, jako by spolkl všechnu moudrost světa. Mám ráda filmy, které dávají nějaký smysl. Přemýšlela jsem, čím bych ti udělala radost. Bylo to tak těžké, jak jsem předpokládal. Řekni kouzelnému dědečkovi, jaké máš přání. Bylo mi, jako bych dostal pořádný výprask. Byl to člověk, kterému se každý vyhne. Nejsem z těch, kteří mají stále pořádek na svém stole. Vlasy byly, jako by je pozlatil. Jirka poslední dobou je, jako by ho někdo vyměnil.

 

6. Rozlište věty vedlejší přísudkové a přívlastkové: Nejsi taková, jakou si tě pamatuji. Bylo to, jako by se po něm země slehla. Ráno bylo, jako by měla přijít bouřka. Přece není takový, aby se ti vysmíval. Nechtěla se stát tím, co chtěli její rodiče. Nejsi taková hráčka, jak si tě pamatuji. Bylo to takové takové zmizení, jaké kriminalista nepamatoval. Bylo takové počasí, jaké si dlouho nepamatujeme. Přece není takový darebák, který se jen vysmívá. Nechtěla se stát kuchařkou, kterou jí teta stále předhazovala.

 

7. Určete, kterou vedlejší větou lze nahradit podtrženou část věty: Viděl žlutě kvetoucí tulipány. Fíkus rostoucí ve volné přírodě vypadá mnohem krásněji. Koupila jsem jí svíčku vonící po skořici. Otevřeli jsme dřevěné dveře. Koláče s borůvkami nejlépe chutnají od babičky. Opravdu nejsi takový chlapík. Klára přece není povrchní typ. Nebe u nás v horách bylo bleděmodré. Po letech se stal znalcem vín. Bylo mi zle.

 

8. Určete druhy vedlejších vět: Nejsi taková, jakou si tě pamatuji. Náš dědeček byl z těch, kdo šířili osvětu na venkově. Už za rok se stanu tím, čím jsem chtěl vždy být. Není taková, aby se na ni nedalo spolehnout. Ti, kdo žalují, nejsou příliš oblíbení. Venku bylo tolik sněhu, že jsme se jím museli prohrabat. Jakmile se zablýsklo, Punťa se schoval pod peřiny. Třebaže jsem už velká, stále poslouchám maminku. Každé přání, které vyslovila, se ihned splnilo. Teď už je mi úplně jasné, jakou hraješ roli.

 


Odpovědi a pomůcky:

1. Přísudek jmenný se sponou se skládá ze sponového slovesa (být, bývat, stát se, stávat se) a ze jména. Dohromady nesou základní informaci věty (Děda - je nemocný. Strýci - bývá špatně.).

2. Být, bývat, stát se, stávat se.

3. Ukazují, naznačují druh věty vedlejší.

4. Věta hlavní obsahuje pouze sponové sloveso, druhá část přísudku (významu) je vyjádřena vedlejší větou.

5. Vedlejší věta předmětná / příslovečná místní (Marek nepatří mezi ty, kdo se bojí.), vedlejší věta přívlastková (Marek není kluk, který by se bál.).

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

77900 Aksamitova 707/6

ID datové schránky: n8smc28

IČO: 495 880 95

IZO: 049 588 095

č. účtu 377842523/0300

tel. 585 222 689

e-mail: info@zcsol.cz

© 2021 ZŠ sv. Voršily v Olomouci