Seznam kroužků pro školní rok 2021/22 s předběžnou dobou konání

Kroužek Vyučující Den Čas
Angličtina (1. třída) Petra Gruberová středa 11:50–12:35
Angličtina (2. třída) Veronika Ingrová středa 11:50–12:35
Badminton (5. třída) Tomáš Lehečka úterý 14:15–15:00
Čtenářský kroužek (4. třída) Alena Nováčková dle domluvy
Hokejbal a florbal (2. třída) Tomáš Lehečka čtvrtek 14:00–14:45
Kresba a malba (3. třída) Miroslava Javoříková čtvrtek 13:00–13:45
Kresba a malba (2. třída) Miroslava Javoříková pondělí 13:00–13:45
Modelování a 3D tisk (II. stupeň) Vilém Lukáš čtvrtek (1x za 14 dní) 14:00–15:30
Příprava na přijímací zkoušky z ČJ (9. třída) Martin Nešpor středa 13:00–13:45
Příprava na přijímací zkoušky z M (9. třída) Vilém Lukáš úterý (1x za 14 dní) 14:00–15:30
Robotika a programování (II. stupeň) Vilém Lukáš čtvrtek (1x za 14 dní) 14:00–15:30
Schola I (I. stupeň) Anna Domanská středa 13:00–13:45
Skupinové hraní (4. třída) Zuzana Smékalová, s. Bernadetta středa 13:15–14:00
Sportovní I (4. třída) Petr Musil středa 15:00–15:45
Sportovní II (6. třída) Petr Musil čtvrtek 15:00–15:45
Sportovní III (7. třída) Petr Musil úterý 15:00–15:45
Turistický kroužek (6. třída) Petr Musil 1x měsíčně dle domluvy
Výtvarný kroužek (3.–4. třída) Šárka Chlupová, Alena Rosová pondělí 13:00–13:45
Podmínky pro práci kroužku:
  1. Minimální počet žáků v kroužku je 7, ve sportovních kroužcích 10. Výtvarný a keramický kroužek může navštěvovat max. 15 dětí.
  2. Přesný rozvrh hodin kroužků bude dán v průběhu 36. kalendářního týdne. Kroužky zahajují svou činnost v pondělí 13. 9. 2021.
  3. Všechny kroužky kromě scholy a čtenářského klubu jsou zpoplatněny částkou 300 Kč za pololetí (výtvarný kroužek a 3D modelování částkou 400 Kč). Pracovní sešity do kroužků Angličtina I a II stojí cca 250 Kč.
  4. Pokud se žák do kroužku přihlásí, je povinen jej pravidelně navštěvovat a řádně omlouvat případnou absenci. Ukončit docházku do kroužku lze pouze písemnou formou s podpisem rodičů.

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

77900 Aksamitova 707/6

ID datové schránky: n8smc28

IČO: 495 880 95

IZO: 049 588 095

č. účtu 377842523/0300

tel. 585 222 689

e-mail: info@zcsol.cz

© 2021 ZŠ sv. Voršily v Olomouci