Dnešní oběd:
polévka špenátová, lososové nugetky nemleté, bramborová kaše zelný salát s paprikami a žampiony, džus

Centrum podpory etické výchovy v Olomouckém kraji

 

Základní údaje

Téma projektu: Etická výchova na základních a středních školách v Olomouckém kraji

Realizace projektu: 1. 12. 2010 - 30. 6. 2012

Partnerské školy: Církevní gymnázium Německého řádu, spol. s r. o., Cyrilometodějské gymnázium a mateřská škola v Prostějově, Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aktivity v průběhu projektu: kurz etické výchovy pro pedagogy (únor 2011), ověřování výuky etické výchovy na partnerských školách (2011-2012)

 

O projektu

Cílem projektu je podpořit změnu chování žáků k vědomému dodržování základních etických principů a přijetí zdravého životního stylu na základních a středních školách Olomouckého kraje. Projekt aktivně předchází sociálně patologickým jevům jako je šikana, násilí a divácké násilí, záškoláctví, vandalismus, kriminalita, delikvence, extremismus, rasismus, xenofobie, užívání návykových látek, onemocnění HIV/AIDS, poruchy příjmu potravy, netolismus, gambling a další. Tento záměr projekt realizuje založením a působením Centra podpory etické výchovy v Olomouckém kraji. Činnost Centra spočívá v propagaci výuky předmětu etická výchova na školách Olomouckého kraje a metodickou pomocí školám, které se rozhodnou předmět etická výchova zařadit do svého ŠVP.

 

Cíle projektu

  • profesní a osobní růst pedagogické veřejnosti, motivace k dalšímu vzdělávání, osvojení nových metod práce učiteli základních a středních škol
  • zvládání obtížných a emočních situací nikoliv podle nevědomých vzorců, ale prostřednictvím efektivních komunikačních emočních strategií
  • osvojení účinného výchovného stylu včetně širokého spektra metod práce pro práci s kolektivem třídy, pro vytváření atmosféry spolupráce
  • pozitivní ovlivňování svěřených studentů, formování jejich postojů
  • působení na mladé lidi tak, aby vyrůstali v prosociální osobnosti, v pozitivně laděné, zdravě sebevědomé a charakterní lidi, kteří jsou schopni kvalitních vztahů s druhými