Druhy vedlejších vět - souhrnná cvičení 1

Celkem rozeznáváme 13 druhů vedlejších vět:

 

- vedlejší věta podmětná

- vedlejší věta předmětná

- vedlejší věta přísudková

- vedlejší věta přívlastková

- vedlejší věta doplňková

- vedlejší věty příslovečné (věta místní, časová, způsobová, měrová, příčinná, účelová, podmínková a přípustková)

 


Kolik druhů větných členů znáte? (1)

 

Podle čeho se rozlišují druhy VV? (2)

 

Užívají se pro rozlišení druhů VV spojky? (3)

 

Uveďte pomůcku pro určení VV doplňkové. (4)

První sada cvičení obsahuje vždy po 13 větách. Každý druh věty vedlejší je v cvičení zastoupen vždy jednou.

 

 

 

Uveďte pomůcku pro určení VV přísudkové. (5)

 

Souhrnná cvičení

 

Také v následujících cvičeních platí, že každý druh věty vedlejší je ve cvičení zastoupen vždy jednou.

 

5. Určete druhy vedlejších vět: Zdá se mi, že se od hor mračí. Vylíčil kuřákovi, kam jej jeho vášeň dovede. Pak se stanu tím, čím jsem chtěl vždy být. Máma pozorovala kocoura, kterak loví myš. Na konci dopisu byla prosba, aby brzy odepsala. Kam šlápneš, tam tráva neroste. Rozloučili jsme se, než přestalo pršet. Ukliď tak, aby byla máma spokojena. Odneste si zlata, kolik unesete. Dívka mě zaujala, poněvadž hezky zpívala. Aby zachránil trosky své autority, snaží se vypadat přísně. Pokud se na mě neusměješ, budu mít ošklivý den. Myslím na tebe často, přestože se už moc nevidíme.

 

6. Určete druhy vedlejších vět: Mým vroucným přáním je, aby vše dobře dopadlo. Nerad slyší, když někdo haní jeho rodné město. Nejsi, za koho jsem tě pokládal. Zahlédla jsem veverku, jak zmizela v dutině stromu. Kluci potřebují koutek, kde by mohli něco kutit. Starosta trousil moudrosti, kudy chodil. Sotva přišel domů, uvařil si čaj. Dělal svou práci, jak nejlépe dovedl. Berte si, co hrdlo ráčí. Jsem ráda, že ses mě zastal. Modlili jsme se, ať detektivové dorazí včas. Jestliže povolí tento hřebíček, celá stavba spadne. I když mám hudbu rád, té současné příliš nerozumím.

 

7. Určete druhy vedlejších vět: Je nutné, aby splnil podmínky. Petr nám oznámil, že pojede na rok do Ameriky. Nebyl tím, za koho jsem ho považoval. Obdivoval výsadkáře, jak se zvolna snáší k zemi. Místo, kam tě vedu, znám z dětství. Kde roste kapradí, bývá vlhko. Přišla jsem, právě když jste odcházeli domů. Dělal svou práci, jak nejlépe dovedl. Zčervenala tolik, až vypadala jako růžička. Protože měl dobrou kondici, závod s přehledem vyhrál. Aby se ložisko nezadřelo, musíš ho pořádně promazat. Kdybych měl peníze, pořídil bych si další knihy. Přišel, přestože hustě sněžilo.

 

8. Určete druhy vedlejších vět: Stalo se, že najednou o všechno přišel. Cítil jsem, že se něco na blízku pohybuje. Vše bude tak, jak jsem řekl. Učeň pozoroval mistra, jak ošetřuje stroj. Oknem, které bylo otevřené, vnikal dovnitř studený vzduch. Půjdeme tudy, kudy jsme chodívali s babičkou. Až přijedeš domů, zavolej mi. Udělal svou práci lépe, než jsem předpokládal. Bylo tam takové horko, až jsme se potili. Musím se s ním sejít proto, že mi dluží vysvětlení. Odpoledne se pilně učil, aby dostal jedničku. Nechoďte do vody, když je to zde zakázáno. I když se tvářil neutrálně, byl s námi docela rád.

 


Odpovědi a pomůcky:

1. Počet větných členů je stejný jako počet vedlejších vět; vedlejší věty totiž vznikají z větných členů.

2. Nejvhodnější je rozlišovat druhy VV pomocí otázek.

3. Rozlišovat druhy VV podle spojek nedoporučujeme; týž spojovací výraz může většinou uvozovat několik druhů VV.

4. VV doplňková se velmi často vyskytuje po slovese smyslového vnímání.

5. Ve větě hlavní je pouze část přísudku (sponové sloveso), zbývající část přísudku je vyjádřená vedlejší větou.

 

Dnešní oběd:
polévka drůbeží s tarhoňou, masové kuličky v rajčatové omáčce, těstoviny, hot drink, sirup

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

77900 Aksamitova 707/6

ID datové schránky: n8smc28

IČO: 495 880 95

IZO: 049 588 095

č. účtu 377842523/0300

tel. 585 222 689

e-mail: info@zcsol.cz

© 2021 ZŠ sv. Voršily v Olomouci