Fakultní škola

7. listopadu 2006 naše škola obdržela statut Fakultní školy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a přidala se tak k 12 dalším vzdělávacím subjektům, které tento titul obdržely.

Pedagogické praxe na různých typech škol jsou nedílnou součástí přípravy budoucích učitelů, což znamená přítomnost studentů na různých stupních škol a jejich účast na edukačním procesu vymezenou typem praxe. Fakultní školy (dále jen FŠ) spolupracují s Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého v oblasti pedagogické praxe a v otázkách týkajících se školské problematiky.

Cílem vzdělávání budoucích učitelů na Pedagogické fakultě v Olomouci je připravit studenty pro vykonávání učitelské profese, a to jak po stránce odborné v předmětech podle zvolené aprobace, tak po stránce pedagogicko-psychologické.

Základní charakteristika fakultní školy

Ve škole je realizována kvalitní výuka kvalifikovanými a kreativními učiteli různých vybraných aprobací a zároveň je zde velmi dobré pomůckové, materiální a technické vybavení pro výuku těchto předmětů.

Ve škole jsou do výuky pravidelně zařazovány a realizovány různé organizační formy a postupy (zejména ve specializovaných předmětech, kterými se škola profiluje) a jsou uplatňovány inovační trendy týkající se vyučovacích metod.

Škola má k dispozici a vhodně využívá učebny (popř. předmětové kabinety), které jsou vybaveny odpovídajícími pomůckami, audiovizuální technikou a odbornou literaturou.

Vedení školy a jednotliví učitelé umožňují realizaci pedagogických praxí, současně je umožňováno provádět na škole didaktické výzkumy.

Oblasti spolupráce fakultní školy a Pedagogické fakulty Univerzity Palackého    
Z hlediska fakulty: 

Na FŠ se uskutečňují pedagogické praxe budoucích učitelů, a to na základě smluvních vztahů mezi vedením školy, jednotlivými učiteli a vedením fakulty.

Na FŠ jsou ověřovány nové vyučovací metody a formy práce, metodické postupy a pomůcky ve všech předmětech v rámci výzkumné činnosti vysokoškolských učitelů a diplomantů fakulty.

 Z hlediska fakultní školy:

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého podle požadavků FŠ poskytne bezplatné konzultace učitelům školy, které přispívají k zajištění kvalitní výuky studentů FŠ, a to nejčastěji prostřednictvím didaktických pracovišť fakulty.

Učitelé FŠ jsou pravidelně informováni o akcích pořádaných fakultou pro studenty a učitele škol (např. kurzy inovačního výchovně vzdělávacího charakteru, celoživotní vzdělávání učitelů) a jsou seznamováni s novými poznatky ve výuce formou seminářů nebo metodických materiálů.

Učitelé FŠ se mohou podílet na realizaci diplomových prací a projektů týkajících se zkvalitnění vzdělávání.

Spolupráce s fakultou umožní FŠ získávat nové kvalitní vyučující pro výuku předmětů na své škole. Fakulta může FŠ poskytovat své prostorové nebo technicko-materiální vybavení na základě smluvních vztahů mezi vedením školy a vedením fakulty.

Zítřejší oběd:
hovězí vývar s domácím drobením, vepřové kung-pao s arašídy, rýžové nudle, rýže dušená se zeleninou Brunoise, jogurt, mléko ochucené

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

77900 Aksamitova 707/6

ID datové schránky: n8smc28

IČO: 495 880 95

IZO: 049 588 095

č. účtu 377842523/0300

tel. 585 222 689

e-mail: info@zcsol.cz

© 2023 ZŠ sv. Voršily v Olomouci