Vážení rodiče, dle informací MŠMT nebude od 13. září 2021 ve školách a školských zařízeních platit povinnost zajištění screeningového testování dětí a žáků. Plné znění dokumentu naleznete  zde.
    Od pondělí 13. září 2021 zahajují práci kroužky.
  Pouť ZŠ sv. Voršily na Svatý Kopeček

  Pouť ZŠ sv. Voršily na Svatý Kopeček

  V neděli 12. září 2021 proběhla tradiční pouť ZŠ sv. Voršily na Svatý Kopeček. Vše začalo pěší částí od kostela sv. Kateřiny v Olomouci a vyvrcholilo slavnostní poutní mší svatou v Bazilice Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku celebrovanou spirituálem školy otcem Hyacintem. Po mši svaté pak následovalo odpoledne plné neformálních setkání doprovozené hrami pro děti a bohatým občerstvením. Posuďte sami zde.
  Skok do dálky se čtvrtou třídou

  Skok do dálky se čtvrtou třídou

  Poutníci ze 4. třídy se rozhodli školní rok zahájit skokem dalekým. Kam až doskočí, to otázka.
  Zahájili jsme nový školní rok

  Zahájili jsme nový školní rok

  Ve středu 2. září 2021 jsme v kostele svaté Kateřiny zahájili nový školní rok 2021-22 a přivítali žáky prvních tříd. Obrazové podrobnosti hledejte zde.

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

77900 Aksamitova 707/6

ID datové schránky: n8smc28

IČO: 495 880 95

IZO: 049 588 095

č. účtu 377842523/0300

tel. 585 222 689

e-mail: info@zcsol.cz

© 2021 ZŠ sv. Voršily v Olomouci