Kronika kolnho roku 2010-2011

 

przdniny 2010

Stavebn prava chodby na 1. pate
Rekonstrukce odpad a vodoinstalace
Stavebn prava sklep koly

 

z 2010

1. zZahjen kolnho roku
1.-9. zPrbn pedagogick praxe student PdF UP v 1. td
2. zvodn me sv., pivtn k prvn tdy
3. zZahjen bn vuky
13. zZahjen prce v kroucch
14. zVlastivdn exkurze do Moravskho Krumlova, 8. a 9. tda
15. zHurvnek, divadeln pedstaven Divadla Spejbla a Hurvnka, Moravsk divadlo, 2. tda
17. zExkurze do Arcidiecznho muzea v Olomouci, 6. tda
19. zDen crkevnch kol, 11. koln pou na Svat Kopeek (zahjen v 15:00)
20.-24. zNvtva partnersk koly ve Slovinsku v rmci projektu Comenius
23. zSetkn rodi k 3. tdy se spiritulem koly (16:00)
23. zSpolen tdn schzky rodi k 1. tdy (16:00)
27. zeditelsk volno
29. zBowlingov turnaj k II. stupn; drustvo k na koly obsadilo 5. msto (mezi dvancti soupei)
30. zSvtost smen pro ky

 

jen 2010

4. jnaZahjen nslechovch prax student PdF UP Olomouc
5. jnaRencov pobonost
7. jnaMidsommer Nights Dream, divadeln pedstaven v anglickm jazyce, 8. a 9. tda
7. jnaBrann zvod O pohr primtora msta Olomouce
7. jnaZasedn kolsk rady
11. jnakoln kolo soute Bible a my
12. jnaDospvn, beseda Poradny pro eny a dvky, 6. tda
12. jnaMetodick setkn uitel I. stupn
13. jnaBeseda s hasii, 2. tda
13. jnaBeseda s hasii, 6. tda
14. jnaFotbalov turnaj I. stupn
18. jnaSetkn editel vorilskch kol
19. jnaJak si nenechat ublit, program Poradny pro eny a dvky, 7. tda
20. jnaTanen vystoupen baletnho souboru, kino Metropol, 5. tda
21. jnaThe best of Pink Floyd, veejn generlka MF Olomouc, 8. a 9. tda
22. jnaMe svat ke cti sv. Vorily, zpvem, hudbou a tancem doprovz 4. tda
26. jnaDuikov zamylen
26. jnaChodme spolu, pednka Poradny pro eny a dvky, 8. tda
27. jnaPodzimn przdniny
27.-31. jnaVstava prac Olomouckho patchworkskho klubu v prostorch I. stupn
28. jnaDen vzniku samostatnho eskoslovenskho sttu (sttn svtek)
29. jnaPodzimn przdniny

 

listopad 2010

2. listopaduOdpadov olympida, 6. tda
4. listopaduSvtost smen
4. listopaduBeseda s mstskou polici, 1., 2., 4. a 5. tda
9. listopaduPlnovan rodiovstv, beseda Poradny pro eny a dvky, 9. tda
10. listopaduOkresn kolo soute Bible a my
10. listopaduVystoupen dramatickho krouku na vstaviti Flra Olomouc v rmci veletrhu Schola mea (pavilon A)
11. listopaduBeseda s mstskou polici, 4. a 5. tda
11. listopadutvrtletn pedagogick rada
11. listopaduTdn schzky, spolen zahjen v 16:30 (tlocvina koly)
12. listopaduSmycov setkn, vukov program Moravsk filharmonie Olomouc, 4. tda
15. listopaduPrezentace strojrenskch obor km 9. tdy
16. listopaduAnorexie a bulimie, beseda Poradny pro eny a dvky, dvky 8. a 9. tdy
17. listopaduSttn svtek
18. listopaduSetkn editel crkevnch kol, Krom
18. listopaduPetin pbh, zitkov lekce Sdruen D, 8. tda
18. listopaduDrama s Linkem, zitkov lekce Sdruen D, 9. tda
22. listopaduPrezentace ekonomickch obor km 9. tdy
23. listopaduSpolen pleten adventnch vnc, rodie k 3. tdy
25. listopaduNvtva prezentan vstavy Scholaris 2010, 8. a 9. tda
25. listopaduZlat zvonek, pveck, tanen a dramatick sout I. stupn
26. listopaduMe sv., zpv 8. tda
26. listopaduSvcen adventnch vnc
27. listopaduDuchovn obnova pro rodie k 3. tdy
30. listopaduPosledn den k odevzdn pihlky na obory s talentovou zkoukou a konzervatoe

 

prosinec 2010

1. prosinceVyeten profesn orientace, vybran ci 9. tdy
6. prosinceBruslen na Dolnm nmst, 3. a 4. tda
6. prosinceSv. Mikul, 1. stupe
7. prosinceSetkn cvinch uitel PdF UP Olomouc
7. prosinceJak se brn mstsk brny, vukov program Vlastivdnho muzea v Olomouci k vstav Olomouck baroko, 7. tda
7. prosinceZdoben vnonho stromku, druina
8. prosincePulvis sympathicus, vukov program VMO, 6. tda
9. prosinceSetkn ped betlmem, Divadlo hudby, 1.A, 1.B, 3. a 4. tda
9.-12. prosinceUbytovn astnk 9. ronku Pehldky animovanho filmu, viz webov strnky pehldky
10. prosincePrvodce po tajch emesla baroknho, vukov program VMO, 8. tda
15. prosinceSetkn kolnch metodik prevence
16. prosincePedvnon program v kostele sv. Moice, 1.A, 1.B a 5. tda
16. prosinceVorilsk jarmark
17. prosinceBruslen, mstsk zimn stadion, 6. tda
21. prosinceFilmov pedstaven Harry Potter a relikvie smrti (1), kino Metropol, 8. a 9. tda
21. prosinceVnon besdky ve tdch

 

leden 2011

2.-15. lednaTalentov zkouky na obory s talentovou zkoukou
3. lednaZahjen vuky v kalendnm roce 2011
4. lednaOlomouck baroko, muzejn animace, 7. tda
6. lednaTkrlov ehnn koly
6. lednaOlomouck baroko, muzejn animace, 9. tda
7. lednaOlomouck baroko, muzejn animace, 6. tda
10. lednaPedn pihlek na stedn koly
11. lednaMetodick setkn uitel I. stupn
12. lednaSetkn koordintor projektu Etick vchova
13. lednaDen otevench dve, konzultan odpoledne
17. lednaZahjen nslechovch prax student PdF UP
20. lednaOlomouck baroko, muzejn animace, 8. tda
20. lednaZpis do prvnch td
21. lednaUzaven klasifikace a absence za 1. pololet
21. ledna4. vorilsk ples
25. lednaPololetn pedagogick rada
27. lednaDodaten zpis do 1. tdy
28. lednaMe sv. ke cti sv. Andly Merici
28. lednaNvtva olomouckho arcibiskupa Jana Graubnera ve kole
31. lednaPedn pololetnho vysvden

 

nor 2011

1. norastedn kolo soute Bible a my, Krom; kolu reprezentuj Jana Langerov, IV, Kateina Soubustov, V, Sra Gabrielov, V, Vojtch Langer, VII, Jonatan Kuera, VIII
1. noraPtci a ptata, vchovn program ekologickho sdruen Slukov, 5. tda
3. noraVyhlen soute Recyklohran; poad td: 2. tda, 3. tda, 4. tda
4. noraPololetn przdniny
9. noraLyask den, 3.-5. tda
13.-18. noraLyask kurs, 7. tda
14. noraNeposlun kzltka, Divadlo hudby, 1. a 5. tda
16. noraSetkn editel crkevnch kol
16. norakoln kolo soute v psan dopis; do celosttnho kola postupuj Veronika Bekrkov, IX, Miroslava Holkov, IX, Zdenk Schmidl, IX, Tom vec, IX, Jakub Zeman, IX
17. nora1. testovn devt tdy
19. noraRekolekce pro uitelsk sbor, Svat Kopeek
21. noraOdevzdn pihlek na S ke kontrole poradci pro volbu povoln
23. noraVtn obnk, kulturn program zajiuj vybran ci 6. tdy
24. norakoln kolo recitan soute, 1. stupe
28. nora - 6. beznaJarn przdniny

 

bezen 2011

8. beznaMasopustn rej na tma A film b..., 1. stupe
9. beznaPopelen steda
9. beznaOkresn kolo zempisn olympidy, kolu reprezentuj Dominik Palsek, IX, a Ondej Borik, VI
10. beznaSvtost smen
14. beznaVelk zmna, program Sdruen D, 6. tda
14. beznaOutsider, program Sdruen D, 7. tda
15. beznaOkresn kolo recitan soute, DDM Olomouc
15. beznaPosledn den pro odevzdn pihlek na S
18. beznaMe sv. ke cti sv. Josefa, zpv 6. tda
20.-27. beznaVukov zjezd do Anglie
21. beznaKle, program Sdruen D, 5. tda
24. bezna18. ronk celosttn pehldky zjmov umleck innosti student crkevnch kol, SP a SZ Odry, kolu reprezentuje Albta Harvnkov, IX
25. beznaHudebn program pro I. a II. stupe
28. beznaKov cesta, 7.-9. tda
29. beznaKov cesta, 3. tda
30. beznaKov cesta, 6. tda
31. beznaKov cesta, 2., 4. a 5. tda
31. beznaZasedn kolsk rady
31. bezna2. testovn devt tdy, vsledky viz strnky tdy

 

duben 2011

1. dubnaKrajsk kolo recitan soute, ZU erotn; kolu reprezentuje Anna Lazrov, V
1. dubnaKov cesta, 1.A a 1.B tda
1. dubnaZahjen dlouhodobho projektu EU Penze kolm
7. dubnaGamblerstv, pednka, 8. a 9. tda
14. dubnaSvtost smen
14. dubnatvrtletn pedagogick rada
14. dubnatvrtletn tdn schzky, zahjen 16:30
15. dubnaMe sv., zpv 3. tda
15. dubnaExkurze do pamtnku II. sv. vlky, Slavin, 5. tda
20. dubnaZdrav zoubky, beseda pro 1. a 2. tdu
21.-25. dubnaVelikonon przdniny
22. dubna - 7. kvtnaPijmac zkouky na stedn koly

 

kvten 2011

4. kvtnaFotbalov turnaj k crkevnch kol, Z sv. Vorily v Praze
5. kvtnaOtvrn studnek, 1.-3. tda
5. kvtnaSvtost smen
6. kvtnaMe sv. ke cti sv. Jana Sarkandra
6. kvtnaMetodick setkn uitel II. stupn
9. kvtnaDen Evropy, Horn nmst, 8. tda
9.-13. kvtnaPobyt zahraninch student v rmci projektu EU Poutnci, ryti a vindli
11. kvtnaExkurze Kelov, 3. tda
13. kvtnaFloor Cup, 2. ronk florbalovho turnaje k Z
13. kvtnaeditelsk volno
13.-14. kvtnakolen pedagogickho sboru
17. kvtnaStage one, sout k 2. stupn, 1. kolo
17. kvtnaNvtva generln pedstaven msk unie du sv. Vorily matky Cecilie Wang, OSU
18. kvtnaMineralogick sbrky PF UP v Olomouci, exkurze, 9. tda
18. kvtnaAtletick zvody; kolu reprezentuj Barbora Kvapilov, VI, Vclav Cenker, Hedvika Daniov, Veronika Gramatov, Filip Klopec, Vojtch Langer, Noemi Palskov, Vclav Venkrbec, VII, Jan Cenker, Dominik Palsek, Kristin Tomeek, Jan Velovsk, Jakub Zeman, IX
19. kvtnaFocen td
20. kvtnaFotbalov turnaj, Nklo
23. kvtnaTermn odevzdn absolventsk prce v titn i elektronick podob, 9. tda
24. kvtnaStage one 2011, finle hudebn soute II. stupn
26. kvtnaVystoupen dramatickho krouku, chrm sv. Kateiny, 2. tda
26. kvtnaKonzultan odpoledne
27. kvtnaVystoupen dramatickho krouku, chrm sv. Kateiny, 1. tda
27. kvtnaVystoupen dramatickho krouku v rmci akce Noc kostel, chrm sv. Kateiny
30. kvtnaSetkn s rodii k budoucch 1. td
31. kvtnaMetodick setkn 1. stupn

 

erven 2011

1. ervna 2011Cykloexkurze, 9. tda
2. ervna 2011Setkn s o. Gorazdem a s. Magdalenou, rodie k 3. tdy
2. ervna 2011Prohldka divadla Kaprkova e, 6. tda
3. ervna 2011Breaking the Wall, divadlo v anglickm jazyce, 5.-7. tda
6. ervna 2011Veejn stn prezentace a obhajoba absolventskch prac, 9. tda
8. ervna 2011Zveejnn vsledk a hodnocen absolventskch prac, 9. tda
8. ervna 2011Prohldka Moravskho divadla, 6. tda
9. ervna 2011Vystoupen dramatickho krouku, Flora Olomouc
10. ervna 2011Vystoupen dramatickho krouku, Flora Olomouc
12. ervna 2011Prvn sv. pijmn, 3. tda
14. ervna 2011koln vlet, Slatinice, 1.A a 1.B tda
15. ervna 2011Atletick pebory, kolu reprezentuj Dominik Palsek, IX, Kristian Tomeek, IX, Jan Velovsk, IX, Jakub Zeman, IX
16. ervna 2011Beseda s exekutorem na tma finann odpovdnost, 7. tda
16. ervna 2011Uzaven klasifikace za 2. pololet k. roku 2010/2011
17. ervna 2011editelsk volno, kolen pedagogickho sboru
20.-24. ervna 2011kola v prod, 2.-5. tda
20.-21. ervna 2011koln vlet, 8. tda
21. ervna 2011koln vlet, 7. tda
21.-22. ervna 2011koln vlet, 6. tda
22.-24. ervna 2011koln vlet, 9. tda
23. ervna 2011Neuin sob rytiny, evangelick umn tolerann doby 1781-1861, chrm eskobratrsk crkve evangelick, 7. tda
27. ervna 2011Prodovdn jarmark, Univerzita Palackho, 6., 7. a 9. tda
27. ervna 2011Klasifikan pedagogick rada
28. ervna 2011Rafty, 3. a 6. tda
29. ervna 2011Nvtva botnick zahrady, 1.A a 1.B tda
29. ervna 2011Me sv. ke cti sv. Pavla, rozlouen s 9. tdou
30. ervna 2011Pedn vysvden a ukonen kolnho roku 2010-2011