Volba povolání

 

Příprava na přijímací zkoušky

 

Konkrétní příprava na přijímací zkoušky je především osobní záležitostí každého studenta. Kromě toho se vědomostem a dovednostem potřebným k úspěšnému zvládnutí přijímacích testů věnují učitelé českého jazyka a matematiky (testy obecných studijních předpokladů), dějepisu, občanské výchovy, zeměpisu, fyziky a chemie (testy obecných vědomostí). Tato příprava spočívá především v rozboru typizovaných úloh a cvičení, které se pravidelně objevují na přijímacích testech, a rozboru konkrétních úloh zadaných v minulých letech při přijímacích zkouškách různých typů.

Žáci deváté třídy budou mít možnost vyzkoušet si během této přípravy přijímací zkoušky vycházející z reálných úloh zadaných v Olomouckém kraji v minulých letech a psané takovou formou, která se velmi blíží situaci skutečných přijímacích zkoušek.

Zítřejší oběd:
polévka pohanková se zeleninou, krůtí medailonky, dušený špenát, bramborový knedlík, 100% ovocné pyré, mošt, sirup

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

77900 Aksamitova 707/6

ID datové schránky: n8smc28

IČO: 495 880 95

IZO: 049 588 095

č. účtu 377842523/0300

tel. 585 222 689

e-mail: info@zcsol.cz

© 2021 ZŠ sv. Voršily v Olomouci