Symboly voršilek

Kříž sester voršilek Římské unie Řádu sv. Voršily

Pochází z ateliérů sv. Františka v Paříži a byl nakreslen neznámým nevěřícím umělcem, ale hledajícím Boha. Byl naskicován v koncentračním táboře během 2. sv. války v roce 1940. Brzy nato (umělec) zemřel a před smrtí svěřil svou práci spoluvězni, který se dostal na svobodu.

Mezi návrhy různých umělců generální rada voršilek vybrala tento, z důvodu výchovného poslání u mládeže a z důvodu pokoje, který vyzařuje z Krista. Kristus objímá svět a zachraňuje ho svou obětí. Lidská utrpení jsou povýšena jeho smrtí a jeho vzkříšením. Vykoupení je potvrzeno.

Výraz tváře Ježíše Krista na tomto kříži je plný klidu; lidský pokoj ze smrti se sjednocuje s majestátností Velekněze, věčného Krále. Výraz tváře je záměrně neurčitý, lidská forma bledne, aby vystoupila Boží forma.

Matka Felicia Pastoors, generální představená, 16. 4. 1966:

„…na Zelený čtvrtek jsme vybrali tento kříž, který budeme od této chvíle nosit. Byl speciálně vyroben pro nás a představuje oslaveného Krista, jehož hluboký pokoj vyjadřuje štěstí, že naplnil vůli svého Otce. Komunity, které si přejí, mohou naplánovat jednoduchý obřad, během něhož kříže posvětí a rozdají.“ Každá voršilka jej tak dostává od roku 1966.


Logo voršilských škol „Serviam“

Znak Serviam je společný všem voršilským žákům na světě. Je to symbol jejich jednoty ducha a srdce. Papež Pius XI. vysvětlil tento znak voršilským žákům v roce 1933 na pouti v Římě.


Pole s hvězdami

Váš odznak má nejprve pole s hvězdami. Hvězdné pole představuje nebeské výšiny. Právě k výšinám je třeba stále směřovat. Hvězdy říkají lidské a křesťanské výchově, že máte štěstí, že můžete přijímat. Sedm hvězd vašeho znaku, když je bedlivě prozkoumáme, nejsou řazeny náhodně. Zřetelně rozeznáme souhvězdí Malé Medvědice. Malá Medvědice připomíná jméno patronky Voršilek, velké mučednice, panny. Svatá Voršila je vzorem čistoty, boje a snahy/námahy. A k tomu vás formuje křesťanská výchova, kterou dostáváte. Kéž nezbytnost námahy je světlem celého vašeho života. Stále se namáhejte (snažte).

Nešťastní, kteří se přestanou namáhat/snažit, a kteří se spokojí s tím, co je, aniž by se snažili směřovat vzhůru. Hvězdy na obloze lákají k úsilí sloužit, hovoří nám o výškách, ke kterým mají vzlétat naše ideály.

Malá Medvědice poukazuje na Polárku, hvězdu, která ukazuje poutníkům cestu. Tuto hvězdu dal Bůh prozíravě těm, kteří chodí po horách, poutníkům ztraceným v moři nebo na poušti. Je to pevný bod, díky kterému můžeme sledovat správnou cestu a jehož světlo vás má vést celý život. Když sledujete toto světlo, nemůžete se ztratit.


Kříž

Váš znak nese kříž, znamení Boží lásky a spásy světa. Kříž je symbolem křesťanské víry, na základě které je postavený ideál služby jako veřejné svědectví oddanosti Bohu. Volá nás, abychom byli věrní učení a zásadám Ježíše Krista.


Zelená barva

Zelená barva znaku znamená životní sílu a růst; kéž je symbolem vaší důvěry v Boha a je vaší stálou radostnou nadějí.


Slovo „Serviam“

Znamená “Budu sloužit” či „Ať sloužím“ Bohu, lidem a symbolizuje ctnost oddanosti (nadšení, loajálnosti). Učí vás jak zapomínat na sebe a myslet více na druhé. Naplněním motta je služba tvé rodině, farnosti, škole a prostředí, ve kterém žiješ.


Ikona sv. Anděly Merici

Byla vytvořena italskou sestrou voršilkou Anna Rosa Porro v roce 1990. Dominantní postavou na ikoně je sv. Anděla Merici, zakladatelka řádu, a nad ní uprostřed je namalována Nejsvětější Trojice – protože sv. Anděla s Ní vše začínala.

Z Trojice vychází paprsky zářícího světla. Toto světlo osvětluje skupinu voršilských dcer a ukazuje Andělinu mateřskou starostlivost o jednotu a svornost. Ve své pravé ruce drží sv. Anděla rozvinutý svitek, v němž je shrnutí programu života a duchovní cesty, kterou svěřuje svým dcerám, daným pod ochranu sv. Voršily: „Byly jste vyvoleny, abyste byly pravé a neporušené snoubenky Božího Syna.“

Rozsvícené svíce, které dívky drží ve svých rukou, znamenají přijetí Božího daru, daru života s Ježíšem a ochotu rozdělit se o světlo Boží lásky s druhými skrze službu a svědectví. Ikona nás zve, abychom tak jak nás učí sv. Anděla, s vděčností rozeznávali Boží činnost v nás a okolo nás, v lidech, v situacích a v událostech.

Bůh, ten který sjednocuje a tvoří, TVŮRCE IKON V NÁS, ať napíše a vryje svou lásku do našich srdcí!

Zítřejší oběd:
dýňový krém s bylinkovými krutony, vepřový řízek přírodní, bramborová kaše, kompot ovocný, džus, sirup

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

77900 Aksamitova 707/6

ID datové schránky: n8smc28

IČO: 495 880 95

IZO: 049 588 095

č. účtu 377842523/0300

tel. 585 222 689

e-mail: info@zcsol.cz

© 2023 ZŠ sv. Voršily v Olomouci