Zajímavé odkazy

 

Církevní střední školy a domovy na Moravě

Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži, Pilařova 3, 767 01 Kroměříž (web)

Biskupské gymnázium Brno, Barvičova 85, 602 00 Brno (web)

Biskupské gymnázium Letovice, Tyršova 336, 679 61 Letovice (web)

Biskupské gymnázium v Ostravě, Karla Pokorného 1284, 708 00 Ostrava-Poruba (web)

Biskupské gymnázium ve Žďáru nad Sázavou, U Klafárku 3, 591 01 Žďár nad Sázavou (web)

Církevní domov mládeže Petrinum Brno, Veveří 15, 602 00 Brno (web)

Církevní domov mládeže Svaté rodiny a Školní jídelna, Grohova 12, 602 00 Brno (web)

Církevní střední odborná škola Bojkovice, Husova 537, 687 71 Bojkovice (web)

Církevní střední zdravotnická škola Grohova, Grohova 16, 602 00 Brno (web)

Cyrilometodějské gymnázium a Střední odborná škola pedagogická Brno, Lerchova 63, 602 00 Brno (web)

Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově, Komenského 17, 796 01 Prostějov (web)

Katolické gymnázium Třebíč, Otmarova 22, 674 01 Třebíč (web)

Konzervatoř Evangelické akademie, Wurmova 13, 779 00 Olomouc (web)

Mateřská škola sv. Voršily v Praze, Ostrovní 11, 110 00 Praha 1 (web)

Stojanovo gymnázium Velehrad, Velehrad 1, 687 06 Velehrad (web)

Střední odborná škola sociální U Matky Boží Jihlava, Fibichova 67, 586 01 Jihlava (web)

Střední škola gastronomická Adolpha Kolpinga, U Klafárku 3, 591 01 Žďár nad Sázavou (web)

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola svaté Anežky České, 1. máje 37, 742 35 Odry (web)

Střední zdravotnická škola Evangelické akademie, Šimáčkova 1, 628 00 Brno-Líšeň (web)

 

Sestry voršilky

Církevní gymnázium sv. Voršily v Kutné Hoře, Jiřího z Poděbrad 288, 284 01 Kutná Hora (web)

Českomoravská provincie Římské unie řádu svaté Voršily, Ostrovní 11, 110 00 (web)

Kanadská unie voršilek (web)

Kongregace sester uršulinek Srdce Ježíše Umírajícího, tzv. šedé uršulinky (web polských šedých voršilek, web italských šedých voršilek)

Římská unie řádu sv. Voršily (web)

Základní škola sv. Voršily v Praze, Ostrovní 9, Praha 1 (web)

 

Školní poradenství

Pedagogicko-psychologická poradna Olomouc, U Sportovní haly 1, 779 00 Olomouc, tel. 585 221 045 (web)

 

Školství

Církevní školství (web)

Katechetická sekce České biskupské konference (web)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (web)

 

Volba povolání

Seznam středních škol a oborů např. na stránkách Atlas školství, Seznam škol nebo Střední školy, adresář škol a školských zařízení na stránkách Olomouckého kraje

Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce, tzv. Infoabsolvent (videoukázky technických oborů), souhrnné informace o uplatnění absolventů škol (NÚV) nebo nezaměstnanost absolventů škol (NÚV)

Publikace Kam na školu ve Zlínském kraji na stránkách Zlínského kraje

Program Průvodce světem povolání poskytuje informace o rozličných povoláních a napomáhá v odhalování vlastních schopností a předpokladů

Pracovní a profesní diagnostika Comdi (testy pro žáky ZŠ, volné testy)

 

Některé olomoucké farnosti

Svatý Michal

Svatý Mořic

Svatý Václav

 

Vzdělávací programy

Rámcový vzdělávací program (RVP) pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2007)

Starší vzdělávací programy Základní škola, Občanská škola, Obecná škola

 

Zákony, vyhlášky, nařízení vlády a informace MŠMT

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), příp. revidovaná verze školského zákona či poslední právní úprava č. 472/2011 Sb.

Vyhláška MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky

Vyhláška MŠMT č. 671/2004 Sb., o podrobnostech organizace přijímacího řízení na střední školy, příp. revidovaná verze této vyhlášky v platném znění novely č. 86/2012 Sb.

Vyhláška MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování

Vyhláška MŠMT č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Vyhláška MŠMT č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

Informace MŠMT čj. 36048/2005-22 k výstupnímu hodnocení

Soubor pedagogicko organizačních informací pro školní rok 2012/2013

Vzory tiskopisů přihlášek

Pozn.: Většina zákonů, vyhlášek, směrnic, informací i nařízení MŠMT byla od doby svého vzniku několikrát pozměněna. V tzv. částkách, vydávaných Ministerstvem vnitra ČR, jsou bohužel uveřejňovány pouze ty části textu, které byly změněny, a není v našich silách neustále srovnávat rozličná znění a uveřejňovat revidovanou verzi textu. Jakmile bude celý text ve změněném znění k dispozici, nahradíme hypertextový odkaz na našich stránkách (viz např. vyhlášku o podrobnostech organizace přijímacího řízení na SŠ).

Hlavní prázdniny.

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

77900 Aksamitova 707/6

ID datové schránky: n8smc28

IČO: 495 880 95

IZO: 049 588 095

č. účtu 377842523/0300

tel. 585 222 689

e-mail: info@zcsol.cz

© 2021 ZŠ sv. Voršily v Olomouci