Dnešní oběd:
polévka špenátová, lososové nugetky nemleté, bramborová kaše zelný salát s paprikami a žampiony, džus

Zlepšení výuky cizích jazyků na ZŠSV Olomouc – výzva 56

(zahájen v září 2015)

 

Téma projektu: Zlepšení výuky cizích jazyků na ZŠSV Olomouc – výzva 56

Číslo výzvy v informačním systému: 56

Program, prioritní osa, oblast podpory Program: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa programu: 1 – Počáteční vzdělávání

Oblast podpory: 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání

Charakteristika programu: Cílem programu, oblasti podpory OP VK je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Cílem OP VK je rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji. Globálním cílem prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání je rozvoj a zkvalitňování počátečního vzdělávání s důrazem na zlepšení klíčových kompetencí absolventů garantujících uplatnitelnost na trhu práce a zvýšení motivace k dalšímu vzdělávání.

Cílem oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání je zvýšení kvality počátečního vzdělávání.

Další důležité informace o projektu jsou zde.