Důležité:
 • Z čeho se skládá vaše známka?

  Písemné testy (většinou kratší, může jich být několik za pololetí), referáty (tématický referát musí absolvovat každýaspoň 1 za pololetí, referát na vlastní téma související s hudbou - dobrovolně), aktuality z hudebního dění - dobrovolné, praktické dovednosti (např. rytmus, zpěv apod.), spolupráce a zapojení v hodinách, sešity -  stav a kompletnost záznamů z výuky, speciální projekty a další možné aktivity.

  Referáty se řídí podle rozpisu. Můžete se napsat na kterýkoliv z nabízených termínů. Doporučuji však řadit spíše z počátku klasifikačních období. Po posledním termínu můžete být přezkoušeni případně po předchozí konzultaci zpracovat konkrétní téma na známku.

  Stručný průvodce jak si poradit s referátem:

  1. Referát je povinou složkou vašeho hodnocení.
  2. Každý musí absolvovat nejméně jeden za pololetí (tedy 2 referáty za rok).
  3. Referát je zpracováván na základě dostupných informací popř. (např. nemáte-li internet) podle učebnice.
  4. Referát je zpracováván na učitelem zadané téma. (Všechna témata vycházejí z probírané látky).
  5. Rozsah referátu by neměl přesáhnout 10 minut (nebude-li povoleno jinak – např. při spojení příbuzných témat).
  6. Referát musí naplňovat zadané téma a musí též obsahovat všechny důležité základní informace o tématu.
  7. Referát můžete obohatit ukázkou nebo obrázky apod. 
  8. Referát může být zpracován jako prezentace Power Point nebo je možné práci zpracovat ručně (v obou případech je nutné uvádět zdroje).
  9. Zapomenutí referátu je omluveno: 
   • Pokud jde o první zapomenutí, po kterém je žák upozorněn. (Pokud je autor referátu nemocen a po nemoci příjde do školy, je automaticky řada na jeho příspěvěk - pokud vyučující ve výjimečných případech např. z organizačních důvodů nerozhodne jinak). I pro tohoto žáka platí možnost zapomenout nebo z jakýkoliv důvodů nemít referát pouze jednou.
  10. Pokud dojde k druhému zapomenutí, je toto povážováno za nesplnění úkolu a tedy hodnoceno známkou nedostatečnou
  11. Bodová hodnota referátu je 5b.

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

77900 Aksamitova 707/6

ID datové schránky: n8smc28

IČO: 495 880 95

IZO: 049 588 095

č. účtu 377842523/0300

tel. 585 222 689

e-mail: info@zcsol.cz

© 2021 ZŠ sv. Voršily v Olomouci