Seznam kroužků pro školní rok 2022/23 s předběžnou dobou konání

Z důvodu správné identifikace prosíme provádějte platbu za každý kroužek zvlášť bankovním převodem na školní účet 377842523 / 0300 se správným variabilním symbolem. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a třídu dítěte. Děkujeme.

Kroužek Vyučující Den Čas Variabilní
symbol
QR kód
platby
Angličtina (1. třída) pí. uč. Ingrová středa 11:50–12:50 1001

Angličtina (2. třída) pí. uč. Gruberová úterý 11:50–12:50 1002

Badminton (6. třída) p. uč. Lehečka úterý 13:00-14:00 1003

Fotbal a florbal (4. třída) p. uč. Klauda čtvrtek 13:30-14:30 1004

Hokejbal a florbal (3. třída) p. uč. Lehečka středa 14:00-15:00 1005

Keramický kroužek I (1. třída) pí. uč. Rosová úterý 12:30-13:30 1006

Keramický kroužek II. (2. třída) pí. uč. Rosová úterý 13:30-14:30 1007

Kresba a malba (1.-3. třída) pí. uč. Javoříková čtvrtek 13:00–14:00 1008

Příprava na přijímací zkoušky z ČJ (9. třída) p. uč. Nešpor čtvrtek (1x za 14 dní) 11:50-13:50 1009

Příprava na přijímací zkoušky z M (9. třída) pí. uč. Pavlůsková čtvrtek 14:00–15:00 1010

Schola I (I. stupeň) pí. uč. Pešlová středa 13:00–14:00 bezplatný
Schola II. (2. stupeň) pí. uč. Pešlová středa 14:00-15:00 bezplatný
Sportovně-taneční kroužek (2. třída) pí. uč. Linda Chlupová pátek 12:45-13:45 1013

Sportovní I. (5. třída) p. uč. Musil úterý 15:00–16:00 1014

Sportovní II. (7. třída) p. uč. Musil čtvrtek 15:00–15:45 1015

Sportovní III. (8. třída) p. uč. Musil středa 15:00-16:00 1016

Turistický kroužek (7. třída) p. uč. Musil 1x měsíčně dle domluvy 1017

Výtvarný kroužek (3.-4. třída) pí. uč. Šárka Chlupová pondělí 13:00-14:00 1018

Podmínky pro práci kroužku:
  1. Minimální počet žáků v kroužku je 7, ve sportovních kroužcích 10. Výtvarný a keramický kroužek může navštěvovat max. 15 dětí.
  2. Přesný rozvrh hodin kroužků bude dán v průběhu 36. kalendářního týdne. Kroužky zahajují svou činnost v pondělí 12. září 2022.
  3. Všechny kroužky kromě scholy jsou zpoplatněny částkou 300 Kč za pololetí (výtvarný a keramický kroužek částkou 400 Kč). Pracovní sešit do kroužku AJ (2. třída) stojí cca 250 Kč, výukové materiály do kroužku AJ (1. třída) 150 Kč.
  4. Pokud se žák do kroužku přihlásí, je povinen jej pravidelně navštěvovat a řádně omlouvat případnou absenci. Ukončit docházku do kroužku lze pouze písemnou formou s podpisem rodičů.
  5. Z důvodu správné identifikace prosíme provádějte platbu za každý kroužek zvlášť bankovním převodem na školní účet 377842523 / 0300 se správným variabilním symbolem. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a třídu dítěte. Děkujeme.
?>

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

77900 Aksamitova 707/6

ID datové schránky: n8smc28

IČO: 495 880 95

IZO: 049 588 095

č. účtu 377842523/0300

tel. 585 222 689

e-mail: info@zcsol.cz

© 2021 ZŠ sv. Voršily v Olomouci