Dnešní oběd:
polévka špenátová, lososové nugetky nemleté, bramborová kaše zelný salát s paprikami a žampiony, džus

Příprava a realizace výukových materiálů pro podporu komunikační výchovy RVP ZV ve výuce českého jazyka a literatury na základních školách a víceletých gymnáziích

 

 

Webové stránky projektu

Komunikační výchova

 

O projektu

Základním cílem projektu je příprava a realizace souboru výukových materiálů určených žákům 2. stupně základních škol a víceletých gymnázií. Výukové listy budou zaměřeny na podporu komunikační výchovy jakožto jednoho ze základních témat RVP ZV. Naplníme tím požadavek implementace nových kurikulárních dokumentů do školské praxe, podpoříme integraci předmětů a průřezových témat do výuky a budeme se podílet na zpracování a ověřování podpůrných materiálů pro práci učitele.

Výukové listy budou vytvářet odborníci - didaktikové českého jazyka a literatury z Katedry českého jazyka a literatury PdF UP v Olomouci a z Katedry ČJL PdF ZČU Plzeň ve spolupráci s učiteli uvedených typů škol. Materiály budou ověřovány na jednotlivých školách a evaluovány nezávislými odborníky. Výukové listy budou připraveny v tištěné i elektronické podobě.

Dalším cílem je příprava a realizace tří ročníků soutěže Mladý Demosthenes, zaměřené na rozvíjení schopností žáků v oblasti mluvených projevů. Výstupním materiálem budou studijní opory pro žáky a učitele věnované teorii i praktickému nácviku mluvených projevů.

 

Cíle projektu

  • příprava souboru výukových materiálů ve formě souboru pracovních listů včetně metodického průvodce pro učitele

  • distribuce výukových materiálů (pracovních listů) na základní školy a víceletá gymnázia v elektronické i tištěné podobě

  • zajištění podpory komunikační výchovy na základních školách a víceletých gymnáziích

  • příprava a realizace tří ročníků soutěže Mladý Demosthenes

  • vytvoření 24 studijních opor zaměřených na rozvíjení teoretických poznatků, praktických technik a cvičení k rozvíjení schopností žáků v oblasti mluvených projevů