Kontakty

Základní škola sv. Voršily v Olomouci, Aksamitova 707/6, 779 00 Olomouc
Ředitelna585 237 280
Sekretariát585 222 689
Sborovna585 222 492
Školní družina734 440 479
web: www.zcsol.cze-mail: info@zcsol.cz

 

Zřizovatel školy
Sestry voršilky Římské unie, Ostrovní 139/11, 110 00 Praha 1 - Nové Město
tel.: 222 516 041e-mail: lauruscm@email.cz

 

Školní jídelna, Heyrovského 33, 779 00 Olomouc telefone-mail
Eva Franková, vedoucí školní jídelny 585 758 045
Vladimíra Kubáčková, účetní - odhlášky stravy 585 758 049
Objednávky a odhlášky stravy www.strava.cz

 

Vedení školyZaměřeníe-mail
Zdeněk Navrátil ředitel školy, Př, Ch
Alena Nováčková zástupkyně ředitele, Čj, Ov, Aj, Ev
P. Tomasz Żurek Kv, spirituál školy
s. Pavla Bernadetta Pěstová, OSU zástupce zřizovatele, Kv
Jana Pavlůsková předsedkyně školské rady
Pedagogičtí pracovníciZaměřeníe-mail
Lukáš Chlup 1.A třída, výchovný poradce pro I. stupeň
Alena Rosová 1.B třída
Veronika Ingrová 2.A třída
Miroslava Javoříková 2.B třída
Linda Chlupová 3. třída
Vladimíra Brandýsová 4. třída
Zuzana Smékalová 5. třída, metodik prevence sociálně-patologických jevů pro I. stupeň
Šárka Chupová 6. třída, Aj, KoAj, Vv, výchovný poradce pro II. stupeň
Vilém Lukáš 7. třída, M, F, Inf, web
Petra Gruberová 8. třída, Aj, Znj
Martin Nešpor 9. třída, Čj, D, Ov, Mv, volba povolání
Petr Klauda Tv, Př, Aj, Inf, VkZ, Ov, metodik prevence sociálně-patologických jevů
Jana Pavlůsková M, Z, Pč, PZ
Tomáš Lehečka Pč, asistent pedagoga
Adam Rosa Hv
Petr Musil Tv, školní klub
Tereza Procházková školní družina I.
Martin Kučera Zfj
s. Jana Klára Ptáčková, OSU
Radka Spěšná asistent pedagoga
Dorota Karlíková asistent pedagoga
Barbora Hukelová školní družina III, asistent pedagoga
Alžběta Havranová školní družina II
Klára Rimár asistent pedagoga
Štěpánka Baťková Zfj

 

Školní poradenské pracoviště Zaměřeníe-mail
Lukáš Chlup výchovný poradce pro I. stupeň
Šárka Chlupová výchovný poradce pro II. stupeň
Martin Nešpor poradce pro volbu povolání
Petr Klauda metodik prevence sociálně-patologických jevů

 

Přehled nepedagogických pracovníkůZaměřeníe-mail
Lenka Dosoudilová administrativa
Petra Šimková uklízečka
Lenka Černá Krejsová uklízečka
Pavlína Becková uklízečka
Zdeněk Kowalczuk školník
Elzbieta Oleszová výdej obědů
Kristýna Jelínková výdej obědů
Mariiana Maksym výdej obědů

 

Školní psycholog
Michaela Zatloukalová školní psycholog
Pedagogicko-psychologická poradna v Olomouci
U Sportovní haly 1a, budova B, 779 00 Ol tel. 582 800 060
Mgr. Soňa Matějková pedagogické vyšetření
Mgr. Pavla Ptáčková psychologické vyšetření

Konzultace se všemi pedagogickými pracovníky jsou možné po předchozí domluvě.

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

77900 Aksamitova 707/6

ID datové schránky: n8smc28

IČO: 495 880 95

IZO: 049 588 095

č. účtu 377842523/0300

tel. 585 222 689

e-mail: info@zcsol.cz

© 2023 ZŠ sv. Voršily v Olomouci