Francouztin?i zakon?ili leton rok vychzkou s hudbou
Francouztin?i zakon?ili leton rok vychzkou s hudbou

Francouzštiná?i z osmé t?ídy se v úterý 21. prosince 2021 vydali do centra m?sta, kde se seznámili s významnými osobnostmi, institucemi a stavbami spjatými s ?esko-francouzskými vztahy v Olomouci. V rámci domácí p?ípravy si kadý ák p?ipravil krátký referát na p?edem stanovené téma (generál Lafayette, spolek Francouzská aliance, profesor francouzštiny Ferdinand Špíšek, m?sto Antony, Národní d?m, Denisova a Pasteurova ulice, katedra romanistiky FF UP v Olomouci, Francouzské centrum, kanovník s francouzskými ko?eny Anatole d´Orsay, kardinál Verdier). Procházku zakon?ili v Arcibiskupském paláci, kde došlo k setkání rakouského císa?e a ruského cara p?ed bitvou u Slavkova. Prohlídka byla zpest?ena hrou na piano. Francouzštiná?i z naší školy, kte?í si odzkoušeli roli pr?vodce, všem p?ejí: JOYEUX NOËL ET BONNE ANNÉE 2022! Fotoreportá zde. PS: V?d?li jste, e lutá hv?zda, pod kterou jsou osmáci vyfoceni, má zajímavou historii a je spjata s Olomouci! Sice nemá nic spole?ného s Francií, ale n?co o ní si sd?líme na stránkách p?edm?tu Základy francouzského jazyka (8. t?ída).

Hlavní prázdniny.

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

77900 Aksamitova 707/6

ID datové schránky: n8smc28

IČO: 495 880 95

IZO: 049 588 095

č. účtu 377842523/0300

tel. 585 222 689

e-mail: info@zcsol.cz

© 2021 ZŠ sv. Voršily v Olomouci