Zítřejší oběd:
drůbeží vývar se zeleninou a bylinkovým kapáním, koprová omáčka, vejce vařené, brambory, ovoce, sirup
  Vážení rodiče, věnujte pozornost informacím k provozu škol od 10. května 2021. Zde uvádím stručný výňatek toho, co se mění na naší škole:
 1. Do školy se vrací žáci 2. stupně. Po týdnech se budou střídat jednotlivé třídy 2. stupně následovně:
  • v liché týdny (tj. od 10. 5.) nastoupí 6. a 9. třída
  • v sudé týdny (tj. od 17. 5.) nastoupí 7. a 8. třída
 2. Třídy 1. stupně pokračují v rotační výuce dle již nastavených pravidel.
 3. Rozvrh
  • žáků vzdělávajících se prezenčně bude dle jejich skutečného rozvrhu, kromě hodin Tv. Ty prozatím učit nebudeme.
  • žáků vzdělávajících se distančně bude dle stávajícího rozvrhu, kterým se řídí distanční výuka..
 4. Testování dětí 1. stupně bude i nadále probíhat jen 1x týdně - v pondělí. Testování žáků 2. stupně bude probíhat 2x týdně - vždy v pondělí a ve čtvrtek.
 5. Škola nemá povinnost vydávat potvrzení o negativním výsledku testu žáků pro účely amatérského sportu. Bohatě stačí čestné prohlášení o tom, že žák byl ve škole negativně testován.

Celé znění naleznete zde.

  Informace ke stravování (stejné, jako byly zaslány rodičům jídelnou) od 10. května 2021 najdete  zde.
  Vážení rodiče, provoz naší školy od 17. května 2021 bude následující:
 1. Do školy se vrací žáci 7. a 8. ročníku. Žáci 6. a 9. ročníku zůstávají doma na distanční výuce.
 2. Všechny třídy 1. stupně se vracejí v plném rozsahu. Tedy bezrotačně (pevně doufám, že to je již konečná varianta, která zůstane platit až do konce školního roku).
 3. Rozvrh
  • žáků vzdělávajících se prezenčně bude dle jejich skutečného rozvrhu, kromě hodin Tv. Ty prozatím učit nebudeme.
  • žáků vzdělávajících se distančně bude dle stávajícího rozvrhu, kterým se řídí distanční výuka.
  • žáků 1. stupně proběhne plně dle rozvrhu (žáci 2. tříd nebudou docházet na plavání)
 4. Ruší se omezení homogenity skupin. Vracíme se tedy k tradičnímu formátu oddělení školních družin:
  • 1. oddělení (ŠD pro 1. ročník) - paní vychovatelka Lehečková
  • 2. oddělení (ŠD pro 2. ročník) - paní vychovatelka Šímová
  • 3. oddělení (ŠD pro 3. ročník) - pan vychovatel Musil
  • 4. oddělení (ŠD pro 4. ročník) - s. Atanázie
  • Školní klub pro žáky 5. - 9. ročníku nejsme zatím schopni pokrýt. Žáci těchto ročníků budou bezprostředně po ukončení výuky odcházet ze školy.
 5. Testování dětí 1. stupně bude i nadále probíhat jen 1x týdně - v pondělí. Testování žáků 2. stupně bude probíhat 2x týdně - vždy v pondělí a ve čtvrtek.
 6. Škola nemá povinnost vydávat potvrzení o negativním výsledku testu žáků pro účely amatérského sportu. Bohatě stačí čestné prohlášení o tom, že žák byl ve škole negativně testován.

Celé znění naleznete zde.

  Profil žáka v kontextu Voršilského školství

Vážení rodiče, chceme dětem nabízet nejen kvalitní vzdělávání, ale předávat jim také hodnoty v duchu odkazu sv. Anděly Merici. K dosažení těchto cílů vznikl Profil žáka voršilské školy a brožura Voršilské školství v duchu sv. Anděly Merici, které doporučujeme Vaší pozornosti.

Výtvarné úspěchy

Výtvarné úspěchy

Gratulujeme našim žákům, kteří se účastnili soutěží Evropa ve škole a soutěže Světci olomoucké arcidiecéze. Odměnou jim je čestné uznání a vystavení děl při Noci kostelů. Žáci mají nadále možnost účastnit se souteže Sozialwerk do 18. 6. nebo se přihlásit na letní příměstskou fotodílnu. Vše na webu školy i Teams ve VV jednotlivých tříd a obrazem zde.
Osmáci připravují Den Francie – vyberte s námi logo

Osmáci připravují Den Francie – vyberte s námi logo

Francouzštináři z osmé třídy připravují pro žáky nižších ročníků řadu interaktivních aktivit, prostřednictvím kterých jim chtějí přiblížit krásy jazyka a kultury Francie. Den Francie plánují uspořádat v září, kdy se po prázdninách vrátí do školních lavic. Osmáci nyní ztvárnili loga. Z jedenácti návrhů poslali do užšího výběru tato tři loga. Které se vám líbí nejvíce? Vítězný návrh bude použit k prezentaci této školní akce. Hlasovat můžete zde:
Druhá část prvního stupně ve škole

Druhá část prvního stupně ve škole

V pondělí 19. dubna otevřela škola své dveře a přivítala i druhou část žáků prvního stupně. Školní dvůr byl opět plný balónků a hudby. Děti se radostně vítaly se svými spolužáky i učiteli. Jsme moc rádi, že máme opět školu ve škole. Posuďte sami zde.
Fyzika s vývěvou

Fyzika s vývěvou

Ve čtvrtek 15. dubna 2021 měli žáci 7. třídy v rámci distanční hodiny fyziky zhlédnout pokusy s vývěvou, kterou škola dostala darem od firmy Edwards v rámci projektu "Vývěvy do škol". Několik okamžiků s odsátým plynem můžete nasát zde.