Slovesa 11

(doplňovací cvičení)

Vytvořte 2. os. čísla jednotného.
(pospíšil jsem si) , opravdu, pospíšil. (zapamatoval jsem si) Myslím, že vše dobře. (vrátil jsem se) Zeptej se ho, zda na čelo žebříčku. (ptal jsem se) , kdy odjíždí vlak? (koupil jsem si) už jízdenku? (obrátil jsem si) už rukávy, jak jsem ti radila? (přečetl jsem si) Dnes zprávu o svém zdraví. (učil jsem se) Dnes odpoledne ? (lekl jsem se) To , že? (přejedl jsem se) Já vím, ty a teď nemůžeš běhat.