Školní rok 2019/2020

  • Úřední hodiny kanceláře jsou od pondělí 25. 5. 2020 každý den od 8.00 do 15.00.
  • Vážení rodiče, od pondělí 8. června 2020 začíná výuka žáků druhého stupně (6. - 8. třídy). Pozorně si prosím pročtěte pokyny k výuce. Přesné rozdělení dětí do studijních skupin, místností a jejich rozvrh hodin dostanou zákonní zástupci mailem v pátek 5. 6. 2020. Dále obdrží dotazník, který elektronicky vyplněný zašlou zpět třídním učitelům. V případě rozhodnutí poslat dítě do školy, bude navíc vyžadováno čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Věnujte taktéž pozornost aktualizovaným principům Ochrany zdraví a provozu základních škol v období do konce školního roku 2019/2020.
  • Postup při hodnocení výsledků vzdělávání žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020 naleznete zde.
  • Přijímací zkoušky na střední školy - tzv. jednotná přijímací zkouška (testy z ČJ a M) - proběhnou v pondělí 8. 6 2020 (žáci 9. tříd) a úterý 9. 6. 2020 (žáci 5. a 7. tříd). Výsledky přijímací zkoušky by měly být vyhlášeny 16. a 17. 6. 2020. Zápisový lístek je nutno odevzdat nejpozději 23. 6. 2020 (žáci 9. tříd) nebo 24. 6. 2020 (žáci 5. a 7. tříd). Uchazeč nepřijatý z kapacitních důvodů může podat žádost o vydání nového rozhodnutí (viz vzor) do tří dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.

    Podrobněji viz stránka Aktuální informace k přijímacímu řízení, případně zákon č. 135/2020 Sb.Informace k příjímacímu řízení na SŠ ve školním roce 2019/2020.

  • Upozorňujeme rodiče, že škola v přírodě a výlety se v aktuální školním roce RUŠÍ. Již zaplacené zálohy se budou vracet.
  • Vážení rodiče, školní rok 2019/20 bude zakončen v pátek 26. června 2020 závěrečnou slavnostní mší svatourozdáním vysvědčení. Na 29. a 30. června bylo z důvodu zahájení oprav školy vyhlášeno ředitelské volno. Bližší informace podají průběžně třídní učitelé.

Do konce školního roku zbývá 24 dnů, z toho 16 vyučovacích.

Dnes je sobota 6. června 2020. Svátek má Norbert, zítra má svátek Iveta a Slavoj.