Složité souvětí

Pravidlo, že před spojkou a se nepíše čárka, není zcela přesné a nelze jej bez výjimky aplikovat na všechny případy.

Určete počet vět v souvětí (1) a zdůvodněte čárky (2).

 

Ověřit řešení

1. Souvětí obsahuje 3 věty.

2. První věta (věta hlavní), je rozdělena vloženou větou vedlejší na dvě části.

Věta vložená se odděluje z obou dvou stran čárkou.

 

Souvětí souřadné obsahuje alespoň dvě věty hlavní, souvětí podřadné pouze jednu větu hlavní.

 

 

Jak poznáte počet vět v souvětí? (1)

Pamatuj

Za složité souvětí (obecně) se považuje souvětí, které obsahuje alespoň tři, většinou však více vět.

 

Složité souvětí podřadné je tvořeno jednou větou hlavní a více než jednou větou vedlejší (Když partyzáni vyšli z bunkru, aby se nadýchali čerstvého vzduchu, zaslechl hrdinný rozvědčík zvuky, které mu ihned připomněly cvakání uzávěru nenáviděného německého samopalu.).

Za složité souvětí souřadné považujeme souvětí, které se skládá alespoň ze dvou vět hlavních a libovolného počtu vedlejších vět (Pokud venku bude, jako je dnes, slibuji vám nejen výlet, ale bude i večerní táborový oheň, ovšem teď všichni musí přiložit ruku k dílu.).

 


Poučení o větě vložené

Složité souvětí podřadné může rovněž obsahovat větu vloženou (Část dotázaných, které jsme oslovili na ulici, se o politiku zásadně nezajímá.).

 

 


Rozhodnout, zda se jedná o souvětí souřadné či podřadné, můžeme pouze na základě znalosti počtu vět hlavních a vedlejších ve složitém souvětí.

 

Souhrnná cvičení

 

5. Určete druhy vět ve složitém souvětí: První významnou civilizací, o níž si budeme vyprávět, byla sumerská kultura, ač Sumerové nikdy nevytvořili jednotnou říši a neovládali značnou část tehdejšího světa, jako třeba později Asyřané či Babyloňané. Malý Emil běžel uličkami, které se táhly podél náměstí, aby jej vontové neviděli, mohl jim vpadnout do zad a případně se pokusit osvobodit Bahňáka.

 

6. Určete druhy vět ve složitém souvětí: I když jsou uzeniny chutné, rádi se jich na několik týdnů vzdáme, abychom organismus po zimě vyčistili a připravili jej na léto. Ještě ten den večer jí zatelefonoval domů a pokorně se jí omluvil, ale její hněv se mu zmírnit nepodařilo, a tak dlouho do noci nemohl usnout, neboť se mu stále dokola honily představy, co vše mohl udělat jinak.

 

7. Určete druhy vět ve složitém souvětí: Měli jsme dost času, protože soupeři rozhodně nebyli z nejlepších, a přesto jsme trasu proběhli s tolika chybami, že jsme nevyhráli. Všimli jsme si, že sousedé začali opravovat plot, babička Nováková vyvěsila aspoň sto let staré duchny a Stožičtí vyrazili na výlet. Nerad vzpomínal, jak míčem, který dostal, rozbil okno tak nešťastně, že mu byl udělen pořádný výprask.

 

8. Určete druhy vět ve složitém souvětí: Na cestě zpět zjistí, že nemají co jíst, a tak se rozhodnou, že nechají zmrznout psy a pak je sní. Nemohli jsme se dívat na televizi, vichřice, která se vpodvečer přihnala na Moravu, nám totiž strhla anténu, a tak jediné, čím jsme se mohli zabavit, zůstaly stolní hry.

 


Odpovědi a pomůcky:

1. Počet vět v souvětí lze rozlišt výhradně pouze pomocí počtu určitých sloves.

 

Zítřejší oběd:
vývar s bulgurem, torteliny s boloňskou omáčkou sypané sýrem (bazalka, Ratatoule), jogurt, šlehaný tvaroh s jahodami

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

77900 Aksamitova 707/6

ID datové schránky: n8smc28

IČO: 495 880 95

IZO: 049 588 095

č. účtu 377842523/0300

tel. 585 222 689

e-mail: info@zcsol.cz

© 2021 ZŠ sv. Voršily v Olomouci