Podpora implementace Etick vchovy do vzdlvn v Z a v nich roncch vceletch gymnzi

Clem etick vchovy je prosocilnost. Vychzme z pedpokladu, e k zkladnmu zaloen lovka je lska k sob, ale i lska k druhm, snaha udlat nco pro sebe, ale i snaha udlat nco dobrho pro jin. Tato schopnost je zaloena na jedn z nejpozoruhodnjch monost lovka, na schopnosti ztotonit se s druhmi a provat s nimi radost i bolest.

Etick vchova ovlivuje postoje a chovn dtte, smuje k vytven hodnotovho systmu a jeho zvnitnn. Etick vchova je postavena na proitku, kter vede k formulaci postoj a ujasnn hodnot.

Nae kola se pihlsila a uspla v rozvojovm programu MMT Podpora implementace Etick vchovy do vzdlvn v Z a v nich roncch vceletch gymnzi. Tento projekt trv do konce roku 2013.

Clem tohoto projektu je zaazen a zkvalitnn vuky etick vchovy  na na kole. Etickou vchovu vyuujeme v rmci prvouky ve 3.ronku a v rmci obansk vchovy v 6., 7., a 9. ronku.

Na tchto strnkch zveejujeme aktivity a projekty, kter s ky v rmci hodin etick vchovy dlme. Na zatku projektu ci vyplnili evaluan dotaznk tkajc se atmosfry a vztah ve td. Na zvr projektu, tedy v prosinci 2013,

budeme stejn evaluan dotaznk vyplovat znovu a vyhodnotme, zda dolo k posunu  a zlepen vazeb ve td.

 

Etick vchova ve 3. td
Etick vchova v 6. td
Etick vchova v 7. td
Etick vchova v 9. td

Etick vchova ve 3. td


Etick vchova v 6. td


Etick vchova v 7. td


Etick vchova v 9. td


Zítřejší oběd:
hovězí vývar s domácím drobením, vepřové kung-pao s arašídy, rýžové nudle, rýže dušená se zeleninou Brunoise, jogurt, mléko ochucené

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

77900 Aksamitova 707/6

ID datové schránky: n8smc28

IČO: 495 880 95

IZO: 049 588 095

č. účtu 377842523/0300

tel. 585 222 689

e-mail: info@zcsol.cz

© 2023 ZŠ sv. Voršily v Olomouci