Termíny přijímacího řízení

Termíny přijímacího řízení

 

Jednotná kritéria přijímacího řízení vyhlásí ředitel střední školy (a zveřejní na webových stránkách školy) pro obory vzdělání s talentovou zkouškou nejpozději do 30. října, pro ostatní obory vzdělání nejpozději do 31. ledna. Pro další kola přijímacího řízení vyhlásí ředitel střední školy kritéria přijímacího řízení nejpozději k datu vyhlášení příslušného kola přijímacího řízení.

Přihlášku do oborů vzdělání s talentovou zkouškou (střední umělecké školy, uměleckoprůmyslové školy a konzervatoře) odevzdá uchazeč řediteli střední školy nejpozději 30. listopadu.

Přihlášku na ostatní obory a střední školy odevzdá uchazeč řediteli střední školy nejpozději 15. března. (Přihlášky doručené po tomto datu nebudou přijaty. Přihlášku můžete doručit osobně do kanceláře školy nebo ji zaslat doporučeně poštou tak, aby byla doručena nejpozději 15. 3. - rozhoduje datum doručení, nikoli podací razítko. Za včasné doručení nesou zodpovědnost zákonní zástupci.)

Potvrzený zápisový lístek si v prvním případě uchazeč vyzvedne ve své základní škole nejpozději 30. listopadu, v druhém případě nejpozději 15. března.

Talentové zkoušky pro obory vzdělání s talentovou zkouškou (střední umělecké školy, uměleckoprůmyslové školy) se uskuteční v termínu od 2. ledna do 15. ledna, talentové zkoušky na konzervatoře v termínu od 15. ledna do 31. ledna.

První kolo přijímacího řízení (přijímací zkoušky) pro ostatní obory se uskuteční v termínu od 22. do 30. dubna.

Další kola příjímacího řízení se vyhlašují podle potřeb a počtu volných míst na střední škole; konají se nejdříve 14 dnů po vyhlášení daného kola.

 

Podané informace můžete srovnat se zákonem č. 561/2004, tzv. školským zákonem (§ 58 až § 64), a vyhláškou č. 671/2004 Sb. v platném znění novely č. 86/2012 Sb.

Zítřejší oběd:
dýňový krém s bylinkovými krutony, vepřový řízek přírodní, bramborová kaše, kompot ovocný, džus, sirup

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

77900 Aksamitova 707/6

ID datové schránky: n8smc28

IČO: 495 880 95

IZO: 049 588 095

č. účtu 377842523/0300

tel. 585 222 689

e-mail: info@zcsol.cz

© 2023 ZŠ sv. Voršily v Olomouci