Projekty

Současné projekty Evropské unie, Ministerstva školství ČR, Univerzity Palackého v Olomouci

Operační program Jan Amos Komenský (únor 2023 - leden 2025)

Fakultní škola Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

 

Dlouhodobé školní projekty

Absolventská práce žáků 9. třídy

Otvírání studánek

 

Ukončené projekty

Digipropast V ZŠ sv. Voršily v Olomouci (leden 2023 - prosinec 2023)

Doučování žáků škol (leden 2023 - červen 2023)

Kniha mého dětství

Šablony III. (únor 2021 – leden 2023)

Digitální učební pomůcky - ZŠ sv. Voršily v Olomouci (leden 2022 – prosinec 2022)

Prevence digitální propasti -ZŠ sv. Voršily v Olomouci (leden 2022 – prosinec 2022)

FAST® (leden 2020 - prosinec 2022)

Modernizace odborných učeben a zajištění bezbariérovosti Základní školy sv. Voršily v Olomouci(leden 2021 - prosinec 2022)

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy(září 2022 – prosinec 2022)

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Rovný přístup ke vzdělávání s ohledem na lepší uplatnitelnost na trhu práce (1. 11. 2017 - 31. 10. 2020)

Personální podpora ZŠ sv. Voršily v Olomouci II (únor 2019 - leden 2021)

Síťování základních škol v oblasti čtenářské gramotnosti II (září 2018 – červen 2019)

Zlepšení výuky cizích jazyků na ZŠSV Olomouc – výzva 56 (leden - prosinec 2015)

Síťování základních škol v oblasti čtenářské gramotnosti (září 2017 – červen 2018)

Personální podpora ZŠ sv. Voršily v Olomouci (únor 2017 - leden 2019)

Příprava a realizace výukových materiálů pro podporu komunikační výchovy RVP ZV ve výuce českého jazyka a literatury na základních školách a víceletých gymnáziích (probíhal v letech 2009-2015)

Moderní učitel (probíhal v letech 2014-2015)

HUMR - Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce na školách (probíhal v letech 2014-2015)

Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji (zahájen v září 2013)

Podpora implementace Etické výchovy do vzdělávání v ZŠ a v nižších ročnících víceletých gymnázií (ukončen v prosinci 2013)

Stavební úpravy – suterén (probíhal v letech 2009-2013)

Zkvalitnění výuky na ZŠ sv. Voršily v Olomouci (probíhal v letech 2011-2013)

Pilgrims, knights and swindlers, Multilateral Comenius Project (probíhal v letech 2009-2011)

Centrum podpory etické výchovy v Olomouckém kraji (probíhal v letech 2010-2012)

The Saint, projekt Socrates - Comenius (probíhal v letech 2002-2005)

Podpora implementace etické výchovy do vzdělávání v ZŠ a v nižších ročnících víceletých gymnázií pro rok 2016 (duben - prosinec 2016)

Zlepšení výuky technické výchovy na ZŠSV Olomouc – výzva 57 (zahájen v září 2015)

 

Hlavní prázdniny.

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

77900 Aksamitova 707/6

ID datové schránky: n8smc28

IČO: 495 880 95

IZO: 049 588 095

č. účtu 377842523/0300

tel. 585 222 689

e-mail: info@zcsol.cz

© 2023 ZŠ sv. Voršily v Olomouci