Dnešní oběd:
polévka špenátová, lososové nugetky nemleté, bramborová kaše zelný salát s paprikami a žampiony, džus

 • POZOR o vzhledem k vývoji sitace bude nutné odevzdat referáty v elektronické podobě na e-mail adam.rosa@icloud.com - můžete zaslat e-mailem popř.využít systému Teams. V krajním případě je možné obrátit se na třídního učitele nebo zastupujícího třídního učitele a referát odevzfat jemu. DOPORUČUJI odevzdat před vánočními svátky, nejpozději však 8. ledna 2021.

  Doporučuji zpracovat téma každý sám za sebe, aby tak odpadla pro někoho možná složitá nutnost komunikace nad daným tématem s vašim kolegou (spoluautorem). V případě jakýkoliv dotazů mne neváhejte kontaktovat. Většina materiálů, které pokrývají vybraná témata nejdete přímo na této stránce.

 • Rozpis termínů a témat pro první pololetí školního roku 2020/2021 zde.
 • Co nás čeká a nemine - tématický plán práce na školní rok HV9 tématický plán.
Písemné práce
 • na 25. 9.: Zpracování pracovního listu na známky na základě dostupných informací. Téma - Počátky hudebních dějin v Čechách, Gregoriánský chorál, Voskovec, Werich, Ježek, Hudební renesance v Čechách. Doporučuji dát si dohromady zápisy, pokud je nemáte řádně zpracovány z výuky.
Důležité:
 • Studijní materiál - zápis k tématu Klasicismus.
 • Studijní materiál k tématu Harmonie, harmonizace.
 • Studijní materiál k tématu Harmonie, harmonizace.
 • Studijní materiál - zápis k tématu Česká barokní hudba.
 • Studijní materiál k tématu Český jazz a swing.
 • Studijní materiál k tématu Hudební renesance v Čechách.
 • Studijní materiál k tématu Rytmus, tempo, těžká doba.
 • Studijní materiál - zápis k tématu Voskovec, Werich, Ježek, Burian.
 • Z čeho se skládá vaše známka?

  Písemné testy (většinou kratší, může jich být několik za pololetí), referáty (tématický referát musí absolvovat každýaspoň 1 za pololetí, referát na vlastní téma související s hudbou - dobrovolně), aktuality z hudebního dění - dobrovolné, praktické dovednosti (např. rytmus, zpěv apod.), spolupráce a zapojení v hodinách, sešity -  stav a kompletnost záznamů z výuky, speciální projekty a další možné aktivity.

  Referáty se řídí podle rozpisu. Můžete se napsat na kterýkoliv z nabízených termínů. Doporučuji však řadit spíše z počátku klasifikačních období. Po posledním termínu můžete být přezkoušeni případně po předchozí konzultaci zpracovat konkrétní téma na známku.

  Stručný průvodce jak si poradit s referátem:

  1. Referát je povinou složkou vašeho hodnocení.
  2. Každý musí absolvovat nejméně jeden za pololetí (tedy 2 referáty za rok).
  3. Referát je zpracováván na základě dostupných informací popř. (např. nemáte-li internet) podle učebnice.
  4. Referát je zpracováván na učitelem zadané téma. (Všechna témata vycházejí z probírané látky).
  5. Rozsah referátu by neměl přesáhnout 10 minut (nebude-li povoleno jinak – např. při spojení příbuzných témat).
  6. Referát musí naplňovat zadané téma a musí též obsahovat všechny důležité základní informace o tématu.
  7. Referát můžete obohatit ukázkou nebo obrázky apod. 
  8. Referát může být zpracován jako prezentace Power Point nebo je možné práci zpracovat ručně (v obou případech je nutné uvádět zdroje).
  9. Zapomenutí referátu je omluveno: 
   • Pokud jde o první zapomenutí, po kterém je žák upozorněn. (Pokud je autor referátu nemocen a po nemoci příjde do školy, je automaticky řada na jeho příspěvěk - pokud vyučující ve výjimečných případech např. z organizačních důvodů nerozhodne jinak). I pro tohoto žáka platí možnost zapomenout nebo z jakýkoliv důvodů nemít referát pouze jednou.
  10. Pokud dojde k druhému zapomenutí, je toto povážováno za nesplnění úkolu a tedy hodnoceno známkou nedostatečnou
  11. Bodová hodnota referátu je 5b.