Projekty

Současné projekty Evropské unie, Ministerstva školství ČR, Univerzity Palackého v Olomouci

Fakultní škola Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Šablony III. ( únor 2021 – leden 2023)

FAST

 

Dlouhodobé školní projekty

Kniha mého dětství

Absolventská práce žáků 9. třídy

Otvírání studánek

Výtvarná fotogalerie

 

Ukončené projekty

Rovný přístup ke vzdělávání s ohledem na lepší uplatnitelnost na trhu práce (1. 11. 2017 - 31. 10. 2020)

Personální podpora ZŠ sv. Voršily v Olomouci II (únor 2019 - leden 2021)

Síťování základních škol v oblasti čtenářské gramotnosti II (září 2018 – červen 2019)

Zlepšení výuky cizích jazyků na ZŠSV Olomouc – výzva 56 (leden - prosinec 2015)

Síťování základních škol v oblasti čtenářské gramotnosti (září 2017 – červen 2018)

Personální podpora ZŠ sv. Voršily v Olomouci (únor 2017 - leden 2019)

Příprava a realizace výukových materiálů pro podporu komunikační výchovy RVP ZV ve výuce českého jazyka a literatury na základních školách a víceletých gymnáziích (probíhal v letech 2009-2015)

Moderní učitel (probíhal v letech 2014-2015)

HUMR - Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce na školách (probíhal v letech 2014-2015)

Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji (zahájen v září 2013)

Podpora implementace Etické výchovy do vzdělávání v ZŠ a v nižších ročnících víceletých gymnázií (ukončen v prosinci 2013)

Stavební úpravy – suterén (probíhal v letech 2009-2013)

Zkvalitnění výuky na ZŠ sv. Voršily v Olomouci (probíhal v letech 2011-2013)

Pilgrims, knights and swindlers, Multilateral Comenius Project (probíhal v letech 2009-2011)

Centrum podpory etické výchovy v Olomouckém kraji (probíhal v letech 2010-2012)

The Saint, projekt Socrates - Comenius (probíhal v letech 2002-2005)

Podpora implementace etické výchovy do vzdělávání v ZŠ a v nižších ročnících víceletých gymnázií pro rok 2016 (duben - prosinec 2016)

Zlepšení výuky technické výchovy na ZŠSV Olomouc – výzva 57 (zahájen v září 2015)

 

Zítřejší oběd:
polévka uzená kroupová s brambory a zeleninou, mexický guláš, špecle, jablko, sirup

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

77900 Aksamitova 707/6

ID datové schránky: n8smc28

IČO: 495 880 95

IZO: 049 588 095

č. účtu 377842523/0300

tel. 585 222 689

e-mail: info@zcsol.cz

© 2021 ZŠ sv. Voršily v Olomouci