Hlavní prázdniny.

Seznam kroužků pro školní rok 2020/2021 s předběžnou dobou konání

Kroužek Vyučující Den Čas
Angličtina (1. třída) Veronika Ingrová čtvrtek 11:50–12:35
Angličtina (2. třída) Petra Gruberová středa 11:50–12:35
Badminton I Tomáš Lehečka úterý 13:30–14:15
Badminton II Tomáš Lehečka úterý 14:15–15:00
Čtenářský klub (3. třída) Alena Nováčková čtvrtek 13:00–13:45
Keramický kroužek I (1. třída) Alena Rosová středa 12:45–13:30
Keramický kroužek II (2.–3. třída) Alena Rosová středa 13:40–14:25
Kresba a malba (2. třída) Miroslava Javoříková čtvrtek 13:00–13:45
Příprava na přijímací zkoušky z ČJ I Alena Nováčková (9. třída) čtvrtek 13:50–14:35
Příprava na přijímací zkoušky z ČJ II Alena Nováčková (9. třída) čtvrtek 14:35–15:20
Příprava na přijímací zkoušky z M II Vilém Lukáš (9. třída) čtvrtek 13:50–14:35
Příprava na přijímací zkoušky z M I Vilém Lukáš (9. třída) čtvrtek 14:35–15:20
Robotika a programování (II. stupeň) Vilém Lukáš (1x za 14 dní) úterý 14:00–15:30
Schola I (1. stupeň) středa 13:00-14:00
Schola II (2. stupeň) středa 14:00-15:00
Sportovní I (4. třída) Petr Musil středa 13:00–13:45
Sportovní II (dívky 5.–6. třída) Petr Musil středa 14:00–15:00
Sportovní III (chlapci 5.–6. třída) Petr Musil čtvrtek 12:45–13:45
Sportovní IV (chlapci 7.–9. třída) Petr Musil čtvrtek 14:00–15:00
Sportovní V (2. třída) Petr Musil pátek 12:45–13:30
Sportovní VI (3. třída) Petr Musil pátek 13:40–14:40
Turistický kroužek (6. třída) Petr Musil 1x měsíčně dle domluvy
Výtvarný kroužek (4.–5. třída) Šárka Chlupová, Alena Rosová pondělí 13:30–14:15
Podmínky pro práci kroužku:
  1. Minimální počet žáků v kroužku je 7, ve sportovních kroužcích 10. Výtvarný a keramický krou-žek může navštěvovat max. 15 dětí.
  2. Přesný rozvrh hodin kroužků bude dán v průběhu 37. týdne. Kroužky zahajují svou činnostv pondělí 14. 9. 2020.
  3. Všechny kroužky kromě scholy a čtenářského klubu jsou zpoplatněny částkou 300 Kč za pololetí (výtvarný kroužek částkou 400 Kč). Pracovní sešity do kroužků Angličtina I a II stojí cca 250 Kč.
  4. Pokud se žák do kroužku přihlásí, je povinen jej pravidelně navštěvovat a řádně omlouvat případ-nou absenci. Ukončit docházku do kroužku lze pouze písemnou formou s podpisem rodičů.