Vybavení suterénních prostor školy novou odbornou učebnou pro vzdělávací oblast Člověk a svět práce a šatnami

Cílem projektu bylo lepší využití prostor školy a podpora zájmu žáků o řemesla a ruční práci. Tento projekt počítal s dlouhodobou koncepcí vedení školy lépe využít prostory školy. Zde se počítá s přesunutím stávajícího 2. oddělení školní družiny do přízemí naproti 1. oddělení družiny, do místnosti stávající šatny, která by byla nově vybudována v nevyužitých prostorách suterénu. Vedle stávající šatny (nově družiny) je školní dílna. Tato dílna bude rovněž přesunuta do prostoru suterénu školy a uvolněný prostor bude následně využit jako zázemí pro školní klub. Významným pozitivem je umístění aktivit dětí po ukončení výuky do těsné blízkosti vstupu do budovy školy, což značně ulehčí rodičům dětí jejich vyzvedávání.

Finanční náklady spojené s realizací projektu:

 • 2009 – projektová příprava, shromáždění potřebných souhlasů
 • 2010 – vyklizení suterénu, vybudování nového bezpečnostně vyhovujícího schodiště do suterénu, dále byly položeny zcela nové ležaté a svislé rozvody vnitřní kanalizace a v prostoru chodby suterénu byla položena odvětrávaná podlaha s hydroizolací a izolací proti radonu: 446 445 Kč
 • 2011 – dokončení rekonstrukce podlah, rekonstrukce elektroinstalace, odstranění vlhkostí zdegradované omítky a vyspárování cihelného zdiva, stavební úpravy odpovídající požárně bezpečnostním předpisům: 524 732 Kč
 • 2012 – obnažení obvodového zdiva uliční části školy a položení nopové folie, zabraňující průniku vlhkosti do základů budovy: 486 782 Kč
 • 2013 – natažení sanačních omítek, položení dlažby, položení odvětrávané podlahy s hydroizolací a izolací proti radonu v prostoru únikového východu, položení nových ležatých rozvodů vnitřní kanalizace v únikovém východu, vymalování, osazení osvětlení, topenářské a instalatérské práce, osazení dveří, klik a zámků, osazení madel na schodišti, nákup sanitární techniky: 1 320 772 Kč
 • Zítřejší oběd:
  hovězí vývar s domácím drobením, vepřové kung-pao s arašídy, rýžové nudle, rýže dušená se zeleninou Brunoise, jogurt, mléko ochucené

  Základní škola sv. Voršily v Olomouci

  77900 Aksamitova 707/6

  ID datové schránky: n8smc28

  IČO: 495 880 95

  IZO: 049 588 095

  č. účtu 377842523/0300

  tel. 585 222 689

  e-mail: info@zcsol.cz

  © 2023 ZŠ sv. Voršily v Olomouci