Odvolací řízení

Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele střední školy o výsledku přijímacího řízení lze podat do tří pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí.

Odvolání podává zákonný zástupce uchazeče k Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Olomouckého kraje (odvolací orgán) prostřednictvím ředitele střední školy. Odvolání se tedy adresuje řediteli střední školy.

 

Náležitosti odvolání: a) označení správního orgánu, jemuž je určeno; b) jméno a příjmení uchazeče, datum a místo narození; c) název střední školy, kód a název oboru, forma vzdělávání; d) důvod nepřijetí uvedený ředitelem střední školy; e) důvody odvolání; f) jméno a adresu trvalého bydliště zákonného zástupce uchazeče; g) datum a podpis zákonného zástupce.

 

V rámci odvolání nepřísluší krajskému úřadu měnit nebo doplňovat kritéria přijímacího řízení stanovená ředitelem střední školy, jeho úkolem je pouze posuzovat jejich zákonnost a respektování při vlastním rozhodování o přijetí.

Odvolací orgán se rovněž nezabývá odvolacím řízením na soukromých a církevních školách.

Jako důvody odvolání se uvádí pouze ty skutečnosti, které by mohly mít vliv na posouzení rozhodnutí ředitele střední školy, tj. v čem uchazeč spatřuje rozpor s právními předpisy, nebo zdůvodnění nesprávnosti rozhodnutí ředitele SŠ.

 


Podané informace můžete srovnat se zákonem č. 561/2004, tzv. školským zákonem (§ 58 až § 62), a vyhláškou č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání.

Zítřejší oběd:
dýňový krém s bylinkovými krutony, vepřový řízek přírodní, bramborová kaše, kompot ovocný, džus, sirup

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

77900 Aksamitova 707/6

ID datové schránky: n8smc28

IČO: 495 880 95

IZO: 049 588 095

č. účtu 377842523/0300

tel. 585 222 689

e-mail: info@zcsol.cz

© 2023 ZŠ sv. Voršily v Olomouci