Dnešní oběd:
polévka špenátová, lososové nugetky nemleté, bramborová kaše zelný salát s paprikami a žampiony, džus

Volba povolání

 

Příprava na přijímací zkoušky

 

Konkrétní příprava na přijímací zkoušky je především osobní záležitostí každého studenta. Kromě toho se vědomostem a dovednostem potřebným k úspěšnému zvládnutí přijímacích testů věnují učitelé českého jazyka a matematiky (testy obecných studijních předpokladů), dějepisu, občanské výchovy, zeměpisu, fyziky a chemie (testy obecných vědomostí). Tato příprava spočívá především v rozboru typizovaných úloh a cvičení, které se pravidelně objevují na přijímacích testech, a rozboru konkrétních úloh zadaných v minulých letech při přijímacích zkouškách různých typů.

Žáci deváté třídy budou mít možnost vyzkoušet si během této přípravy přijímací zkoušky vycházející z reálných úloh zadaných v Olomouckém kraji v minulých letech a psané takovou formou, která se velmi blíží situaci skutečných přijímacích zkoušek.