Zkvalitnění výuky na ZŠ sv. Voršily v Olomouci

Naše škola se dnem 1. dubna 2011 zapojila do Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu pod záštitou Ministerstva školství a tělovýchovy. Jedná se o program EU peníze školám s registračním číslem CZ.1.07/1.4.00/21.1784. Projekt byl ukončen 30. září 2013. Udržitelnost projektu je plánována do roku 2025. Pro náš projekt s názvem Zkvalitnění výuky na ZŠ sv. Voršily v Olomouci získala naše ZŠ dotaci 1 258 636,- Kč. Většinu finančních prostředků jsme se rozhodli investovat do inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím zakoupení informačních a komunikačních technologií. Škola bude postupně vybavena třemi interaktivními systémy, případně interaktivní tabulí a dataprojektory. Dále budou zakoupeny osobní počítače a další ICT technika.

Projektu EU peníze školám se účastní většina vyučujících I. i II. stupně.

Manažer projektu: Mgr. Zdeněk Navrátil
Administrátor projektu: Mgr. Vilém Lukáš
Finanční manažer projektu: Lenka Dosoudilová
Vyučující zapojení v projektu:
I. stupeň
Mgr. Zuzana Smékalová
Mgr. Miroslava Javoříková - M
Mgr. Lukáš Chlup - Prv, M
Petr Musil - M, Čj
Mgr. Vladimíra Brandýsová - Pří, Vl
Mgr. Alena Rosová - Čj
II. stupeň
Mgr. Zdeněk Navrátil - Ch, Př
Mgr. Alena Nováčková - Čj
Mgr. Vilém Lukáš - F, Inf
Mgr. Martin Nešpor - Čj
Mgr. Lucie Lehečková - Aj
Mgr. Jana Pavlůsková - M, Z
Mgr. Šárka Chlupová - Aj
Adam Rosa - Hv
Bc. Tomáš Lehečka - Pč
Lukáš Daněk - Př

Základní údaje

Téma projektu: Zkvalitnění výuky na ZŠ sv. Voršily v Olomouci

Realizace projektu: 1. 4. 2011 - 30. 9. 2013

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Název oblasti podpory: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na ZŠ

O projektu

Cílem projektu bylo prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bylo dosaženo tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce.

Cíle projektu

  • profesní a osobní růst pedagogické veřejnosti
  • motivace k dalšímu vzdělávání
  • osvojení nových metod práce s IT technikou při přípravě digitálních učebních materiálů
  • použití digitálních učebních matriálů pro podporu výuky

Na projektu se finančně podíleli:

  • Evropský sodiální fond v ČR
  • Evropská unie
  • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Zítřejší oběd:
hovězí vývar s domácím drobením, vepřové kung-pao s arašídy, rýžové nudle, rýže dušená se zeleninou Brunoise, jogurt, mléko ochucené

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

77900 Aksamitova 707/6

ID datové schránky: n8smc28

IČO: 495 880 95

IZO: 049 588 095

č. účtu 377842523/0300

tel. 585 222 689

e-mail: info@zcsol.cz

© 2023 ZŠ sv. Voršily v Olomouci