Aktuálně
 • Milí rodiče a žáci, zde jsou informace ke čtyřicátému prvnímu školnímu týdnu:

  Ve středu 8. června půjdeme na plavání. V tento den si také přineseme desky na křesťanskou výchovu. Na geometrii budeme potřebovat kružítko.

  Domácí úkol na 8. června: čtení v čítance - strana 163 a 164 / Martin - Martina Drijverová /.

  Domácí úkol na čtvrtek 9. června nemáme. 

   

  Milí rodiče a žáci, zde jsou informace ke čtyřicátému školnímu týdnu:

  Ve středu 1. června půjdeme na plavání. Děti si s sebou mohou vzít menší obnos na nákup v krámečku.

  Český jazyk - opakujeme si vyjmenovaná slova a slovní druhy. 

  Dobrovolný úkol - vyprávění o oblíbené knížce.

  Matematika - opakujeme si násobilku.

   

  Milí rodiče a žáci, zde jsou informace k třicátému devátému školnímu týdnu:

  Ve středu 25. května půjdeme na plavání.

  Český jazyk - opakujeme si pádové otázky a vyjmenovaná slova po s, v.

  Matematika - na geometrii budeme potřebovat kružítko.

  Domácí úkol na čtvrtek 26. května - ČTENÍ -  O HVĚZDĚ MÁNĚ - / text v čítance na straně 138,139,140 /.

   

  Milí rodiče a žáci, zde jsou informace k třicátému osmému školnímu týdnu:

  V pondělí 16. května půjdeme na celé dopoledne do PEVNOSTI POZNÁNÍ. S sebou si v tento den vezmeme pouze sportovní oblečení, obuv, svačinku, pití, žákovský deníček a čip na oběd. Předpokládaný návrat do školy je v 12,30.

  Ve středu 18. května půjdeme na plavání. Odpoledne se pak od 15.30 koná schůzka pro rodiče dětí, které se připravují na PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ.

  Ve čtvrtek 19. května proběhne společné focení tříd.

  V pátek 20. května bude v 8,15 MŠE SVATÁ.

   

  Milí rodiče a žáci, zde jsou informace k třicátému sedmému školnímu týdnu:

  Ve středu 11. května půjdeme na plavání.

  Ve čtvrtek 12. května se 2. hodinu zúčastníme programu o dentální hygieně. V tento den si přineseme svůj zubní kartáček.

   

  Milí rodiče a žáci, zde jsou informace k třicátému šestému školnímu týdnu:

  Ve středu 4. května půjdeme na plavání. 

  Domácí úkol na 5. května najdeme v čítance na straně 144,145,146. Čtení článku Soutěž od Jana Opatřila. Písemný úkol v tento den nemáme.

  Těšíme se na Vás 8. května v Domašově. Špekáčky a dobrou náladu vezměte s sebou.

   

  Milí rodiče a žáci, zde jsou informace k třicátému pátému školnímu týdnu:

  Ve středu 27. dubna půjdeme na plavání. Děti si mohou s sebou vzít menší obnos na nakupování v krámečku.

  Matematika - na geometrii budeme potřebovat kružítko.

  Český jazyk - opakujeme si pádové otázky a slovní druhy.

  Dobrovolný úkol - vyprávění o oblíbené knížce.

   

  Milí rodiče a žáci, zde jsou informace k třicátému čtvrtému školnímu týdnu:

  Ve středu 20. dubna půjdeme na plavání. V tento den se také konají společné třídní schůzky. Začátek je v 16.00 hodin ve třídě.

  V pátek 22. dubna se koná mše svatá. Začátek je už v 8.15. Setkáme se v 8 hodin ve třídě / boty a bundy si ponecháme, neodkládáme je ráno v šatně, tašky si přineseme do třídy /. Po zazvonění společně půjdeme do kostela.

   

  Milí rodiče a žáci, zde jsou informace k třicátému třetímu školnímu týdnu:

  Ve středu 13. března půjdeme na plavání.

  Ve čtvrtek 14. března jsou VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY.

   

  Milí rodiče a žáci, zde jsou informace k třicátému druhému školnímu týdnu:

  Ve středu 6. března půjdeme na plavání.

  V křesťanské výchově půjdou děti společně na KŘÍŽOVOU CESTU.

  Na pátek si přineseme oblíbenou knížku.

  Opakujeme si vyjmenovaná slova po v a názvy jarních rostlin.

   

  Milí rodiče a žáci, zde jsou informace k třicátému prvnímu školnímu týdnu:

  Ve středu 30. března půjdeme na plavání. Na geometrii budeme potřebovat kružítko.

  V pátek 1. dubna dopoledne proběhne OTVÍRÁNÍ STUDÁNEK.

  Opakujeme si : pádové otázky, slovní druhy, vyjmenovaná slova, násobky 6,7,8,9.

  Dobrovolný úkol : vyprávění o oblíbené knížce.

   

  Milí rodiče a žáci, zde jsou informace k třicátému školnímu týdnu :

  Ve středu 23. března půjdeme na plavání.

  V pátek 25. března si doneseme na český jazyk oblíbenou knížku + úkol do křesťanské výchovy.

  Opakujeme si : pádové otázky, slovní druhy, vyjmenovaná slova, násobky a pro radost báseň O TRPASLÍČKOVI.

   

  Milí rodiče a žáci, zde jsou informace k dvacátému devátému školnímu týdnu :

  Ve středu 16. března půjdeme na plavání.

  V pátek 18. března si přineseme na český jazyk oblíbenou knížku. 

   

  Milí rodiče a žáci, zde jsou informace k dvacátému osmému školnímu týdnu: 

  Ve středu 9. března půjdeme na plavání.

  V pátek 11. března bude mše svatá.

  Do konce týdne se naučíme báseň Ivana Blatného O TRPASLÍČKOVI.

  Umíme vyjmenovaná slova - zpaměti + stále si opakujeme pádové otázky.

   

  Milí rodiče a žáci, zde jsou informace k dvacátému sedmému školnímu týdnu :

  V úterý 1. března se bude konat REJ MASEK - Zimní olympijské hry. V tento den přijdeme do školy v jednoduché masce sportovce podle vlastního výběru.

  Ve středu 2. března půjdeme na plavání.

  Od března bude ranní družinka opět fungovat v běžném režimu.

  Všechny informace mají děti zapsané v žákovském deníčku a najdete je také na webových stránkách školy.

  21. - 25. února - jarní prázdniny.

   

  Milí rodiče a žáci, zde jsou informace k dvacátému pátému školnímu týdnu  :

  Ve středu 16. února půjdeme na plavání. V tento den si přineseme na geometrii kružítko. Do konce týdne se naučíme zpaměti pádové otázky.

  / Najdeme je v učebnici ČJ na straně 70. /

   

  Milí rodiče a žáci, zde jsou informace k dvacátému čtvrtému školnímu týdnu :

  Ve středu 9. února půjdeme na plavání.

  Platby za kroužky a školní družinu je možné zaplatit na účet školy do 18. února. Informace najdete také na webových stránkách školy.

  Na geometrii v příštím týdnu si přineseme kružítko. 

   

  Milí rodiče a žáci, zde jsou informace k dvacátému třetímu školnímu týdnu  :

  31. ledna - Pololetní vysvědčení

  2. února - Plavecký výcvik

  4. února - Pololetní prázdniny

   

   

  Milí rodiče a žáci, zde jsou informace k dvacátému druhému školnímu týdnu :

  Ve středu 26. ledna půjdeme na plavání.

   

      V tomto týdnu jsme v českém jazyce procvičovali vyjmenovaná slova po p, s, čtení s porozuměním a orientaci v textu. V matematice jsme se  věnovali zaokrouhlování, porovnávání čísel, sčítání a odčítání pod sebou. V prvouce jsme si zopakovali probranou látku. Zúčastnili jsme se plaveckého výcviku a mše svaté.

   

  Milí rodiče a žáci, zde jsou informace k dvacátému prvnímu školnímu týdnu :

  Ve středu 19. ledna půjdeme na plavání. Mše svatá ke cti sv. Anděly Merici bude v pátek 21. ledna.

   

   V tomto týdnu jsme se v českém jazyce věnovali opakování psaní vyjmenovaných slov po b, l, m a doplňování vhodných slov do vět. Procvičovali jsme si vyjmenovaná slova po p, s a v zpaměti, slova protikladná, nadřazená, podřazená, psaní i, y po tvrdých a měkkých souhláskách. V matematice jsme řešili příklady na sčítání, odčítání i slovní úlohy na násobení. V prvouce jsme si zopakovali probranou látku a společně se nám podařilo vyluštit tajenku. Vyprávěli jsme si o koloběhu vody v přírodě. Zúčastnili jsme se plaveckého výcviku.

   

  Milí rodiče a žáci, zde jsou informace k dvacátému školnímu týdnu :

  Ve středu 12. ledna půjdeme na plavání.

   

          V tomto týdnu jsme se v českém jazyce věnovali vyjmenovaným slovům po p, s. Tvořili jsme věty s těmito slovy. Zaměřili jsme se na plynulost a úhlednost písemného projevu. V matematice jsme se učili násobit pod sebou. Řešili jsme slovní úlohy z praktického života. V prvouce jsme se zabývali činnostmi a věcmi kolem nás, lidskou tvořivostí. Zúčastnili jsme se plaveckého výcviku.

   

  Milí rodiče a žáci,

  přeji Vám hodně zdraví i štěstí v roce 2022. Zde jsou informace k devatenáctému školnímu týdnu :

  Ve středu 5. ledna půjdeme na plavání.

  Ve čtvrtek 6. ledna se konají od 16 do 18 hodin třídní konzultační schůzky.

   

   Přeji  Vám všem krásné a požehnané Vánoce ve zdraví, lásce a radosti.

  V tomto týdnu jsme se v českém jazyce věnovali opakování vyjmenovaných slov. Tvořili jsme s nimi nové věty a třídili jsme jednotlivá slova do skupin.V matematice jsme si zopakovali spoje násobilek a zaokrouhlování čísel na desítky. V prvouce se nám podařilo společně vyluštit křížovky. Zúčastnili jsme se plaveckého výcviku a vánoční besídky ve třídě.

  Milí rodiče a žáci, zde jsou informace k sedmnáctému školnímu týdnu :

  Na základě nařízení vlády proběhne 20. prosince testování žáků. Více informací najdete na webu školy.

  Ve středu 22. prosince půjdeme na plavání. Děti si mohou s sebou vzít menší obnos na vánoční nakupování v krámečku. Po návratu proběhne besídka ve třídě u stromečku. Malé občerstvení / i  bezlepkové / a překvapení je zajištěno.

  V tomto týdnu jsme se v českém jazyce věnovali procvičování vyjmenovaných slov po b, l, m. Zaměřili jsme se na pečlivé dodržování správných tvarů písmen při psaní do písanky. V matematice jsme řešili slovní úlohy a zaokrouhlovali jsme jednotlivá čísla na desítky. V prvouce jsme si přiblížili některé vánoční zvyky. Zúčastnili jsme se plaveckého výcviku a hudební přehlídky Zlatý zvonek.

  Domácí úkol na pondělí 20. prosince máme v zeleném stromovém sešitku podle pohádky Princezna zakletá v čase.

   

  Milí rodiče a žáci, zde jsou informace k šestnáctému školnímu týdnu :

  Na základě nařízení vlády proběhne v pondělí 13. prosince testování žáků.  Děti mohou v tento den také donést trošku zabaleného cukroví pro naše zdravotníky. Více informací najdete na webové stránce školy.

  Ve středu 15. prosince půjdeme na plavání. Děti si mohou s sebou vzít menší obnos na vánoční nákup v krámečku.

  V pátek se v dopoledních hodinách uskuteční Zlatý zvonek v omezeném režimu. Bílá trička s dlouhým rukávem si děti mohou během týdne přinášet do třídy.

   

  V tomto týdnu jsme se v matematice věnovali procvičování sčítání a odčítání do 100, rýsování a přesnému měření úseček. V českém jazyce jsme si zopakovali psaní vyjmenovaných slov po L. V prvouce jsme dokončili závěrečné opakování probrané látky. Navštívil nás sv. Mikuláš a zúčastnili jsme se plaveckého výcviku.

   

  Milí rodiče a žáci, zde jsou informace k patnáctému školnímu týdnu :

  Na základě nařízení vlády proběhne v pondělí 6. prosince testování žáků. Více informací najdete na webové stránce školy.

  Ve středu 8. prosince půjdeme na plavání.

  V tomto týdnu jsme se v českém jazyce zaměřili na procvičování vyjmenovaných slov po L. V matematice jsme si zopakovali sčítání a odčítání do 100 i násobilku. Věnovali jsme se také dodržování správných tvarů číslic a úhlednosti písemného projevu. V prvouce jsme si zopakovali probrané učivo. Zúčastnili jsme se plaveckého výcviku a duchovní obnovy.

   

  Milí rodiče a žáci, zde jsou informace ke čtrnáctému školnímu týdnu :

  Na základě nařízení vlády proběhne v pondělí 29. listopadu testování žáků. Více informací najdete na webové stránce školy.

  Ve středu 1. prosince půjdeme na plavání.

  Ve čtvrtek 2. prosince budeme mít s dětmi čtvrtou a pátou hodinu duchovní obnovu.

  Děti si mohou přinášet k uložení ve třídě bílé tričko s dlouhým rukávem na Zlatý zvonek. / termín bude upřesněn na webové stránce školy /.

  V tomto týdnu jsme v českém jazyce procvičovali vyjmenovaná slova, přepis a opis. Zaměřili jsme se více na celkovou úpravu písemného projevu. V matematice jsme se věnovali opakování násobilky a sčítání do 100. V prvouce jsme si procvičovali orientaci v čase. Zúčastnili jsme se plaveckého výcviku a mše svaté. 

   

  Milí rodiče a žáci, zde jsou informace ke třináctému školnímu týdnu :

  Na základě nařízení vlády ČR proběhne v pondělí 22. listopadu testování žáků. Více informací najdete na webové stránce školy.

  Do úterý 23. listopadu si děti donesou bílé tričko s dlouhým rukávem bez nápisu. Vše si prozatím uložíme ve třídě v podepsané tašce.

  Změna : Zlatý zvonek se bude konat v dopoledních hodinách dle slíbeného formátu až v prosinci.

  Ve středu 24. listopadu půjdeme na plavání.

  V pátek 26. listopadu bude sloužena mše svatá ke cti svaté Kateřiny.

  Vybíráme také přihlášky na školu v přírodě.

   

  V tomto týdnu jsme se v českém jazyce věnovali procvičování pravopisu, vyjmenovaným slovům po B. Zaměřili jsme se na čtení delšího souvislého textu a vyhledávání informací z přečteného. V matematice jsme počítali příklady na sčítání a odčítání do 100. V prvouce jsme si zopakovali probranou látku.

   

  Milí rodiče a žáci, zde jsou informace ke dvanáctému školnímu týdnu :

  Na základě nařízení vlády ČR proběhne v pondělí 15. listopadu testování žáků. Více informací najdete na hlavní webové stránce školy.

  V úterý 16. listopadu se budou od 16 hodin konat třídní schůzky.

  Státní svátek bude ve středu 17. listopadu.

   

  V tomto týdnu jsme se v českém jazyce věnovali hlasitému čtení a práci s textem. Písemně jsme si zopakovali probrané pravopisné jevy. V matematice jsme se zaměřili na procvičování sčítání, odčítání a násobilky. Písemně jsme si zopakovali slovní úlohy a probranou látku. V prvouce jsme se blíže seznámili s některými státními symboly a opakovali jsme probrané učivo. Vyrobili jsme si papírovou sovu. Zúčastnili jsme se plaveckého výcviku.

   

  Milí rodiče a žáci, zde jsou informace k jedenáctému školnímu týdnu :

  Na základě nařízení vlády ČR proběhne v pondělí 8. listopadu 2021 testování žáků. Více informací najdete na hlavní webové stránce školy.

  Ve středu 10.11. půjdeme na plavání.

   

  Milí rodiče a žáci, zde jsou informace k desátému školnímu týdnu :

  V tomto týdnu jsme se v českém jazyce věnovali čtení s porozuměním, podstatě příběhu a jeho smyslu. Více jsme se zaměřili na přepis, opis a dikát. V matematice jsme si zopakovali násobení a dělení deseti, spoje násobilek, řešili jsme slovní úlohy. Zopakovali jsme si rýsování úseček dané délky, přímek, vyznačování bodů na přímce. V prvouce jsme poznávali zemi, ve které žijeme. Seznámili jsme se s hlavními a vedlejšími světovými stranami. Vyprávěli jsme si o významu přehrad v krajině. Zúčastnili jsme se plaveckého výcviku.

   

  Milí rodiče a žáci, zde jsou informace k devátému školnímu týdnu :

  V pondělí 25.10. půjdeme na preventivní program do P - centra. Do školy si v tento den vezmeme pouze žákovský deníček, roušku, pouzdro, svačinu, zelený sešit se stromem, pracovní sešit českého jazyka a čip na oběd.

  27.10. - 29.10. budou podzimní prázdniny.

   

  V tomto týdnu jsme se v českém jazyce věnovali opakování psaní souhlásek uvnitř slov, hledali jsme slova protikladná, slova nadřazená, podřazená, souřadná a mnohoznačná. V matematice jsme si zopakovali násobení 7 a 8. Rýsovali jsme úsečky dané délky a přímky. Zkusili jsme také řešit slovní úlohy na násobení 9. V prvouce jsme si zopakovali znalosti o místě, kde žijeme, některé dopravní předpisy a značky. Zúčastnili jsme se plaveckého výcviku a mše svaté.

   

  Milí rodiče a žáci, zde jsou informace k osmému školnímu týdnu :

  Ve středu 20.10. půjdeme na plavání. V pátek 22.10. bude sloužena mše svatá ke cti sv. Voršily.

   

  V tomto týdnu jsme se v českém jazyce věnovali procvičování psaní y,ý,i,í po tvrdých a měkkých souhláskách, diktátu a tvoření tvarů vhodných slov, které jsme doplňovali do vět. V matematice jsme poznávali přímky rovnoběžné a různoběžné. Procvičovali jsme násobilku osmi a seznámili jsme se s násobilkou devíti. Zúčastnili jsme se plaveckého výcviku. Ve výtvarné výchově jsme podle své fantazie zdobili papírové hrnečky.

   

  Milí rodiče a žáci, zde jsou informace k sedmému školnímu týdnu :

  Ve středu 13.10. půjdeme na plavání.

   

  V tomto týdnu jsme se v českém jazyce věnovali diktátu, doplňovacím cvičením a hlasitému čtení s porozuměním. V matematice jsme procvičovali násobilku a řešili jsme slovní úlohy na násobení. Zaměřili jsme se na rýsování přímek. V prvouce jsme si povídali o místě, ve kterém žijeme.  Zúčastnili jsme se plaveckého výcviku a besedy s městskou policií.

   

  Milí rodiče a žáci, zde jsou informace k šestému školnímu týdnu :

  Ve středu 6.10. půjdeme na plavání a ve čtvrtek 7.10. nás čeká beseda s městskou policií.

   

  V tomto týdnu jsme se v českém jazyce věnovali opakování tvrdých i měkkých souhlásek a řazení jednotlivých slov podle abecedy. V matematice jsme procvičovali násobení a dělení sedmi, rýsování úseček dané délky. V prvouce jsme luštili podzimní tajenku, rozlišovali tvary listů stromů a doplňovali jejich názvy. Zúčastnili jsme se plaveckého výcviku a Francouzského dne.

   

  Milí žáci a rodiče, zde jsou informace k pátému školnímu týdnu :

  28.září - Státní svátek 

  Domácí úkol na 29.září máme v písance.

  Ve středu 29.září půjdeme na plavání.

   

  Milí rodiče a žáci, zde jsou informace ke čtvrtému školnímu týdnu :

  Vybíráme předběžné přihlášky na školu v přírodě a návratku ze schůzky.

  Platby za kroužky, pracovní sešity, školní družinu, Vv+ P centrum - je možné uhradit do konce měsíce září.

  V tomto týdnu jsme se v českém jazyce věnovali pozornému opisu a přepisu souvislého textu. Opakovali jsme si psaní i,y,í,ý po tvrdých a měkkých souhláskách. Četli jsme si z knihy Hup a Hop na moři od Jiřího Kafky. V matematice jsme počítali příklady a slovní úlohy na násobení a dělení sedmi. U některých příkladů jsme prováděli také písemnou zkoušku správnosti. Rýsovali jsme úsečky dané délky, přímky a polopřímky. V prvouce jsme si znovu zapsali všechny měsíce, luštili jsme tajenku o zvířatech. Vyprávěli jsme si o významných budovách města, které známe. Zúčastnili jsme se plaveckého výcviku a cvičného požárního poplachu.

   

  Milí rodiče a žáci, zde jsou informace ke třetímu školnímu týdnu :

  Ve středu 15.září půjdeme opět na plavání.

  Ve čtvrtek 16.září se budou konat třídní schůzky.

  V 16,00 proběhne setkání se spirituálem školy pro rodiče žáků obou třetích tříd a to společně ve třídě 3.A. Pak bude následovat společná třídní schůzka ve třídě 3.B.

  V tomto týdnu jsme se v matematice věnovali opakování učiva geometrie - bod, úsečka, polopřímka, přímka. Seznámili jsme se s pojmy: pravý úhel, ostrý úhel, tupý úhel. Procvičovali jsme probrané spoje násobilek, počítali jsme příklady a slovní úlohy na násobení a dělení šesti. V českém jazyce jsme si zopakovali slovní druhy. Umíme je zpaměti vyjmenovat, poznáme podstatná jména a slovesa ve větě. Procvičovali jsme si psaní ú,ů,u a psaní i,y,í,ý po tvrdých a měkkých souhláskách. V prvouce jsme se věnovali bezpečnému pohybu při přecházení vozovky, vybavení cyklisty. V rámci zamyšlení jsme si povídali o tom, jaké vlastnosti by měl mít správný KAMARÁD a také o tom, co pro nás znamená slovo DOMOV.

   

  Milí rodiče a žáci, zde jsou informace k druhému školnímu týdnu :

  Ve středu 8.září začínáme s plaveckým výcvikem. Sraz dětí bude v 7.50 v prostoru laviček u jídelny. Děti si odloží aktovku s věcmi do výuky / ČJ, Kv, M , žákovský deník a malý deníček / v šatně, již se nepřezouvají a s sebou si vezmou pouze batůžek na plavání / plavky, koupací čepici, ručník, hřeben, pití, svačinku, kapesník, v případě nepříznivého počasí i pláštěnku /. Budeme chodit pěšky.

  V malém deníčku mají děti pozvánku na 23. pouť ZŠ sv. Voršily v Olomouci, která proběhne k příležitosti svátku patronky školství sv. Ludmily v neděli 12.září. Pěší část začíná v 10.00 u Kostela sv. Kateřiny v Olomouci. Mše sv. je od 15.00. Těšíme se na setkání s Vámi.

   

  Milí rodiče a žáci, zde jsou informace k prvnímu školnímu týdnu :

  Středa 1.9. - vyučování začíná v 8.00 a končí v 9.15. Ráno proběhne také testování. Družina je tento den do 15.00.

  Čtvrtek 2.9. - v 8.00 se setkáme ve třídě a společně půjdeme na mši svatou, která začíná v 8,30. Vyučování končí v tento den v 11.40.

  Pátek 3.9. - výuka bude probíhat dle rozvrhu a také si každý přinese podepsané školní pomůcky.

  Do společných prostor školy a na mši svatou budeme potřebovat roušku.

  Přeji Vám hezké zakončení prázdnin a těším se na setkání ve škole.

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

77900 Aksamitova 707/6

ID datové schránky: n8smc28

IČO: 495 880 95

IZO: 049 588 095

č. účtu 377842523/0300

tel. 585 222 689

e-mail: info@zcsol.cz

© 2021 ZŠ sv. Voršily v Olomouci