Občanská výchova - 9. třída (skupina celá)

Martin Nešpor

  Zadání DÚ na 15. 10. 2019: Vyhledejte jakoukoli reklamu (např. na oblíbeném youtube) a pomocí pracovního listu popište její 1. typ, 2. reklamní strategii, 3. funkci (cíl) a 4. cílovou skupinu, příp. také stavbu. Odkaz a popis zašlete buď z vlastního e-mailu, nebo prostřednictvím školních webových stránek na můj e-mail, příp. uložte do připravené složky.

  Př. Reklama Postaráte se mi o Bobíka je TV reklama. Poukazuje na kvalitu služeb poskytovaných portálem Centrum, přestože se vlastně o těchto službách v reklamě vůbec nic nedozvíme. Tento spot se zaměřuje na informaci o kvalitním produktu, kombinuje funkci informativní a přesvědčovací, cílem je oslovit celé spektrum možných uživatelů. Reklama je vystavěna na kontrastu (Číňan, který nám nerozumí, vs. Centrum, které 100% splní to, co chceme).

  Zadání DÚ na 5. 11. 2019: Proč byly zakázány (staženy z vysílání) následující reklamy: 1. Marlboro, 2. Red Bull, 3. T-Mobile, 4. reklama na prací prášek (prvních cca 40 sekund)? Zdůvodnění zašlete buď z vlastního e-mailu, nebo prostřednictvím školních webových stránek na můj pracovní e-mail.

  Zadání práce na 12. 11. 2019: Vytvořte statickou reklamu. Příklady viz Práce žáků na webu školy.

  Zadání práce na 19. 11. 2019: Na webu naší školy je připraven rozcestník na testy profesní a zájmově-profesní orientace. Po vypracování min. dvou úvodních testů dodáte informace o vašich předpokladech ke konkrétním povoláním či vaší hodnotě pro trh práce.

  Zadání práce na 19. 11. 2019: Zodpovězte otázky v pracovním listu typy středních škol.

  Zadání práce na 26. 11. 2019: Vypracujte pracovní list volba střední školy. Práci odevzdejte do připravené složky.

  Zadání práce na 3. 3. 2020: Na internetu (ve vlastní sbírce) najděte starou fotografii či pohlednici Olomouce, s jejíž pomocí vytvoříte refotografii. Nezapomeňte si zapsat základní informace. Pracujte ve dvojicích.

   Domácí práce:
   Písemné práce:
   Důležité:

  Dnes je čtvrtek 9. července 2020. Svátek má Drahoslava, zítra má svátek Libuše a Amálie.