Seznam kroužků pro školní rok 2023/24 s předběžnou dobou konání

Z důvodu správné identifikace prosíme provádějte platbu za každý kroužek zvlášť bankovním převodem. Platební údaje budou (jako QR kód) generovány prostřednictvím modulu Platby v Bakalářích. Nedisponujete-li přístupem do Bakalářů (rodiče žáků prvních tříd), použijte prosím číslo účtu 377842523/0300, specifický symbol níže a jako variabilní symbol použijte rodné číslo dítěte. Do zprávy pro příjemce případně uveďte jméno dítěte. Děkujeme.

Kroužek Vyučující Den Čas Specifický
symbol

Platba
Angličtina (1. třída) pí. uč. Gruberová úterý 11:50–12:50 1001 platba
Angličtina (2. třída - 2 skupiny) pí. uč. Ingrová úterý 11:50–13:50 1002 platba
Badminton (7. třída) p. uč. Lehečka úterý 14:00-15:00 1003 platba
Hokejbal a florbal (3. třída) p. uč. Lehečka čtvrtek 14:00-15:00 1005 platba
Keramika I. (1. třída) pí. uč. Rosová úterý 13:00-14:00 1006 platba
Keramika II. (2.-3. třída) pí. uč. Rosová úterý 14:00-15:00 1004 platba
Kreativní tablet (3. - 5. třída) p. uč. Chlup středa 13:00-14:00 1007 platba
Kresba a malba (1.-3. třída) pí. uč. Javoříková čtvrtek 13:00–14:00 1008 platba
Příprava na přijímací zkoušky z ČJ (9. třída) p. uč. Nešpor úterý (1x za 14 dní) 13:00-14:00 1009 platba
Příprava na přijímací zkoušky z M (9. třída) pí. uč. Pavlůsková čtvrtek (1x za 14 dní) 13:30 - 14:30 1010 platba
Schola I (I. stupeň) pí. uč. Karlíková úterý 13:00–14:00 bezplatný
Schola II. (2. stupeň) pí. uč. Karlíková úterý 14:00-15:00 bezplatný
Sportovní I. (6. a 7. třída) p. uč. Musil pátek 15:00-16:00 1014 platba
Sportovní II. (5. třída) p. uč. Musil středa 15:00–16:00 1015 platba
Sportovní III. (8. třída) p. uč. Musil čtvrtek 15:00–16:00 1016 platba
Taneční kroužek pí. uč. Linda Chlupová úterý 13:00-14:00 1013 platba
Turistický kroužek (8. třída) p. uč. Musil 1x měsíčně dle domluvy 1017 platba
Tvořivá dílna (3. třída) pí. uč. Linda Chlupová čtvrtek 13:00-14:00 1011 platba
Výtvarný kroužek (2.-4. třída) pí. uč. Šárka Chlupová pondělí 13:00-14:00 1018 platba
Podmínky pro práci kroužku:
  1. Minimální počet žáků v kroužku je 7, ve sportovních kroužcích 10. Výtvarný a keramický kroužek může navštěvovat max. 15 dětí.
  2. Přesný rozvrh hodin kroužků bude dán v průběhu 36. kalendářního týdne. Kroužky zahajují svou činnost v pondělí 11. září 2023.
  3. Všechny kroužky kromě scholy jsou zpoplatněny částkou 400 Kč za pololetí (Výtvarný kroužek, Keramika I a II a Tvořivá dílna částkou 500 Kč). K ceně kroužků AJ (1. a 2. třída) budou navíc připočítány pracovní sešity a jiné materiály v aktuální ceně.
  4. Pokud se žák do kroužku přihlásí, je povinen jej pravidelně navštěvovat a řádně omlouvat absenci. Ukončit docházku do kroužku lze pouze písemnou formou s podpisem rodičů.
  5. Z důvodu správné identifikace prosíme provádějte platbu za každý kroužek zvlášť bankovním převodem na školní účet. Platební údaje budou k dispozici v systému Bakaláři (modul Platby).
?>

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

77900 Aksamitova 707/6

ID datové schránky: n8smc28

IČO: 495 880 95

IZO: 049 588 095

č. účtu 377842523/0300

tel. 585 222 689

e-mail: info@zcsol.cz

© 2023 ZŠ sv. Voršily v Olomouci