Dnešní oběd:
polévka špenátová, lososové nugetky nemleté, bramborová kaše zelný salát s paprikami a žampiony, džus

Otvírání studánek

Projekt Otevírání studánek aneb Abeceda pro objevitele a strážce vody je určen pro žáky prvních, druhých a třetích tříd. Je součástí environmentální výchovy, jedná se konkrétně o výchovu k ochraně vody. Projekt vychází z materiálu, který byl připraven ve Sluňákově.

V naší škole se koná každoročně. V jednom školním roce v jarních měsících probíhají 2 setkání. Společné zahájení pro všechny tři ročníky probíhá v tělocvičně. Při něm vodník Alfons pozve děti k plnění úkolů. Poté se děti vrátí do svých tříd a každý ročník splní svůj úkol. Časová dotace pro práci ve třídách jsou přibližně 2 vyučovací hodiny. Témata úkolů v jednotlivých ročnících jsou v tabulce.

Při druhém setkání děti pracují ve třídách se svým vyučujícím, vodník Alfons je přijde navštívit při práci. Pozve je na závěrečné zakončení do tělocvičny, kde žáci 3. třídy obdrží za splnění všech šesti úkolů diplom strážce vody.


1. setkání 2. setkání
1.třída Studánka věčné vody Studánka tvé vody
2.třída Studánka živé vody Studánka lesní vody
3.třída Studánka vzácné vody Studánka krásné vody