Historie školy

1655Z kláštera v Lutychu přichází do Prahy první sestry voršilky
1674Císař Leopold I. vydal zakládací listinu olomouckého kláštera sester voršilek
1697V Olomouci na Bělidle (dnešní Sokolská ulice) byl založen voršilský klášter a u něj zřízena škola pro dívky a penzionát
1774Po školské reformě císařovny Marie Terezie ruší voršilky interní školu a zakládají tzv. německou hlavní školu pro dívky
1784Voršilky přebírají po sestrách dominikánkách klášter při kostele sv. Kateřiny
1835V prostorách kláštera zřízena tzv. Nähschule pro měšťanské dcerky (výuka ručních prací, uměleckého vyšívání, háčkování, šití)
1869Podle nových školských zákonů byla dosavadní hlavní škola změněna na německou pětiletou obecnou školu a tříletou měšťanskou školu
1870Arcibiskup Bedřich kardinál Fürstenberg zřídil u školy sester voršilek ženský učitelský ústav, zároveň se obecná škola stává cvičnou školou
1895Založení české obecné školy (sídlila v prostorách kláštera)
1912Otevření kuchařské školy především pro zájemkyně z venkovského okolí
1914V prostorách školní budovy byl zřízen vojenský lazaret
1918Po zrušení vojenského lazaretu budovu školy načas zabraly úřady ČSR pro státní dráhy
1919Školskými úřady ČSR byl uzavřen voršilský ženský učitelský ústav
1921Otevření české měšťanské školy, pro žákyně z větší vzdálenosti zřízen penzionát
1928Olomoucký klášter sester voršilek se připojil k Římské unii řádu sv. Voršily
1936K české obecné škole byla připojena mateřská školka
1936Zřízení dvouleté odborné školy pro ženská povolání
1937Pro širokou veřejnost byl otevřen kurz šití prádla a šatů a kurz uměleckých prací
1939Německé okupační úřady definitivně uzavřely německé školy sester voršilek
1941Penzionát přebírají okupační školské úřady
1942Zrušení odborné školy a zestátnění české mateřské, obecné i měšťanské školy
1945Obnovení české obecné a měšťanské školy a odborné (rodinné) školy
1948Podle nového školského zákona došlo k zestátnění všech typů škol, úřady řádu odňaly také budovu školy
1950Sestry voršilky byly komunistickými úřady násilím vystěhovány z kláštera u kostela sv. Kateřiny a internovány v Bílé Vodě
1990Navrácení školní budovy církvi, areál kláštera připadl jako odúmrť státu
1992Olomoucké arcibiskupství v budově na Aksamitově ulici zřídilo církevní základní školu
1993Školu i budovy převzaly sestry voršilky jako Základní církevní školu sester voršilek v Olomouci
2006Změna názvu školy na Základní školu sv. Voršily v Olomouci
Hlavní prázdniny.

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

77900 Aksamitova 707/6

ID datové schránky: n8smc28

IČO: 495 880 95

IZO: 049 588 095

č. účtu 377842523/0300

tel. 585 222 689

e-mail: info@zcsol.cz

© 2023 ZŠ sv. Voršily v Olomouci