Absolventská práce

Dlouhodobý projekt pro žáky 9. třídy

 

Pro žáky deváté třídy naší školy od školního roku 2007-2008 organizujeme dlouhodobý projekt – absolventskou práci. Její vypracování chápeme jako završení působení absolventského ročníku na půdě naší školy, neboť v jeho průběhu předvedou široký repertoár nabytých vědomostí, dovedností, názorů, postojů či jiných schopností (v současném školním jazyce kompetencí).

Součástí projektu je rovněž veřejná prezentace práce, zodpovězení otázek položených vedoucími práce a oponenty a obhajoba vlastních názorů a postojů před ostatními spolužáky, žáky osmého ročníku a učiteli.

Projekt absolventských prací se stal nedílnou součástí Školního vzdělávacího plánu ZŠ sv. Voršily v Olomouci. Hodnocení práce a její prezentace se výrazně projeví v celkovém hodnocení těch předmětů, k nimž se práce vztahuje.

 

Subjekt projektu: 9. třída

Typ projektu: dlouhodobý (leden – červen)

Výstup z projektu: samostatně vypracovaná absolventská práce na zadané téma

Témata práce: navrhnou studenti nebo vedoucí práce (konzultanti)

Poznámka: Žáci mohou zpracovávat práci samostatně nebo ve dvojicích. Jedno téma může být v daném školním roce zpracováno nejvýše dvěma autory (autorskými dvojicemi).

 

Odkazy

Citace pramenů podle zjednodušené normy ISO

Formulář hodnocení absolventské práce

Organizace projektu

Vítězné práce (2007-2023)

Vzor absolventské práce a především použitelná šablona (formát doc) nebo šablona (formát docx)

Zadaná témata a archiv prací (2007-2008 až 2022-2023)

Základní typografická pravidla (výběr)

Dnešní oběd:
polévka z jarní zeleniny, čočka na kyselo s cibulkou, vejce vařené, sterilovaný okurek, chléb, 100% ovocný mošt, sirup, voda

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

77900 Aksamitova 707/6

ID datové schránky: n8smc28

IČO: 495 880 95

IZO: 049 588 095

č. účtu 377842523/0300

tel. 585 222 689

e-mail: info@zcsol.cz

© 2023 ZŠ sv. Voršily v Olomouci