Informace pro strávníky školní jídelny

 • STRAVOVÁNÍ ŽÁKŮ V DOBĚ NEMOCI -ZÁKON Č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon) definuje školní stravování jako školskou službu, která se podle § 122 odst. 2 poskytována dětem v mateřských školách, žákům základních škol, nezletilým žákům středních škol jako hmotné zabezpečení, které zahrnuje školní stravování po dobu jejich pobytu ve škole, školském zařízení podle § 117 odst. 1 písm. b) a c). To znamená, že dotované školní stravování se poskytuje v době, kdy zmiňovaní žáci pobývají ve škole. Pouze první den nemoci v souladu s vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování je považován za pobyt ve škole. Obědy pro nemocné strávníky jsou vydávány v časovém rozmezí 11:15-11:30 hod. a 13:30-13:45 hod.
 • Ceny obědů:
  žáci 7-10 let: 30,- Kč, záloha pro trvalý příkaz 380,- Kč
  žáci 11-14 let: 35,- Kč, záloha pro trvalý příkaz 420,- Kč
  žáci 15 let a více: 40,- Kč, záloha pro trvalý příkaz 520,- Kč
  Doplatek při odebírání obědu 2. a další den nemoci dítěte 43,- Kč splatný na konci kalendářního měsíce.
 • Ve školní jídelně je možno stravné platit těmito způsoby:
  1. inkasem z účtu -jídelna si inkasuje částku sama – číslo účtu 115-9849740287/0100
  2. jednorázovou platbou na pololetí - číslo účtu 115-9849740287/0100
  3. jednorázovou platbou na celý školní rok- číslo účtu 115-9849740287/0100
  1. Strávníkům platícím formou inkasa je účtována částka za stravné měsíc předem na měsíc následující. Při způsobu inkasní platby je rodič povinen zřídit svolení k inkasu na číslo účtu – 115-9849740287/0100, bez variabilního symbolu a interval mezi inkasy 25 dní. Do školní jídelny je nutno předložit platnou kopii svolení k inkasu. Strávník je automaticky přihlašován každý měsíc ke stravování. Jakékoliv změny je nutno neprodleně nahlásit ve ŠJ Heyrovského. Pokud platba neprojde, je třeba ihned uhradit dlužnou částku, jinak bude strávník odhlášen na dobu do uhrazení této částky.
  2. Při platbě na pololetí - účet 115-9849740287/0100 - variabilní symbol = evidenční číslo strávníka sdělí ŠJ – možno telefonicky. Tato platba je dobrovolná, jen se souhlasem zákonného zástupce. Strávník je rovněž automaticky přihlašován každý měsíc ke stravování. Jakékoliv změny je nutno neprodleně nahlásit ve ŠJ Heyrovského.
   Platba na pololetí pro děti:
   7-10 let: 1 900,- Kč
   11-14 let: 2 100,- Kč
   15 a více let: 2 600,- Kč
  3. Při platbě na celý školní rok- účet 115-9849740287/0100 - variabilní symbol = evidenční číslo strávníka - sdělí ŠJ – možno telefonicky. Tato platba je dobrovolná, jen se souhlasem zákonného zástupce. Strávník je rovněž automaticky přihlašován každý měsíc ke stravování. Jakékoliv změny je nutno neprodleně nahlásit ve ŠJ Heyrovského.
   Platba na celý školní rok pro děti:
   7-10 let: 3 800,- Kč
   11-14 let: 4 200,- Kč
   15 a více let: 5 200,- Kč

   Zařazování dětí do cenových kategorií se řídí vyhláškou 107/2005 sb., ze dne 25.února 2005 o školním stravování. Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku (1.9-30.8.) ve kterém dosahují věku dle bodu 1-3:
  • Strávníci 7-10 let
  • Strávníci 11-14 let
  • Strávníci 15 a více let

  Přeplatky stravného za školní rok vracíme pouze žákům, kteří končí na této škole školní docházku. U žáků, kteří pokračují, se přeplatky automaticky převádějí na další školní rok.

 • Odhlášky je možné nahlásit telefonicky, internetem nebo e-mailem den dopředu do 11:00 hod. Při hromadných a mimořádných akcích školy, při ukončeni kalendářního i školního roku probíhá odhlašování dle pokynu školní jídelny. Evidují se obědy pouze řádně odhlášené, neodhlášené propadají.

  V době nemoci má žák nárok na dotovaný oběd pouze první den nemoci, pokud si oběd vyzvedne další dny do jídlonosiče, je povinen doplatit režie ve výši 43,- Kč za jeden oběd.

  K evidenci obědů a při výdeji škola používá bezkontaktní čip, který si žák zakoupí ve školní jídelně Heyrovského. Cena bezkontaktního čipu je 130,- Kč. Při zrušení stravného vracíme 100,- Kč. Čip není možné popisovat ani nijak jinak označovat. Čip je majetkem strávníka a není možné jej předat jiné osobě. Při poškození nebo ztrátě je strávník povinen si zakoupit nový (čipy nevyměňujeme). Záruční doba se nevztahuje se na mechanické poškození. Bezkontaktní čip je evidován na kartě strávníka.

  V případě, že chcete stravné zrušit, musíte tuto změnu nahlásit v kanceláři ŠJ Heyrovského včas, aby nedocházelo k nedoplatkům stravného. Evidenci stravného a odhlášek vede ve školní jídelně administrativní pracovnice paní Vladimíra Kubáčková.
  Telefonní číslo ŠJ: 585 758 049
  email: heyrak.jidelna@seznam.cz
  Formulář pro přihlášení (jen pro nové strávníky) ke stravování najdete zde.

 • Odhlášování a přihlašování obědů lze provádět pomocí sms zpráv nebo internetu.

  webová adresa: www.strava.cz

  číslo jídelny: 0696

  uživatelské jméno: příjmení + jméno strávníka malými písmeny bez diakritiky, např. novakjiri

  heslo: evidenční číslo = variabilní symbol (lze zjistit v kanceláři školní jídelny, tel. 585 758 049)

   Postup při odhlášení nebo přihlášení pomocí SMS zprávy:
  1. číslo, na které zprávu odesíláte: 737 206 697
  2. přístupový kód: zařízení, uživatelské jméno, heslo (např. 0696,novakjiri,1234)
  3. objednávka stravy:
  4. O = odhláška např. na 15. 1.: O15
   P = přihláška např. na 20. 1.: P20
   O = odhláška např. od 27. 1. do 12. 2.: O27-12
   P = přihláška např. od 11. 3. do 15. 3.: P11-15

  Příklad celé SMS zprávy s požadavkem na odhlášení stravy od 27. 1. do 12. 2.: 0696,novakjiri,1234,O27-12, kterou odešlete na tel. číslo 737 206 697.

  Veškeré odhlášky a přihlášky je nutno realizovat nejpozději do 11:00 hod. předchozího pracovního dne(!)

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

77900 Aksamitova 707/6

ID datové schránky: n8smc28

IČO: 495 880 95

IZO: 049 588 095

č. účtu 377842523/0300

tel. 585 222 689

e-mail: info@zcsol.cz

© 2023 ZŠ sv. Voršily v Olomouci