8. t?da na lya?skm kurzu
8. t?da na lya?skm kurzu

V týdnu od 3. do 7. ledna 2022 absolvovali áci 8. t?ídy v Hyn?icích pod Sušinou lya?ský kurz. Nezlomeni rozmary po?así splnili vyty?ený cíl - nau?it se, pop?. zlepšit své lya?ské nebo snowbordové dovednosti a v nemalé mí?e také upevnit vztahy v t?ídním kolektivu. Posu?te sami zde.

Hlavní prázdniny.

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

77900 Aksamitova 707/6

ID datové schránky: n8smc28

IČO: 495 880 95

IZO: 049 588 095

č. účtu 377842523/0300

tel. 585 222 689

e-mail: info@zcsol.cz

© 2021 ZŠ sv. Voršily v Olomouci