Volba povolání

 

Kontakt a konzultační hodiny

 

Poradce pro volbu povolání: Martin Nešpor

Telefon (sborovna): 585 222 492, e-mail: nesporm@centrum.cz

Konzultační hodiny: pondělí 14:30-15:30 hod.

 

Aktuální informace k přijímacímu řízení

 

Jednotnou přijímací zkoušku (testy z M a Čj) koná uchazeč pouze jednou ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí.

Testování proběhne v pondělí 8. 6. 2020 (žáci 9. tříd) a v úterý 9. 6. 2020 (žáci 5. a 7. tříd).

Výsledky testů se na celkovém hodnocení přijímacího řízení podílí nejméně 60 %.

Ředitel střední školy ukončí hodnocení uchazečů do 8 kalendářních dnů po dni konání jednotné přijímací zkoušky a nejpozději 16. 6. 2020 (žáci 9. tříd) a 17. 6. 2020 (žáci 5. a 7. tříd) zveřejní výsledky a pořadí uchazečů.

Zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů ředitel střední školy odešle rozhodnutí o nepřijetí.

Proti rozhodnutí ředitele školy o žádosti o přijetí ke vzdělávání na střední školu není v tomto školním roce odvolání přípustné (par. 18 zákona č. 135/2020 Sb.)!

Zákonní zástupci ale mají možnost požádat ředitele SŠ o vydání nového rozhodnutí v případě, že jejich dítě nebylo přijato z kapacitních důvodů.

Zápisový lístek je nutno odevzdat do 5 pracovních dnů po zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, nejpozději 23. 6. 2020 (žáci 9. tříd) nebo 24. 6. 2020 (žáci 5. a 7. tříd), buď ve škole, nebo k poštovní přepravě.

Zápisový lístek lze výjimečně vzít zpět také v případě vydání nového rozhodnutí o pořadí přijatých žáků.

 

Nepřijatý uchazeč může podat žádost o vydání nového rozhodnutí do tří dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí (z kapacitních důvodů).

Důležité je, 1) aby uchazeč splnil podmínky přijímacího řízení, ale nebyl přijat z kapacitních důvodů a 2) že ve SŠ existuje volné místo (např. jiný přijatý uchazeč nepodal zápisový lístek).

Ředitel SŠ je povinen řídit se při posuzování žádosti o vydání nového rozhodnutí pořadím uchazečů podle výsledků přijímacího řízení.

 

Zkoušku v náhradním termínu může konat uchazeč, který se pro vážné důvody k řádnému termínu přijímací zkoušky nedostavil a svoji neúčast písemně omluvil nejpozději do 3 dnů od obdržení rozhodnutí o nepřijetí řediteli školy, ve které ji měl konat.

Náhradní termín přijímací zkoušky je stanoven na úterý 23. 6. 2020 pro všechny obory vzdělání.

Výsledky zkoušek v náhradním termínu zveřejní ředitel SŠ nejpozději 27. 6. 2020.

Zápisový lístek je uchazeč povinen podat nejpozději 3. 7. 2020.

 

Viz zákon č. 135/2020 Sb. a Informace k příjímacímu řízení na SŠ ve školním roce 2019/2020.

 

Základní informace o průběhu přijímacího řízení

 

Viz kapitola Aktuální informace.

 

Podrobné informace

 

Církevní střední školy a domovy na Moravě

Obsah přijímací zkoušky

Odvolací řízení

Osmileté a šestileté gymnázium

Profesní orientace

Průběh přijímacího řízení

Přihláška

Přijímací řízení a přijímací zkouška

Přijímací řízení na obory s talentovou zkouškou a konzervatoře

Příprava na přijímací zkoušky

Termíny přijímacího řízení

Testy profesní (zájmově-profesní) orientace

Typy středních škol

Zápisový lístek

 

Dnes je úterý 4. srpna 2020. Svátek má Dominik, zítra má svátek Kristián.