FAST®

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_076/0016445

Jedná se o mezinárodně uznávaný program, který prostřednictvím osmi setkání plných her a aktivit přispívá k zlepšení vztahů rodičů a dětí a umocňuje spolupráci mezi rodiči a školou.

Pro úspěchy dětí ve vzdělávání je důležitá spolupráce rodiny a školy a jejich synergické působení. Cílem předkládaného projektu je přenesení inovativního přístupu (program FAST) ze Spojených států a implementace v podmínkách českých škol. Program FAST, se svou třicetiletou historií, představuje strukturovaný intervenční program vedoucí k zefektivnění systému práce školy, zlepšení spolupráce rodiny a školy a vytvoření optimálního školního klima.

Řešitelé projektu:

 1. Cyrilometodějská teologická fakulta university Palackého
 2. Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži
 3. ZŠ sv. Voršily v Olomouci

Odkaz na webové stránky FASTU : https://www.program-fast.cz/

OBECNÉ INFORMACE

O programu:

 • Program FAST obsahuje 8 odpoledních setkání skupiny rodičů a dětí. Tato setkání mají předem připravený průběh.
 • V těchto setkáních se rodiče s dětmi účastní aktivit rodič-dítě, které jsou zaměřené na rozvoj rodičovských kompetencí a komunikaci s dítětem.
 • Dále jsou v programu aktivity pro rodiče, které jsou zaměřeny na podporu rodičů, sdílení jejich názorů, obtíží a úspěchů v rodičovství.
Přínosy /dítě, rodič, škola
Přínos pro dítě
 • Program pomáhá zvyšovat potenciál dítěte.
 • Dítě je motivovanější a sebevědomější.
 • Dítě se lépe začleňuje do společnosti a má lepší vztahy s vrstevníky.
 • Zlepšení a prohloubení vztahu s rodiči.
Přínos pro školu
 • Pokud dítě vidí své rodiče a pracovníky školy pracovat společně, lépe přijímá autoritu dalších dospělých, nejen učitelů, jeho postoj ke škole je výrazně pozitivnější.
 • Zlepšení vzdělávacích výsledků.
 • Zlepšení atmosféry ve škole.
 • Lepší spolupráce s rodiči.
Přínos pro rodiče
 • Podporuje rodiče v problematických situacích.
 • Prohlubování vztahu rodič- dítě.
 • Rozvoj komunikace s dítětem.
 • Zlepšuje porozumění dítěti.
 • Zlepšení domácího prostředí.

Zítřejší oběd:
hovězí vývar s domácím drobením, vepřové kung-pao s arašídy, rýžové nudle, rýže dušená se zeleninou Brunoise, jogurt, mléko ochucené

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

77900 Aksamitova 707/6

ID datové schránky: n8smc28

IČO: 495 880 95

IZO: 049 588 095

č. účtu 377842523/0300

tel. 585 222 689

e-mail: info@zcsol.cz

© 2023 ZŠ sv. Voršily v Olomouci